O'zMU » Ma'lumotlar » Matematik analiz kafedrasi

Matematik analiz kafedrasi 1938 yilda tashkil etilgan bo’lib, bu kafedraga prof. N.N.Nazarov asos solgan. Keyingi turli davrlarda kafedraga dotsent R.A.Shelkunov, prof. A.S.Arjanix, dotsent F.S.Xodjimullaevlar mudirlik qilishgan. 1966—1982 yillarda kafedraga professor L.I.Volkoviskiy mudirlik qilgan. Bu davrda kafedrada professor L.I.Volkoviskiy boshchiligida “Kompleks o’xgaruvchili funksiyalar nazariyasining geometrik masalalari” bo’yicha ilmiy ishlar olib borildi. 1983—1992 va 2007—2012 yillarda “Matematik analiz” kafedrasiga akademik A.S.Sadullev mudirlik qildi. A.S.Sadullev rahbarligida “Ko’p kompleks o’zgaruvchili funksiyalar nazariyasi” bo’yicha ilmiy maktab yaratildi. O’nga taqin iqtidorli yosh mutaxasislar shu sohada ilmiy izlanishlar olib borib ajoyib yutuqlarga erishdilar. 1992-2001 yillarda kafedraga professor G.Xudoyberganov rahbarlik qildi. Bu davrda ham yuqoridagi an’analar davom ettirildi. 2001—2007 yillar oralig’ida fizika-matematika fanlari doktori B.A.Shoimqulov kafedraga rahbarlik qildi. Hozirgi kunda “Matematik analiz” kafedrasiga dotsent N.M. Jabborov rahbarlik qilmoqda. Kafedra a’zolari bir nechta yo’nalish bo’yicha ilmiy izlanishlar olib bormoqdalar.

Ulardan biri “Ko’p o’zgaruvchili kompleks analiz va potensiallar nazariyasi” deb nomlanib, bu sohada akademik A.S.Sadullaev, professor G.Xudoyberganov, professor B.A.Shoimqulov, dotsentlar ..o’ychiev, J.K.Tishabaev, D.X.Djumabaev, T.O’.Otaboev va K.X.Raimovlar faol ish olib bormoqdalar.

Keyingi yo’nalish “Kompleks analizning geometrik masalalari” deb nomlanib, bu yo’nalishda professor A.K.Varisov, dotsentlar G.M.Lyan, N.M.Jabborov, A.R.Qutlimuratovlar samarali ilmiy izlanishlar olib bormoqdalar.

“Matematik analiz” kafedrasida 10 dan ortiq fan doktorlari, 50 g yaqin fn nmzdlri yorlndi.

fdrd yangi vld dbiyotlrini yartishg hm jud katta e’tibr brilmqd. Prfssrlar G.dybrgn, ..Vrisv, .T.Mnsurv v B..Shimqulvlr mullifligid “Mtmti nlizdan maruzalar” 1,2 qism, dmi .S.Sdullv, prfssrlr G.udybrgnv, ..Vrisv v .T.Mnsurv mullifligid “liy mtmti sslri” 1,2,3 qism, “Mtmti nliz ursidn misl v msllr to’plmi” 1,2,3 qism, “mpls nliz”, “Mtmti nlizdn mustqil ishlr” itblri nshrdn chiqrildi. Hzirgi pytd ushbu dbiyotlr rspublikmiz liy o’quv yurtlri tlblri uchun ssiy o’quv-dbiyotlridn hisblndi.

Cht ellr ilmiy mrkzlri biln hmkrlik, o’zr ilmiy lqlr yo’lg qo’yilgn. Rssiya fnlr kdmiyasining V..Stklv nmidgi mtmtik instituti, mrik Qo’shm Shttlridgi Indin, Michign, Vshingtn (Sitll) univrsittlri, Frnsiyadgi P.Sbt (Tuluz), Prvns (Mrsl) univrsittlri, Shvtsiyadgi Um univrsitti, Mittg—Lflr ilmiy mrkzi, Plshdgi Bn ilmiy mrkzi shulr jumlsidndir.

