O'zMU » Ma'lumotlar » Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika

Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika kafedrasi 1938 yilda tashkil qilingan. Kafedraga akademik Vsevolod Ivanovich Romanovskiy (1938-1954 yillarda), akademik Toshmuhammad Aliyevich Sarimsoqov (1954-1958 yillarda), akademik Sa’di Hasanovich Sirojiddinov (1958-1988 yillarda) akademik Shokir Qosimovich Farmonovlar (1990-1995 yillarda), akademik Tursun  Abdurahimovich Azlarov (1995 – 2005 yillarda).

Kafedrani 2006 yildan boshlab prof. A.A.Abdushukurov boshqarib kelmoqda.

Butun dunyo ilmiy jamoatchiligiga ma’lum bo’lgan Toshkent ehtimolchilar maktabi yutuqlarida kafedra a’zolarining salmoqli hissalari bor. Bir jinsli Markov zanjirlari, boq’liqsiz va sust boq’liq tasodifiy miqdorlar uchun limit teoremalar, tasodifiy jarayonlar, ommaviy xizmat ko’rsatish nazariyasi, noparametrik statistika masalalari, statistikaning turli sohalariga tadbiqlari muammolari bo’yicha kafedra jamoasining e‘tirof etilgan natijalari bor.

Kafedrada asosiy kurslardan tashqari ixtisoslashuvchi magistr talabalar uchun zamonaviy maxsus kurslar o’qitiladi, shular asosida qator darsliklar, monografiyalar, qo’llanmalar chop etilgan.

Talabalarning ilm bilan shuq’ullanishlarini raq’batlantirish ham yahshi yo’lga qo’yilgan. O’zbekistonning hamma etakchi ehtimolchilari kafedramizda tahsil  olgan talabalardan chiqqan.

Kafedrada an’anaviy shahar seminaridan (har payshanba 2- para) tashqari bir qancha seminarlar ishlaydi.

Kafedra O’zMU qoshidagi matematika institutining tegishli bo’limlari bilan Mustaqil Davlatlar Xamdo’stligi mamlakatlaridagi ilmiy markazlar bilan mustahkam aloqada bo’lib kelyapti.

Kafedra professor o`qituvchilarining, matematika instituti hodimlari tashabbusi, va faol ishtiroki bilan 1962, 1972, 1983, 1995, hamda 2005 yillarda an'anaviy Xalqaro "Farg`ona kollokvium" lari o`tkazilib kelmonqda.

1986 yilda Butun dunyo Bernulli kongressi ham Toshkentda o`tkazilgandir.

2002 yildan buyon har yili an'anaviy ravishda har yili "Sirojiddinov o`qishlari" nomli Ilmiy Konferensiya ham o`tkazilib kelinmoqda.

2012 yil (17-18oktabr)dan boshlab har yili “Statistika va uning tadbiqlari”

Mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya kafedra tashabbusi bilan o’tkazila boshladi.

Hozirda ilmiy tadqiqotlar quyidagi yo’nalishlar bo’yisha olib boriladi:

- bog’liqsiz tasodifiy miqdorlar va vektorlar yiq’indisi uchun limit teoremalar va ularda asimptotik yoyilmalari;

- olingan teoremalarni sust boq’liq miqdorlar uchun qo’llash usullari va imkoniyatlarini o’rganish, hususan tasodifiy sondagi tasodifiy miqdorlar yiq’indisi uchun qo’llash;

- statistikaning noklassik modellari.

 

Abdushukurov Abdurahim Axmedovich 1981 yild Tshknt Dvlt univrsitti (hzirgi O’zbkistn Milliy univrsitti) mtmtik fkul’tti “Ehtimllr nzriyasi v mtmtik sttistik” kfdrsini tugtdi. ..bdushukurv shu yili O’zRF Mtmtik institutig yo’llnm biln yubrildi. U institutd 1981-1989 yillrd “Mtmtik sttistik” bo’limid ktt lbrnt, kichik ilmiy dim v ilmiy dim lvzimlrid ishldi. 1990 yildn hzirg qdr ..bdushukurv O’zMUd: ktt o’qituvchi, dkn o’rinbsri, dsnt v 2006 yildn hzirg qdr “Ehtimllr nzriyasi v mtmtik sttistik” kfdrsi mudiri lvzimid ishlb klmqd.

Kvlifiksiyasi bo’yich – mtmtik, fizik-mtmtik fnlri dktri.

1989 yil 15 mrtd O’zR F Mtmtik instituti qshidgi itisslshgn Kngshd “Snzurlngn kuztuvlr bo’yich sttistik bhlrning effktivligi hqid v prprsinl jdlliklr mdlid yangi bhlr” mvzusid 01.01.05-Ehtimllr nzriyasi v mtmtik sttistik itissligi bo’yich nmzdlik dissrtsiyasini himya qildi.

2005 yild 01.01.05 – Ehtimllr nzriyasi v mtmtik sttistik itissligi bo’yich “To’liq bo’lmgn kuztuvlr bo’yich nm’lum tqsimtlr funksinllrini nprmtrik bhlri v ulrning sttistik thlili” mvzusi bo’yich dktrlik dissrtsiyasini himya qildi.

..bdushukurvning ilmiy izlnishlri to’liq bo’lmgn kuztuvlr bo’yich nprmtrik sttistik bhlsh msllrig bg’ishlngn. U tmnidn to’liq bo’lmgn kuztuvlr umumlshgn mdllrid nprmtrik bhlr qurilgn v o’rgnilgn. Bhlrning sslrini o’rgnishd ehtimllr nzriyasi v mtmtik sttistikning nlitik usullri biln bir qtrd empirik jryonlrning simpttik nzriyasi, mrtingllr usuli, kuchli v kuchsiz pprksimsiyalr v U-sttistiklrdn fydlnilgn..

..bdushukurv bklvrlr uchun “Ehtimllr nzriyasi v mliy sttistik”, “Mtmtik sttistik”, “Ko’p o’lchvli sttistik nliz”, “To’l bo’lmgn tnlnmlr sttistiksi” fnlridn mruz v mliy mshg’ultlrni, mgistrlrg mo’ljllngn. “Sttistikning nklssik mdllri”, “Rgrssin nliz”, “Sttistik giptzlrni tkshirish” msus kurslrni lib brdi.

Uning rhbrligid 30 dn rtiq mgistrlik, 2 t nmzdlik dissrtsiyalri himya qilingn v 2 dktrlik dissrtsiyasi himyag tyyorlngn.

..bdushukurv 200 dn rtiq ilmiy v o’quv-mtdik ishlr mullifidir. U chp etgn 6 mngrfiyasidn 5 tsi Grmniyad nshr etilgn.