O'zMU » Ma'lumotlar » Magistratura to'g'risidagi nizomga 5-ilova

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

I. O'zbekiston Respublikasi qonunlari.

II. O'zbekiston Respublikasi Prezident farmonlari va qarorlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari.

III. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning asarlari

IV. Asosiy adabiyotlar

V. Qo'shimcha adabiyotlar

VI. Davriy nashrlar, statistik to'plamlar va hisobotlar

VII. Internet saytlari

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati boblar bo'yicha keltiriladi va undagi keltirilgan manbalar bobdan bobga o'tishda ketma-ketligini yo'qotmagan holda raqamlanadi.

 

Normativ-huquqiy hujjatlar:

1. O'zbekiston Respublikasi «Xususiy korxonalar to'g'risida»gi Qonuni. 11 dekabr 2003 yil (o'zgartirish va qo'shimchalar bilan).

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Xo'jalik boshqaruvi organlari tizimini takomillashtirish to'g'risida»gi 2003 yil 22 dekabrdagi PF-3366-sonli Farmoni.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2005 yil 14 martdagi «2005-2006-yillarda korxonalarni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish dasturi to'g'risida»gi PQ-29-sonli Qarori.

 

Darslik va o'quv qo'llanmalar:

Do'smuratov R.D. Audit asoslari. -T.: «O'zbekiston milliy entsiklopediyasi» davlat ilmiy nashriyoti, 2010. -604 b.

 

Ilmiy jurnallardagi maqolalar:

Karimov A.A. Korporativ boshqaruv tizimida ichki audit xizmati // Jamiyat va boshqaruv. – Toshkent, 2007. – № 1. – B. 57-58.

 

Internet saytlari quyidagi tartibda keltiriladi:

http://www.mf.uz (O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi).

 

Manba: lex.uz