O'zMU » Ma'lumotlar » O'zbek filologiyasi fakulteti tayyorlaydigan mutaxassisliklar

Bakalavr ta'lim yonalishlari

 

5120100 – filologiya va tillarni o‘qitish (o‘zbek tili) 1-2-kurslar

5220100 – filologiya (o‘zbek filologiyasi) 3-4-kurslar

5220100 – filologiya (nutq madaniyati va notiqlik) 3-4-kurslar

 

Magistratura mutaxassisliklari

 

5A120101 – Adabiyotshunoslik (tillar va tadqiqot yo’nalishlari bo’yicha) 1-2-kurs

5A120102 – Lingvistika (tillar bo’yicha) 1-2-kurs

5A120104 – Sharq mumtoz adabiyoti manbashunosligi va matnshunosligi 2-kurs

 

Katta ilmiy xodim-izlanuvchilar uchun ixtisosliklar

 

10.00.01 – O‘zbek adabiyoti

10.00.06 – Folklorshunoslik

10.00.04 – Adabiyot nazariyasi

10.00.05 – Adabiy manbashunoslik va matnshunoslik

10.00.02 – O‘zbek tili