O'zMU » Ma'lumotlar » Iqtisodiyot fakulteti yo'nalishlari

BAKALAVRIAT

  • 5230100 – Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo’yicha)
  • 5230300 – Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni tashkil etish (tarmoqlar bo’yicha)
  • 5520101 – Ijtimoiy ish (pensiya ta`minoti)

MAGISTRATURA

  • 5A230102-  Iqtisodiyot
  • 5А230103 – Makroiqtisodiyot
  • 5A230110 - Mehnat iqtisodiyoti

Stajyor-tadqiqotchi-izlanuvchi

  • 08.00.01 -  Iqtisodiy nazariya
  • 08.00.12  - Mintaqaviy iqtisodiyot