O'zMU » Ma'lumotlar » 2012-yil 2-yarim yilligi dvmid mlg shirilgn m'nviy-m'rifiy ishlr

Mirz Ulug’bk nmidgi O’zbkistn Milliy univrsittid 2012-yil 2-yarim yilligi dvmid mlg shirilgn m’nviy-m’rifiy ishlr yuzsidn

M ' L U M T N M

 

1. Univrsittning jriy yil 27-iyuldgi “il-mhll-univrsitt” hmkrlik mnizmini kuchytirish chr-tdbirlri to’g’risid”gi 01-248 snli buyrug’ig binn o’tgn vqt dvmid univrsittg biriktirilgn “lln” mhllsid tlb-yoshlrning t-nlrini jlb etgn hld univrsitt m’nviy-m’rifiy ishlr tizimi v Huquqshunslik, Flsf, rijiy fillgiya, O’zbk fillgiyasi, Fizik fkul’ttlrining tjribli prfssr-o’qituvchilri tmnidn turli mvzulrd dvr suhbtlri, 8 t mummli illr biln individul uchrshuvlr o’tkzildi. Bundn tshqri niqlngn mummlrni yand yaqindn o’rgnish v uni brtrf etish bo’yich univrsittdn jmi 25 nfr prfssr-o’qituvchi jlb qilinib, ulrg rhbr etib univrsitt tin-qizlr Kngshi risi L.Mummdjnv tyinlndi. Shu biln birg mzkur mhllg 1 t kmp’yutr jmlnmsi jrtilib, vgust yid 8 t mummli ndn bilan yaqindn tnishildi v ulrning hvli btfsil o’rgnildi. O’rgnish ntijsid 6 t ilning frzndlrig o’qishdn tshqri bo’sh vqtini mzmunli o’tkzish yuzsidn msltlr brildi. 2 t ijtimiy himyag mutj v km t’minlngn illrg mddiy v m’nviy ko’mklshildi.

2. Jriy yil 17-vgust kuni st 10:00 d univrsitt Mdniyat sryi kichik zlid “Musthkm il v mhll muhiti” mvzud rspublik ilmiy-mliy njumn o’tkzildi. njumn Rspublik tin-qizlr qo’mitsi, Rspublik il ilmiy-mliy mrkzi, Rspublik M’nviyat trg’ibt mrkzi biln hmkrlikd o’tkzildi. njumnd sh mutssislri, univrsitt fkul’ttlrining tin-qizlr Kngshi rislri v 50 nfr prfssr-o’qituvchilri ishtirk etishdi. njumn “brt” tlknli rqli yoritildi.

3. 2012-yil 3-sntyabr kuni O’zbkistn Rspubliksi mustqilligining 21 yilligi munsbti biln m’rifiy byrm tdbiri v “Mustqillik drsi” mshg’ultlri o’tkzildi. Mdniyat sryi ktt zlid O’zbkistn Rspubliksid izmt ko’rstgn rtist Srdr Rhimn v tniqli sn’tkr Hill Hmidv, kichik zld O’zbkistn Milliy futbl trm jmsi ’zsi M.Bkmv, O’zbkistn Milliy futbl trm jmsi ’zsi T.Kpdz,  O’zbkistn Tlrdikmpniyasi Sprt tlknli shrhlvchisi .To’htmirzv, Bsh o’quv kutubnsid O’zbkistn lq rtisti E.Kmilv, O’zbkistnd izmt ko’rstgn rtist Z.shurv,  ktris Dilnz Kubv, Nmunli dknt zlid liy Mjlis Qnunchilik pltsi Spikri o’rinbsri I.Sifnzrv, siyosiy1 shrhlvchi Qbilbk Krimbkv v O’zbkistn lq shiri, O’zbkistn liy Mjlis Snti ’zsi Mmud Tirlr biln dvr suhbti v mustqillik drsi mshg’ulti o’tkzildi.

