O'zMU » Ma'lumotlar » Universitet muzeyi

 

Ekspozitsion lavhalarining asosiy g`oyasi universitetning Markaziy Osiyoda dunyoviy fanlarni targ`ib etishdagi, uning O`rta Osiyoda mintaqaviy oliy va o`rta maxsus ta`lim o`choqlarining barpo qilinishidagi muhim rolini namoyon etish, yuqori malakali kadrlar tayyorlashdagi o`rni va ahamiyatini ko`rsatish, O`zbekistonning bugungi ilm-fani, texnikasi, madaniyati, ishlab chiqarishi va iqtisodiyotining taraqqiyotidagi tutgan o`rni, Respublikamiz mustaqilligini mustahkamlash, ma`naviyatini yuksaltirish, jahon bilan aloqalarining rivojlanish dinamikasini ko`rgazmali ifodalashdan iborat.

Universitet muzeyi

 

Muzeylar galereyasiga o'tish