O'zMU » Ma'lumotlar » O'zMU rektorlari
 

F.I.Sh

Ilmiy unvoni

Yillari

1.

Munavvar Qori Abdurashidxonov

O`qituvchi

1918 yil, may - sentabr

2.  

Popov A.V.

Dotsent

1918 yil 5 aprel-dekabr

3.

Cherdantsev G.N.

Professor

1918 yil dekabr - 1920 yil dekabr

4.

Dimo N.A.

Professor

1919 yil avgust -1920 yil dekabr

5.

Solkin A.F.

Tex.f. student

1920 yil dekabr - 1921 yil may

6.  

Brodskiy A.A.

Professor

1921 yil may - 1926 yil noyabr

7.  

Znamenskiy A.A.

Dotsent

1926 yil noyabr - 1927 yil oktyabr

8.

Gorodetskiy B.G.

Dotsent

1927 yil oktyabr - 1930 yil may

9.

Segal M.A.

Professor

1930 yil may - 1931 yil mart

10.  

Antropov P.G.

Dotsent

1931 yil mart -noyabr

11.

Muratov N.M.

Dotsent

1931 yil noyabr - 1932 yil iyul

12.

Qori-Niyozov T.N.

Professor

1932 yil iyul - 1933 yil may

13.

Yarotskiy V.Ya.

Professor

1933 yil may - 1936 yil oktyabr

14.

Muraveyskiy S.D.

Professor

1936 yil dekabr- 1942 yil avgust

15.

Umarov S.U.

Dotsent

1942 yil avgust- 1943 yil mart, 1945 yil oktyabr -1950 yil sentyabr

16.

Sarimsoqov T.A.

Professor-akademik

1943 yil mart - 1944 yil may, 1952 yil avgust -1958 yil mart, 1971 yil may - 1983 yil avgust

17.  

Veliev Ya.E.

Professor

1944 yil may - 1945 yil oktyabr

18.

Zohidov T.Z.

Professor

1950 yil oktyabr- 1952 yil avgust

19.

Sodiqov O.S.

Professor

1958 yil mart - 1966 yil aprel

20.

Sirojiddinov S.H.

Professor

1966 yil aprel - 1970 yil noyabr,1983 yil avgust- 1987 yil aprel

21.

Alimov Sh.A.

Professor

1987 yil aprel - 1990 yil yanvar

22.

Yusupov E.Yu.

Professor

1990 yil yanvar - 1992 yil fevral

23.

Jo`rayev T.J.

Professor

1992 yil fevral- 1996 yil yanvar

24.

Dolimov T.N.

Professor

1996 yil yanvar - 2004 yil avgust

25.

Ashurov R.

Professor

2004 yil avgust -2006 yil avgust

26.

Muhamedov G`.I.

 Professor

2006 yil avgustdan hozirgi kunga qadar