4. Jriy yil 25-sntyabr 2-18 tlblr turr jyi, 26-sntyabr 3-14 tlblr turr jyi, 27-sntyabr 4-12 tlblr turr jyi, 22-ktyabr 5-9 tlblr turr jylrid istiqmt qiluvchi tlb-yoshlr biln uchrshuvlr bo’lib o’tdi. Und “Yoshlik” tlblr shhrchsi hkimi Q.SHnzrv, “Yoshlik” tlblr shhrchsi hkimi o’rinbsri S.Hikmtv, “Yoshlik” tlblr shhrchsi IIB vkili, myr H,lmtv, TTJ dirksiyasi dirktri .Djmirzv hmd univrsitt hududig yaqin jylshgn mhlllrdn vkillr qtnshishdi. Uchrshuvlrd TTJ ichki trtib-qidsi, bo’sh vqtdn unumli fydlngn ld to’grklr, sprt mjmulrg ’z bo’lish trtibi, tlb-yoshlr o’rtsid giyovndlik, jinyatchilikni sdir bo’lishini ldini lish, TTJ Kngsh rislri v o’rinbsrlrini sylsh hmd shu biln birg univrsitt hududig yaqin jylshgn mhlllr biln o’zr hmkrlikd lib brilyotgn ishlr hususid fikr-mulhzlr bildirildi.

5.  2012-yil 27-sntyabr kuni Mdniyat sryi ktt zlid “Ustzlr Sizg t’zim” mvzuid m’rifiy byrm tdbiri o’tkzildi. Tdbird prfssr-o’qituvchilr tqdirlndi, “O’zMU ilmiy mktblri” vidrligi nmyish etildi. Shuningdk, iqtidrli tlblrning tbrik so’zlri v chiqishlri hmd tniqli sn’tkrlrning knsrt dsturi nmyish etildi.

6.  2012-yil 27-sntyabr kuni univrsittg qbul qilingn 1-bosqich tlblri uchun “Tlblikk bg’ishlv” m’rifiy byrm tdbiri o’tkzildi. Tdbirg tlblr univrsitt rhbriyati, fkul’tt dknlri, o’lim bshliqlri, jmt tshkiltlri rhbrlri tnishtirildi. Tdbird “O’zMU kch v bugun” nmli vidrligi nmyish etildi, iqtidri tlblrning chiqishlri, qsmyod qbul qilindi hmd 1-bosqich tlblrig rmziy klit v tlblik guvhnmsi tpshirildi. Tdbir dvmid tniqli sn’tkrlrning knsrt dsturi nmyish etildi.

7.  Tsdiqlngn lhid rj ssid jriy yil ktyabr yi mbynid univrsittning brch fkul’ttlrid Przidntimiz Islm Krimvning “O’zbkistn mustqillikk erishish stnsid” nmli kitbi hmd mustqillik yillrid mmlktimizd turli shlrd lib brilgn tub islhtlr mzmun-mhiyati v hmiyatini tlb-yoshlrg tkzish mqsdid uchrshuvlr o’tkzildi. Uchrshuvlr: 5-ktyabr Gogrfiya, 8-ktyabr O’zbk fillgiya, 9-oktyabr Bilgiya-tuprqshunslik, 10 ktyabr Fizik, 11-ktyabr Kimyo, 12-ktyabr Iqtisdiyot, 15-ktyabr rijiy fillgiya, 16-ktyabr Huquqshunslik, 17-ktyabr Tri, 19-ktyabr Jurnlistik, 22-ktyabr Flsf, 23-ktyabr Glgiya, 24-ktyabr Mnik-mtmtik fkul’ttlrining birinchi kurs tlb-yoshlri biln o’tkzildi. Uchrshuvlrd M’nviy-m’rifiy ishlr bo’yich prrktr B.Husnv, tin-qizlr qo’mitsi risi L.Mummdjnv, Tibbiyot bo’limi bshlig’i R.Rustmv, Huquqshuns-mslhtchi G.Yahyav, “M’nviyat v m’rift” mrkzi rhbri Q.bdurhimv, “Kmlt” YoIH tkchisi S.Erkinjnvlr qtnshishdi. Uchrshuvlr dvmid, yniqs, tlb-yoshlr o’rtsid n Vtng muhbbt, milliy urf-dt v n’nlrimiz srb-vylsh, tlb-yoshlrd islhtlrg dldrlik tuyg’usini shkllntirish, shu biln birg univrsittning ichki trtib-qidsig ml qilish, to’grklrg qtnshish trtibi, vyag tmgnlr rsid jinyatchilikni ldini lish, turli nrsmiy guruhlrg kirmslik v hijbg kirgn qizlr rsid tushuntirish ishlrini lib brishning smrli vsitlridn fydlnish msllri muhkm etildi v ulrg lhid e’tibr qrtish lzimligi ytib o’tildi.

