O'zMU » Ma'lumotlar » Xorijiy filologiya fakulteti yo'nalishlari

Xorijiy filologiya fakulteti quyidagi bakalavr yo'nalishlari va magistratura mutaxassisliklari bo'yicha mutaxassis tayyorlaydi.

 

Bakalavriat:

1.         5120100 - Filologiya va tillarni o'qitish (ingliz tili)

2.         5120100 - Filologiya va tillarni o'qitish (nemis tili)

3.         5120100 - Filologiya va tillarni o'qitish (fransuz tili)

4.         5120100 - Filologiya va tillarni o'qitish (rus tili)

5.         5220100 - Filologiya (sharq tillari - xitoy tili)

6.         5141300 - Ona tili va adabiyoti  (rus tili va adabiyoti)

7.         5141200 - Milliy guruhlarda rus tili va adabiyoti

 

Ushbu yo'nalishlarni tugatgan talabalar turizm litsey, kolledj, muzey, arxiv va nashriyot, ommaviy axborot vositalarida ishlaydi.

 

Magistratura:

1.         5A120102 - Lingvistika (ingliz tili)

2.         5A120102 - Lingvistika (nemis tili)

3.         5A120102 - Lingvistika (fransuz tili)

4.         5A120101 - Adabiyotshunoslik rus tili

5.         5A120201 - Tarjima nazariyasi va amaliyoti

 

Ushbu mutaxassisliklarni tugatgan talabalar pedagogik faoliyat bo'yicha OTM, ITI, litsey, kolledjlarda ishlaydi.

 

Stajerlar, ilmiy tadqiqotchilar, aspirantlar:

 

1. 10.01.05. - Rus adabiyoti hamda Evropa, Amerika va Avstralimya  xalqlari adabiyoti ixtisosliklari bo'yicha

2.10.02.03. - Slavyan tillari (rus tili) ixtisoslikligi bo'yicha

3.10.02.20. - Qiyosiy-tarixiy tipologik va chog’ishtirma tilshunoslik, linvistik tarjimashunoslik ixtisosligi bo'yicha

 

Stajerlar, ilmiy tadqiqotchilar, aspirantlar OTMning pedagogik faoliyati uchun ITI va filologiyaning turli sohalarida ilmiy xodimlar sifatida ishlaydi.