Tshknt shhrid kmplks nliz v uning ttbiqlrig bg’ishlngn yirik lqr knfrnsiyalrning o’tkzilgnligi hm funksiyalr nzriyasi bo’yich Tshknt ilmiy mktbini jhn miqyosid tn lingnligini ko’rstdi.

XX-srning 70—80 yillrid ko’p rgumntli glmrf funksiyalr nzriyasid nlitik dvm qildirish, plinm v rtsinl funksiyalr biln yaqinlshtirish kbi muhim msllrd bir qtr mummlr pyd bo’lgn edi. Bung o’shgn mummlr bir rgumntli kmplks funksiyalr sinfid klssik ptnsillr nzriyasi yordmid sn hl qilingn. Shuning uchun hm mutssislr ldid ko’p rgumntli glmrf funksiyalr uchun jvb brdign “Kmplks ptnillr nzriyasi” ni yartish mummsi turr edi.

.Sdullv o’z ilmiy izlnishlrini o’quvchilri To’ychiv T., Sultnv N., v bshqlri biln birglikd quyidgi msllr ustid ilmiy ishlr lib brishmqd:

— butun v mrmrf funksiyalr nzriyasid ssiy mummlridn biri Pikr-Vlirn dfkt to’plmlri struktursi ko’p rgumntli hld to’liq hl qilindi;

— glmrf funksiyalrning yirik muhim sinfi  uchun sdd, klssik usuld tkshirib bo’ldign kritriya brildi, sslri isbt qilindi;

— glmrf funksiyalrni brilgn yo’nlish bo’yich sslri yordmid dvm ettirish, sprt-nlitik funksiyalrini dvm qildirish mummlri childi;

— nlitik to’plmlr ustid ekstrml funksiyalr sslri o’rgnildi, lgbrik to’plmlr uchun lkl kritriy brildi;

— plyurisubgrmnik v subgrmnik funksiyalrni dvm qildirish, silliqlik drjsini niqlsh msllri hl qilindi;

— hzirgi vqtd ko’p rgumntli funksiyalr nzriyasi yo’nlishi uchun bo’lgn o’t muhim chgrviy msllrd ekstrml funksiyalrni qo’llsh uslublri ishlb chiqilmqd.

Ilmiy mktbning fl ’zlridan professor G.Xudybrgnv, fn dktrlri S.Ksbrgnv, B..Shimqulvlr va ularning o’quvchilri Djumbv D., Ruzmtv Q. v bshqlr biln birglikd ko’p kmplks o’zgruvchili funksiyalrning msus sinfi — mtrits o’zgruvchili glmrf funksiyalr ustid ish lib brishmqd. Mtmtik fizikning yrim msllrini o’rgnish - mtrits rgumntli glmrf funksiyalrni qo’llsh yordmid hl qilindi. Umumiy intgrl frmulni yartish, chgirm msllri, glmrflik shlr sslri ijbiy hl qilib brildi v hl qilinmqd.

Kvziknfrm kslntirishlr v ulr biln bg’liq msllr ko’p rgumntli hltlr uchun fizik-mtmtik fnlri dktri, prfssr Vrisv zizjn Kindjbvich rhbrligid o’rgnilmqd. Gmtrik shrtlrni kmytirish mslsi birinchi mrt 1969 yild mriklik mtmtik F.Gring tmnidn jiddiy o’rgnilgn v kvziknfrm kslntirishlr nzriyasining eng dlzrb mslsi siftid ilgri surilgn. .Vrisv itiyoriy kvdrtlr ytrli eknligini ko’rstdi. Kyingi niq ntijlr o’quvchilri N.Jbbrv v .Qutlimurtvlr tmnidn lingn bo’lib, fqt ikkit yo’nlishdgi kvdrtlrni qrsh ytrli eknligi hm isbtlndi.

Kvziknfrm kslntirishlr nzriyasi yordamida .Tmyullr Rimn mdullr mummsini hal qilgan. G.M.Lyan tomonidan Punkr tt qtrlri ynn nlg tng bo’lgn funksiyalrning knstruktiv ifdlnishi hqidgi mslsi ususiy hl uchun hl qilindi.