8.  Jriy yil 18-ktyabr kuni st 10:00 d univrsitt Mdniyat sryi kichik zlid “Tshqi yozuvlr(lvhlr) v rklmlrd ilmiy qidlr hmd Dvlt tili nrmlrini to’g’ri qo’llsh msllri” mvzusid dvr suhbti o’tkzildi. Dvr suhbtid 30 nfr prfssr-o’qituvchi v 80 nfr tlb-yoshlr qtnshishdi.

9.  Jriy yil 19-ktyabr kuni st 14:00d univrsitt Mdniyat sryi kichik zlid “O’zbk tili rivji v til flsfsi mummlri” mvzusid Tshknt shhr ilmiy-mliy sminri o’tkzildi. Und 40 nfr prfssr-o’qituvchi v 90 nfr tlb-yoshlr qtnshishdi v sminr dvmid ishtirkchilrg o’zbk tilining trii v rivjlnish jryonlri yuzsidn sh mutssislri tmnidn m’ruzlr tinglndi.

10. Jriy yil 19-ktyabr kuni 16:30d Mdniyat sryi kichik zld sh mutssislri, Tibbiyot bo’limi dimlri, Jismniy trbiya kfdrsi o’qituvchilri ishtirkid chiq mulqt trzid “Rprduktiv slmtlik, qrindshlr o’rtsidgi nikh v ert turmush qurishning slbiy qibtlri” mvzusid uchrshuv o’tkzildi. Tdbird  80 nfr tlb-yoshlr v 30 nfr prfssr-o’qituvchi ishtirk etdi. Uchrshuv mbynid mutssislr tmnidn rprduktiv slmtlik, sg’lm-turmush trzi qidlrig ml qilib yashsh yuzsidn m’ruzlr qilindi. SHu biln birg mzkur mvzu yuzsidn msus vidfil’m nmyish etildi.

11. Przidntimiz Islm Krimvning 2012-yil 12-nyabrdgi pltlr qo’shm mjlisidgi m’ruzsi mzmun-mhiyatini tlb-yoshlr v kng jmtchilikk singdirish yuzsidn tkchi lim v muthssislrni jlb qilgn ld jriy yil 9-nyabr kuni st 10:00d Mdniyat sryi kichik zlid “Yoshlrni brt-psilgik hurujlrdn himya qilish tnlgiyalri: nzriya v mliyot” mvzusid Rspublik ilmiy-mliy knfrnsiya hmd 16-nyabr kuni st 10:30d mir Tmur muzyid “Sivilizsiya kljgi: flsfiy yondshuv” mvzusid lqr knfrnsiya o’tkzildi. Knfrnsiyalr dvmid sh mutssislri, liy Mjlis Snti ’zlri, Qnunchilik pltsi dputtlri, jmt tshkiltlri rhbrlri, univrsitt prfssr-o’qituvchilri v tlb-yoshlri ishtirk etdi.

12. Jriy yil 15-nyabr kuni univrsitt Mdniyat sryi kichik zlid tlb-yoshlrning t-nlrini jlb etgn ld “Qynnm nm mning, klinim blm mning” mvzusid sminr-trning o’tkzildi. Tdbirdn ko’zlngn ssiy mqsd – o’zbk lqining milliy urf-dtlri, n’nlrini tlb-yoshlr o’rtsid trg’ib etish, ildgi m’nviy-lqiy muhit mhiyatini blgilshd t-n v qynn-qyntlrining o’z frzndlri, klin-kuyovlri, qo’ni-qo’shnilri munsbtlri, shuningdk, hr birlrining o’z vziflri, burch v m’suliyatlrini nchg’lik nglb d etishlri muhimligini tinglvchilrg tkzishdn ibrtdir.

