O'zMU » Ma'lumotlar » Magistratura to'g'risidagi nizomga 2-ilova

«NAMUNA»

‎‎O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

‎‎OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI‎‎

‎‎TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI

 

‎‎Fakultet _________________       ‎‎Magistratura talabasi_____________

‎‎Kafedra _________________       ‎‎Ilmiy rahbar ____________________

O'quv yili ________________       Mutaxassisligi __________________‎‎_

‎‎

‎‎MAGISTRLIK DISSERTATSIYASI ANNOTATSIYASI

‎‎— mavzuning dolzarbligi;

‎‎— ishning maqsadi va vazifalari;

‎‎— tadqiqot ob'ekti va predmeti;

‎‎— tadqiqot uslubiyati va uslublari;

— tadqiqot natijalarining ilmiy jihatdan yangilik darajasi;

— tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati va tatbiqi;

— ish tuzilishi va tarkibi;

— bajarilgan ishning asosiy natijalari;

— xulosa va takliflarning qisqacha umumlashtirilgan ifodasi.

‎‎

‎____________________________________________

 

Ilmiy rahbar

 

______________________‎‎

(imzo)

Magistratura talabasi

 

______________________‎‎

(imzo)

 

 Manba: lex.uz