O'zMU » Ma'lumotlar » Magistratura to'g'risidagi nizomga 4-ilova

«NAMUNA»

‎‎M U N D A R I J A

 

 

Kirish………………………………………………………………………

3

I-bob

Tashkilot tashqi iqtisodiy faoliyatining nazariy asoslari…………………..

8

1

Tashkilotning tashqi iqtisodiy faoliyati va uning turlari…………………..

8

2

Tashkilotning xorijiy bozorlarga kirish va u erdagi marketing strategiyalari

15

3

Tashkilotning marketing xizmatini tashkil etish tamoyillari……………….

26

 

I bob bo'yicha xulosa………………………………………………………

33

II bob

«WESTONE AZIYA» MChJ faoliyatining tahlili

36

1

«Westone Aziya» tashkilot faoliyati, tarkibiy tuzilishi va boshqaruv tizimi

36

2

«Westone Aziya» tashkilotning moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlari tahlili

40

3

«Westone Aziya» tashkilotning tashqi iqtisodiy va marketing faoliyati……

49

 

II bob bo'yicha xulosa………………………………………………………

58

III bob

Iqtisodiyot tarmoqlarini modernizatsiya qilish davrida «WESTONE AZIYA»

MChJning tashqi iqtisodiy faoliyatini takomillashtirish yo'llari…

60

1

Ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish orqali tashkilotlarni tashqi iqtisodiy faoliyatini takomillashtirish………………………………………

60

2

«Westone Aziya» tashkilot faoliyatini takomillashtirish yo'llari………….

68

 

III bob bo'yicha xulosa……………………………………………………..

74

 

Xulosa……………………………………………………………………….

78

 

Ilova…………………………………………………………………………

84

 

Adabiyotlar ro'yxati…………………………………………………………

90

 

Manba: lex.uz