O'zMU » Ma'lumotlar » O'quv-uslubiy boshqarma


Bo‘lim boshlig‘i: Xaydarov Ilxom

Fizika matematika fanlari nomzodi, dotsent

Telefon: (8 371) 246-95-20

Elekton manzil:  

 

Mirz Ulug‘bk nmidgi O‘zbkistn Milliy univrsittid  2005 yil 30 dkbrd o‘quv bo‘limi, o‘quv-mtdik bo‘limi, mliyot bo‘limi v mlk shirish bo‘limlrini birlshtirib o‘quv-uslubiy bshqrm tshkil qilindi.

Hzirgi kund o‘quv-uslubiy bshqrmd 13 t shtt birligi hisbid 16 nfr xdim fliyat ko‘rstmqd. Univrsittd t’lim jryoni yo‘nlishlri v mutssisliklri Dvlt t’lim stndrtlri tlblri ssid shkllntirilgn v o‘rntilgn trtibd tsdiqlngn nmunviy o‘quv rjlr v bshq m’yoriy hujjtlr ssid tshkil etilgn. O‘quv jryoni nmunviy o‘quv rj ssid ishlb chiqilgn ishchi o‘quv rjlrg ms hld tuzilgn drs jdvllri ssid lib brildi.

Univrsitt o‘quv jryonig vtmtlshtirilgn TLB-S dsturi jriy etilgn. Ushbu dsturd tlb to‘g‘risidgi brch m’lumtlr o‘rin lgn bo‘lib, ung tlbning o‘qish dvmidgi fliyati to‘g‘risid kundlik m’lumtlr, jumldn: tlbning shsiy m’lumtlri, dvmti, o‘zlshtirishi v bshq m’lumtlr muntzm kiritib brildi. Tlb to‘g‘risidgi m’lumtlr biln ulrning t-nlri, yaqinlri O‘zbkistn hududining itiyoriy jyidn turib Intrnt rqli tnishib brish imkniyatig egdirlr.

O‘quv-uslubiy bshqrm tmnidn O‘zbkistn Rspubliksining «T’lim to‘g‘risid»gi qnuni v Kdrlr tyyorlsh Milliy dsturi tlblridn klib chiqib, liy v o‘rt msus t’lim vzirligining t’lim jryonig tgishli buyruq v frmyishlrid qyd qilingn t’lim siftini shirish v t’lim jryonini tkmil-lshtirishg qrtilgn brch tdbirlr tlb drjsid mlg shirilmqd.

O‘quv–uslubiy bshqrmd  rj ijrsi ustidn dimiy ichki nzrt mlg shirildi.

O‘quv jryonining trkibiy qismi bo‘lgn mliyot mslsi liy o‘quv yurtining ldid turgn eng dlzrb vziflridn biri hisblndi. O‘quv-uslubiy bshqrm tmnidn yillik o‘quv rjlr shkllntirilyotgn pytd mliyotlr dvmiyligi v mliyot turlri, shuningdk, mliyot o‘tkzish bzlri  niq blgilb lindi. O‘quv jryoni  grfigid ko‘rstilgn muddtlrd o‘tkzildi v o‘tkzilish jryoni bshqrm tmnidn muntzm rvishd nzrt qilib brildi.

O‘quv-uslubiy bshqrm tmnidn tlblrning mshg‘ultlrg dvmti, ryting nzrtlri jdvlini bjrilishi, tlblrning fnlrdn o‘zlshtirish drjsi ustidn nzrt lib brish, o‘rntilgn trtibd tlblrg stipndiya blgilsh v kursdn-kursg ko‘chirish to‘g‘risid buyruqlr rsmiylshtirildi.

Dkntlr v kfdrlrdgi ish yuritish hujjtlrini o‘rgnish rqli ulrd niqlngn kmchiliklrni brtrf etish bo‘yich uslubiy mslhtlr brib brish yo‘lg qo‘yilgn.

Bundn tshqri univrsitt fkulttlri v kfdrlrid o‘quv jryonining brishini yand tkmillshtirish uchun o‘quv-uslubiy bshqrm tmnidn quyidgi:

  • Prfssr-o‘qituvchining shsiy ish rjsi v ryting nzrtlrini qyd etish jurnli;
  • Tlb bilimini ryting tizimi ssid bhlsh bo‘yich yo‘riqnm;
  • Kurs ishlrini yozish v rsmiylshtirish bo‘yich yo‘riqnm;
  • Stby fndni rjlshtirish v tqsimlsh trtibi to‘g‘risid yo‘riqnm;
  • O‘zbkistn Milliy univrsitti dknt v kfdrlrid ish yuritish tizimini tkmillshtirish bo‘yich yo‘riqnm;
  • Mlkviy v pdggik mliyot o‘tsh bo‘yich univrsitt Nizmi;
  • Mlkviy bitiruv ishi v mgistrlik dissrttsiyalrini yozish v rsmiylshtirish bo‘yich yo‘riqnmlr  ishlb chiqildi v ttbiq etildi.

O‘quv uslubiy boshqarma tarkibi

 

 

   

F.I.Sh.

 Lavozimi

1

 

Xaydarov I

bo'lim boshlig'i

2

 

Akromov O

uslubchi 1 t

3

 

Ahmedov Sh

uslubchi 1 t

4

 

Sobirjonova Yu

uslubchi 1 t

5

 

Talipov  Damir

uslubchi 1 t

6

 

Sodiqova S

uslubchi 1 t

7

 

Habibullayev E

uslubchi 1 t

8

 

Bekimatova G

uslubchi 1 t

9

 

Rasulzoda Umidaxon

o'quv ishlari bo'yicha inspektr

10

 

Jabborov Bahrom

o'quv ishlari bo'yicha inspektr

11

 

Shukurov Akobirxon

dispechor

12

 

G'ulamov Ilxomjon

dispechor

13

 

Umarxanova Mukambar

dispechor

14

 

Sobirov Xamidullo

statist