Yuqrid biz funksiyalr nzriyasi Tshknt ilmiy mktbi izlnishlr lib bryotgn ssiy yo’nlishlrdn eng muimlrini kltirdik. Bu yo’nlishlr trfidgi limlr slhiyati, shrt-shritlr, ilmiy rsurslr trlich shkllngn bo’lib, hzird muvffqiyat biln shu s bo’yich yangiliklr chishmqdlr, kdrlr tyyorlshmqd v lingn ntijlrni o’qish jryonig tdbiq qilindi.

Hozirgi kunda “Matematik analiz” kafedrasida 4 ilmiy seminar faoliyat ko’rsatmoqda:

1. “Kompleks analizning dolzarb masalalari”

Seminar o’tkazilish vaqti: har payshanba soat 14.00 da.

Seminar rahbari: akademik A.Sadullayev

Qatnoshchilar: barcha kafedra a’zolari.

2. “Klassik sohalarda kompleks analiz”

Seminar o’tkazilish vaqti: har seshanba soat 10.30 da.

Seminar rahbari: professor G.Xudayberganov.

Qatnashchilar: U.Raxmonov, A.Xalqnazarov, Z.Matyoqubov, katta ilmiy xodim izlanuvchilar, stajyor-tadqiqotchi-izlanuvchilar va magistrantlar.

3. “Integral formulalar”

Seminar o’tkazilish vaqti: har juma soat 15.00 da.

Seminar rahbari: professor B.A.Shoimqulov.

Qatnashchilar: katta ilmiy xodim izlanuvchilar, stajyor-tadqiqotchi-izlanuvchilar va magistrantlar.

4. “Kompleks dinamik sistemalar”

Seminar o’tkazilish vaqti: har juma soat 14.00 da.

Seminar rahbari: dotsent N.M.Jabborov.

Qatnashchilar: dotsentlar J.K.Tishaboyev, A.R.Qutlimuratov, assistentlar T.O’.Otaboyev, J.A.Karimov, K.X.Rahimov, magistrantlar va bakalavrlar.

Shuningdek har dushanba soat 15.00 dan 17.00 gacha kafedrada ingliz tili o’rganish bo’yicha seminar-mashg’ulotlar tashkil qilingan.

Bugungi kund “Mtmtik nliz” kfdrsi ’zlri rspublik fundmntl tdqiqt ilmiy grntlri v hrijiy grntlrd ishtirk etmqdlr.

 

Jabborov Nasriddin Mirzoodilovich - fizika-matematika fanlari nomzoti, dotsent, O`zbekiston Milliy Universiteti «Matematik analiz» kafedrasi mudiri. 1961 yil 2 aprelda Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanida ishchi oilasida tug`ilgan.

1980 yilda Toshkent Davlat universitetining mexanika-matematika fakultetiga o’qishga kirgan va 1985 yilda tamomlagan. 1987 yil stajyor - tadqiqotchi va 1989—1992 yillarda aspiranturani Toshkent Davlat universiteti va Navosibirsk Davlat Universitetlarida davom ettirib tamomlagan.

1992 yildan Toshkent Davlat universitetining mexanika-matematika fakulteti geometriya kafedrasida asisstenti, 1993 yildan Toshkent Davlat universiteti “Geometriya” kafedrasi katta o’qituvchisi

1993—1997 yy. — Toshkent Davlat universiteti mexanika-matematika fakulteti dekan

muovini.

1997—2002 yy. — shkent Davlat universiteti “Matematik analiz” kafedrasi dotsenti.

2002—2003 yy. — shkent To’qimachilik va Engil Sanoat Instituti “Oliy matematika”

kafedrasi dotsenti

2003 yildan  O’zbekiston Milliy universiteti “Matematik analiz” kafedrasi dotsenti.

2012 yilning sentyabridan boshlab “Matematik analiz” kafedrasiga mudirlik qilib kelmoqda.

30 ga yaqin ilmiy maqolalar, 8 ta o’quv-uslubiy qo’llanmalar 1 ta monografiya muallifi. Bundan tashqari “Oliy matematikadan” 2-qismli darslik va shu darslikka mos 2-qismli “Oliy matematikadan masalalar to’plami” Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligining ruxsati olinib chop ettirilishi uchun noshrga topshirilgan.

1 respublika, 1 ta xalqaro miqyosdagi ilmiy grantlarda qatnashib kelmoqda.