O'zMU » Ma'lumotlar » Magistratura to'g'risidagi nizomga 3-ilova

«NAMUNA»

‎‎O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

‎‎OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI

 

‎TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI

‎‎Qo'l yozma huquqida

‎‎UDK   ‎

‎‎

‎‎UMAROV RASUL TEMUROVICh

‎‎Iqtisodiyot tarmoqlarini modernizatsiya qilish davrida tashkilotlarning tashqi iqtisodiy faoliyatini takomillashtirish yo'llari (Westone Asiya misolida)

‎‎

‎‎5A340404 - Xalqaro biznes

‎‎Magistr

‎ akademik darajasini ‎olish uchun yozilgan

‎ dissertatsiya

‎‎‎‎        

Ilmiy rahbar:

‎i.f.n. Yunusxodjaev A

 

Manba: lex.uz