O'zMU » Ma'lumotlar » Magistratura bo'limi

 

Bo‘limi bshlig‘i: To'rabaev Akmal Normuminovich  

telefn: 

e-mail: 

 

Mirz Ulug‘be nmidgi O‘zbekistn Milliy universitetid mgistrtur t’limi 1999-yildn yo‘lg qo‘yilgn bo‘lib, uni dstlb Mgistrtur mrkzi, keyinchlik Mgistrtur bo‘limi bshqrgn. Bugungi kund Mgistrtur bo‘limi 2 shtt birligid (bo‘lim bshlig‘i v metdist) fliyat yuritmqd.

Bo‘lim universitetd mgistrlr tyyorlsh bo‘yich o‘quv jryonini siftli rvishd tshkil etish v t’minlshni, brch bo‘linmlrining mgistrlr tyyorlsh bo‘yich fliyatini muvfiqlshtirib nzrt qildi, muntzm rvishd mnitringni mlg shirdi, thlil qildi v ulr yuzsidn hisbtlr berdi.

Milliy universitet mgistrntlrig eng yuqri mlkli prfessr-o‘qituvchilr: kdemiklr, fn dktri v fn nmzdi ilmiy drjlrig, prfessr v dtsent ilmiy unvnlrig eg bo‘lgn tniqli limlr, shuningdek, dvlt v jmiyatni mdyeriniztsiya qilish, bzr iqtisdiyotini rivjlntirish, ishlb chiqrishni brtlshtirish shritlrid by ish tjribg eg bo‘lgn mliyotchi mutssislr jlb etilgn.

2012-2013 o‘quv yilid universitetd 64 t mgistrtur mutssisliklri bo‘yich o‘qitish ishlri yo‘lg qo‘yilgn bo‘lib, ulrd jmi 1205 nfr (312 nfri dvlt grntlri, 893 nfri shrtnm ssid) mgistrnt t’lim lmqd.

 

Mirz Ulug‘bek nmidgi O‘zbekistn Milliy universiteti mgistrtur mutssisliklri

 

5111601 M’nviyat sslri

5120101 dbiyotshunslik (rus dbiyoti)

5120101 dbiyotshunslik (o‘zbyek dbiyoti)

5120101 dbiy mnbshunslik v mtnshunslik

5120102 5120102-Lingvistik (o‘zbyek tili)

5120102 Lingvistik (ingliz tili)

5120201 Trjim nzriyasi v mliyoti

5A120301 O‘zbyekistn trii

5120302 Tri (yo‘nlishlr v mmlktlr bo‘yich)

5120303 Dvlt bshqruvi v mhlliy o‘z-o‘zini bshqruv (fliyat turi bo‘yich)

5A120304 Trishunslik v triiy tdqiqtlr metdlri (mmlktlr bo‘yich)

5A120401 ryelgiya

5A120402 Etnlgiya, ijtimiy (mdniy) ntrplgiya

5120501 Flsf trii (yo‘nlishlr bo‘yich)

5120502 Flsf (qo‘llsh shsi bo‘yich)

5120503  Etik v estyetik

5130101 Mtemtik (yo‘nlishlr bo‘yich)

5130102 Ehtimllr nzriyasi v mtemtik sttistik

5130103 Mtemtik fizik

5130202 mliy mtemtik v brt tyenlgiyalri

5140101 Bilgiya (fn yo‘nlishi)

5140102 Tibbiy mikrbilgiya v viruslgiya (fn yo‘nlishi)

5140103 Itilgiya v gidrbilgiya

5140104 Bityenlgiya

5140105 Bifizik

5140106 Bikimyo

5140107 Gyenyetik

5140201 Nzriy fizik

5140202 Fizik

5140203 Gelifizik v quyosh energiyasidn fydlnish

5140204 Kndenstsiyalngn muhitlr fiziksi v mterilshunslik (turlr bo‘yich)

5140205 tm yadrsi v elemyentr zrrchlr fiziksi

5140302 Dyefrmtsiyalvnuvchi qttiq jism myeniksi

5140401 strnmiya (tdqiqt yo‘nlishi bo‘yich)

5140501 Kimyo (fn yo‘nlishi bo‘yich)

5140503 Nyeft v tbiiy gz kimyosi

5140701 Metyerlgiya v iqlimshunslik (fliyat turi bo‘yich)

5140702 Gidrmyeterlgiya (fliyat turi bo‘yich)

5140806 Minerlgiya, kristllgrfiya, petrgrfiya

5140806 Gyelgik syomk v fydli qzilmlr knlrini qidirish

5140901 Gefizik

5141001 Tuprqshunslik (tdqiqt turi bo‘yich)

5141002 Ekspyerimentl grkimyo

5141102 Gidrgelgiya (o‘rgnish b’yekti bo‘yich)

5210102 Ijtimiy tizim v jryonlrning brt psilgik vfsizligi

5210201 Psilgiya (fliyat turlri bo‘yich)

5220101 Jurnlistik (fliyat turlri)

5220101 liy jurnlistik kurslri

5220103 Televideniye v rdieshittirish

5220104 Nshrlik ishi v thrir

5220202 brt izmtlri tenlgiyalri (fliyat turi)

5220301 Hujjtshunslik v rivshunslik

5230102 Iqtisdiyot, (trmqlr v shlr bo‘yich)

5340103 Mkriqtisdiyot

5230110 Mehnt iqtisdiyoti

5240101 Dvlt huquqi v bshqruv

5240102 o‘jlik huquqi; o‘jlik prtsessi

5240103 Fuqrlik huquqi; il huquqi; fuqrlik prtsessi; lqr ususiy huquq

5311502 Gedyeziya v krtgrfiya (funktsiyalri bo‘yich)

5311703 Fydli qzilmlr knlrini qidirish v ritlsh metdlri (metdlr bo‘yich)

5330201 Kmpyutyer tizimlri v trmqlrining  dsturiy tminti (trmqlr bo‘yich)

5330301 Kriptgrfiya v kriptgrfiya

5330302 brt vfsizligi

5630102 Eklgiya (trmqlr bo‘yich)