13. Tlb-yoshlr o’rtsid kttlrg hurmt, mhr-qibt, bg’riknglik kbi lijnb fziltlrni hmd ulr ngig milliy urf-dt v n’nlrimizni yand kngrq tkzish mqsdid jriy yil 20-nyabr kuni univrsitt Mdniyat sryi ktt zlid “tsining qizi” nmli spktkl’ nmyish etildi. Spktkld O’zbkistn lq rtistlri ziz Bgmtv, Btiyor Itiyorv v O’zbkistnd izmt ko’rstgn rtistlr Jumdill Rmtv, Hshim rslnv v SHid Uzqvlr ishtirk etishdi. Mzkur spktkl’ni univrsittning 80 nfr prfssr-o’qituvchilri v 650 nfr tlb-yoshlri tmsh qilishdi.

14. Przidntimiz Islm Krimvning 2012-yil 12-nyabrdgi pltlr Qo’shm mjlisidgi m’ruzsi mzmun-mhiyatini tlb-yoshlr v kng jmtchilikk singdirish yuzsidn jriy yil 11-dkbr kuni st 14:00d univrsitt Mdniyat sryi kichik zlid O’zbkistn mustqqil V v brt gntliklrini qo’llb-quvvtlsh v rivjlntirish jmt fndi, Jurnlistlrni qyt tyyorlsh lqr mrkzi, O’zbkistn Jurnlistlri ijdiy uyushmsi, Rspublik M’nviyat trg’ibt mrkzi, “Kitb dunyosi” gztsi, “Jhn dbiyoti” jurnli, “O`QITUVCHI” nshriyot-mtb ijdiy uyi v “O`ZBEKISTON” nshriyot-mtb ijdiy uyi biln hmkrlikd “liy jurnlistik kurslrid itisslshuv msllri” mvzusid I ilmiy-mliy sminr o’tkzildi. Und O’zbkistn Mtbut v brt gntligi bsh dirktri B.SH.limv, O’zbkistn mustqil V v brt gntliklrini qo’llb-quvvtlsh v rivjlntirish jmt fndi dirktri ..bdullv, Jurnlistlrni qyt tyyorlsh lqr mrkzi dirktri f.f.n., G.N.Bbjnv, O’zbkistn Przidnti Dvnining tkchi knsul’tnti F.T.Krimv, O’zbkistn Jurnlistlri ijdiy uyushmsi risi Sh.H.G’ulmvlr o’zlrining m’ruzlri biln ishtirk etdi. Bundn tshqri ilmiy-mliy sminrd sh mutssislri, mtbut dimlri v univrsittning 40 nfr prfssr-o’qituvchisi, 120 nfr tlb-yoshlri qtnshishdi.  

15. 2012-yil 16-nyabr kuni Mdniyat sryi ktt zlid “Nrktik mddlrning zrri, yanchli v g’ir qibtlri” mvzusid uchrshuv o’tkzildi. Tdbird Vzirlr Mhkmsi huzuridgi Nrktik mddlrni nzrt qilish Milliy mrkzi tkchi eksprti S.S.Jumnv, Tshknt shhr nrklgiya dispnsri vrch nrklgi N.K.bdliv, O’zbkistn Rspubliksi Milliy vfsizlik izmti dimi H.Krimv v 740 nfr tlblr ishtirk etdi. Tdbird mvzu dirsid tlblrg tushunchlr brildi v ulrni qiziqtirgn brch svllrg mutssislr tmnidn jvb brildi. Tdbir so’ngid giyohvndlikning slbiy qibtlri ks ettirilgn fil’m nmyish etildi.

16. Jriy yil 23-nyabr kuni univrsitt Mdniyat sryi ktt zlid “Diniy ekstrmizm, trrrizm v missinrlikning slbiy qibtlri yoni niqb rtidgi dinimiz dushmnlri” mvzusid uchrshuv o’tkzildi. Und  Svyannik Uspnskg Sbr - ts .Nzrv v  Vzirlr Mhkmsi huzuridgi diniy ishlr bo’yich Qo’mit bo’lim bshlig’i - SH.R.bdursulvlr o’zlrining m’ruzlri biln ishtirk etdi. Uchrshuv so’ngid “St slfiylik yohud niqb rtidgi dinimiz dushmnlri” mvzusidgi fil’m hm nmyish etildi.  Tshknt shhr ITSg qrshi kursh mrkzi mutsissi N..Rsulv v Tshknt shhr ITSg qrshi kursh mrkzi inspktri D..Slidjnvlr o’zlrining m’ruzlri biln ishtirk etishdi.

