O'zMU » Ma'lumotlar » O'quv-uslubiy boshqarma


Bo‘lim boshlig‘i: Xaydarov Ilxom

Fizika matematika fanlari nomzodi, dotsent

Telefon: (8 371) 246-95-20

Elekton manzil:  

 

 

 

 

 

 

 

Mirz Ulug‘bk nmidgi O‘zbkistn Milliy univrsittid  2005 yil 30 dkbrd o‘quv bo‘limi, o‘quv-mtdik bo‘limi, mliyot bo‘limi v mlk shirish bo‘limlrini birlshtirib o‘quv-uslubiy bshqrm tshkil qilindi.

Hzirgi kund o‘quv-uslubiy bshqrmd 13 t shtt birligi hisbid 16 nfr xdim fliyat ko‘rstmqd. Univrsittd o’quv jryoni mavjud ta’lim yo‘nlishlri v mutssisliklri Dvlt t’lim stndrtlri tlblri ssid yo’lga qo’yilgan v o‘rntilgn trtibd tsdiqlngn nmunviy o‘quv rjlr v bshq m’yoriy hujjtlr ssid tshkil etilgn. O‘quv mashg’ulotlari nmunviy o‘quv rj ssid ishlb chiqilgn ishchi o‘quv rjlrg ms hld tuzilgn drs jdvllri ssid lib brildi.

Univrsitt o‘quv jryonig vtmtlshtirilgn TLB-S dsturi jriy etilgn. Ushbu dsturd tlb to‘g‘risidgi brch m’lumtlr o‘rin lgn bo‘lib, ung tlbning o‘qish dvmidgi fliyati to‘g‘risid kundlik m’lumtlr, jumldn: tlbning shsiy m’lumtlri, dvmti, o‘zlshtirishi v bshq m’lumtlr muntzm kiritib brildi. Tlb to‘g‘risidgi m’lumtlr biln ulrning t-nlri, yaqinlri O‘zbkistn hududining itiyoriy jyidn turib Intrnt rqli tnishib brish imkniyatig egdirlr.

O‘quv-uslubiy bshqrm tmnidn O‘zbkistn Rspubliksining «T’lim to‘g‘risid»gi qnuni v Kdrlr tyyorlsh Milliy dsturi tlblridn klib chiqib, liy v o‘rt msus t’lim vzirligining t’lim jryonig tgishli buyruq v frmyishlrid qyd qilingn t’lim siftini shirish v t’lim jryonini tkmil-lshtirishg qrtilgn brch tdbirlr tlb drjsid mlg shirilmqd.

O‘quv jryonining trkibiy qismi bo‘lgn mliyot mslsi liy o‘quv yurtining ldid turgn eng dlzrb vziflridn biri hisblndi. O‘quv-uslubiy bshqrm tmnidn yillik o‘quv rjlr shkllntirilyotgn pytd mliyotlr dvmiyligi v mliyot turlri, shuningdk, mliyot o‘tkzish bzlri  niq blgilb lindi. O‘quv jryoni  grfigid ko‘rstilgn muddtlrd o‘tkzildi v o‘tkzilish jryoni bshqrm tmnidn muntzm rvishd nzrt qilib brildi.

O‘quv-uslubiy bshqrm tmnidn tlblrning mshg‘ultlrg dvmti, ryting nzrtlri jdvlini bjrilishi, tlblrning fnlrdn o‘zlshtirish drjsi ustidn nzrt lib brish, o‘rntilgn trtibd tlblrg stipndiya blgilsh v kursdn-kursg ko‘chirish to‘g‘risid buyruqlr rsmiylshtirildi.

Dkntlr v kfdrlrdgi ish yuritish hujjtlrini o‘rgnish rqli ulrd niqlngn kmchiliklrni brtrf etish bo‘yich uslubiy mslhtlr brib brish yo‘lg qo‘yilgn.

 

O‘quv uslubiy boshqarma tarkibi

 

 

F.I.Sh.

 Lavozimi

1

Xaydarov I

boshqarma boshlig'i

2

Talipov  D

boshqarma boshlig'i muovini

3

Raxmonov K

uslubchi 1 t

4

Sobirjonova Y

uslubchi 1 t

5

Akromov O

uslubchi 1 t

6

Sodiqova S

uslubchi 1 t

7

Habibullayev E

uslubchi 1 t

8

Bekimatova G

uslubchi 1 t

9

Jabborov B

o'quv ishlari bo'yicha inspektor

10

G'ulomov I

dispecher

     

11

Djo’rabayev S

o'quv ishlari bo'yicha inspektor (0,5 sht.)

12

Bekimatova G

dispecher, (0,5 sht.)

13

Axmadjnov D

dispecher, (0,5 sht.)

 

14      Raxmonov F                              o'quv ishlari bo'yicha inspector, (0,5 sht.)