17.  2012 yil 20-nyabr kuni Mdniyat sryi ktt zlid O’zbk Dvlt drm ttrining “tsining qizi” nmli spktkli ikki snsd nmyishi o’tkzildi. Spktkl bshlnishidn vvl ijdkrlr biln ijdiy uchrshuv o’tkzilib, tlblrni qiziqtirgn brch svllrg ktyorlr jvb brdi. Spktk yartilishi v uning mullifi v rjissyorlrining fikrlri tlblrg tkzildi. Spktklni jud qiziqish biln tlblr qbul qildi.

18.  Tlb-yoshlrni intllktul slhiyatini shirish, ulr ngig mmlktimizning bugungi rivjlnishi v istiqbli biln bg’liq g’yalrini sindirish, yoshlrd erkinlik v mlg shirilyotgn islhtlrg dldrlik tuyg’usini shkllnshirish hmd t’lim jryonini islh etish yuzsidn lib brilyotgn tub islhtlr mzmun-mhiyatini tkzish mqsdid jriy yil
21- nyabr kuni st 10:00 d univrsitt Mdniyat sryi kichik zlid univrsitt v O’zbkistnning eng yangi tri msllri bo’yich muvfiqlshtiruvchi-mtdik mrkzi biln hmkrlikd “O’zbkistnd liy t’limning islh etilishi: trqqiyot tjribsi v istiqbllri” mvzusid rspublik ilmiy-mliy knfrnsiyasi o’tkzildi. Knfrnsiyad O’MTV M’nviy-lqiy trbiya bshqrmsi bshlig’i M.M.Kmilv – “O’zbkistnd liy t’lim tizimi: islhtlr v istiqbllr” mvzusid, Smrqnd Dvlt univrsittidn dsnt D.B.Vfv, O’zMU qshidgi liy pdggik instituti dirktri U.Sh.Bgimqulv v bshq bir qtr sh mutssislri o’zlrining m’ruzlri biln ishtirk etdi.

19. 2012-yil 3-dkbr kuni univrsitt Mdniyat sryi ktt zlid O’zbkistn Rspubliksi Knstitusiyasi qbul qilingnligining 20 yilligi byrmig bg’ishlb “Knstitusiya – trqqiyotimiz pydvri” mvzusid m’rifiy tdbir bo’lib o’tdi. Tdbird O’zbkistn Rspubliksi Knstitusiyaviy sud risi B.Mirbbv v O’zbkistn Rspubliksi Qnunchilik pltsi Spikr o’rinbsri U.Mumdivlr univrsitt prfssr-o’qituvchilri v tlb-yoshlrini tbrikldilr. Shu biln birg Knstitusiyasimiz qbul qilingnligining 20 yilligi byrmi munsbti biln o’g’il bllr o’rtsid sprtning futbl turi bo’yich musbq o’tkzildi. Und 1-o’rinni rijiy fillgiya fkul’tti tlblri egllshdi. Bundn tshqri univrsitt prfssr-o’qituvchilri o’rtsid sprtning vlybl turi bo’yich musbq o’tkzildi. Und 1-o’rinni O’zbk fillgiyasi fkul’tti eglldi. Tdbird rspublikmiz miqiyosid hmd lmzr v Sirg’li tumnlrining mhlllrid Knstitusiyasimiz qbul qilingnligining 20 yilligi byrmi munsbti biln lib brilyotgn trg’ibt-tshviqt ishlrid fl qtnshib klyotgn bir guruh prfssr-o’qituvchilr v iqtidrli tlb-yoshlr qimmtbh svg’ v diplmlr biln tqdirlndilr.

20. O’zbkistn Rspubliksi Knstitusiyasining 20 yilligig bg’ishlb 
2012-yil 4-dkbr kuni Mdniyat sryi kichik zlid Huqushunslik fkul’tti tshbbusi biln “O’zbkistn Rspubliksining Knstitusiyasi – fuqrlik jmiyati shkllnishining huquqiy ssi” rspublik ilmiy-mliy knfrnsiyasini o’tkzildi. Tdbird rspublikd tniqli huquqshuns limlr o’zlrining m’ruzlri biln qtnshdilr. Jumldn, O’zbkistn Rspubliksi IIV kdmiyasining kfdr mudiri yu.f.d., prf., .dilqriv, O’zMU prfssri Sh.Jlilv v bshqlr. Tdbird mqllr ko’rik-tnlvi hm o’tkzildi.

21. Jriy yil 10-dkbr kuni st 14:00d univrsitt Mdniyat sryi kichik zlid Rspublik M’nviyat trg’ibt mrkzi biln hmkrlikd “Ulug’ lqning qudrtisn, mdhiyam!” mzzusid m’rifiy tdbir o’tkzildi. Tdbird O’zbkistn Qhrmni, O’zbkistn lq shiri bdull ripv qtnishib, univrsitt prfssr-o’qituvchilri v tlb-yoshlrig mdhiyamizning yartilish trii, uning mzmun-mhiyati hqid o’zlrining fikr-mulhzlri biln o’rtqlshdilr.

22. Jriy yil 11-dkbr kuni st 14:00 d univrsitt Mdniyat sryi kichik zlid O’zbkistn mustqqil V v brt gntliklrini qo’llb-quvvtlsh v rivjlntirish jmt fndi, Jurnlistlrni qyt tyyorlsh lqr mrkzi, O’zbkistn Jurnlistlri ijdiy uyushmsi, Rspublik M’nviyat trg’ibt mrkzi, “Kitb dunyosi” gztsi, “Jhn dbiyoti” jurnli, “O`QITUVCHI” nshriyot-mtb ijdiy uyi v “O`ZBEKISTON” nshriyot-mtb ijdiy uyi biln hmkrlikd “liy jurnlistik kurslrid itisslshuv msllri” mvzusid I ilmiy-mliy sminr o’tkzildi. Und O’zbkistn Mtbut v brt gntligi bsh dirktri B.Sh.limv, O’zbkistn mustqil V v brt gntliklrini qo’llb-quvvtlsh v rivjlntirish jmt fndi dirktri ..bdullv, Jurnlistlrni qyt tyyorlsh lqr mrkzi dirktri f.f.n., G.N.Bbjnv, O’zbkistn Przidnti Dvnining tkchi knsul’tnti F.T.Krimv, O’zbkistn Jurnlistlri ijdiy uyushmsi risi Sh.H.G’ulmvlr o’zlrining m’ruzlri biln ishtirk etdi. Bundn tshqri ilmiy-mliy sminrd sh mutssislri, mtbut dimlri v univrsittning 40 nfr prfssr-o’qituvchisi, 120 nfr tlb-yoshlri qtnshishdi.

23. Jriy yil 17-dkbr kuni st 14:00d univrsitt v Rspublik Bynlmill mdniyat mrkzi biln hmkrlikd Mdniyat sryi ktt zlid O’zbkistn Rspubliksi Knstitusiyasi qbul qilingnining 20 yillik byrmig bg’ishlb “O’zbkistn – ko’pmilltli hil il” mvzusid m’rifiy tdbir o’tkzildi. Tdbir dvmid o’zbk, rus, ingliz, tjik, ttr, rb, qzq, turkmn, krys v zrbyjn tillrid qo’shiqlr ijr qilinib, rqs guruhlrining chiqishlri hm bo’lib o’tdi. Bundn tshqri “Ko’zmunchq” bllr guruhi v “yrn” kuy do’stlik nvlri nsmblining chiqishlri hm nmyish etildi.

24.  Univrsittd muntzm rvishd blgilngn rj ssid “brt v murbbiylik sti” mbynid tlb-yoshlrg mmlktimizning bugungi rivjlnishi v istiqbli biln bg’liq g’yalrni singlirish mqsdid “Mmlktimiz v dunyo yangiliklri” rukni stid brt mtrillri, m’lumtlr brib brildi. Shu biln birg univrsittning bsh o’quv binsi 1-qvtid “brt v murbbiylik sti” uchun tyyorlngn m’lumtlrni tlb-yoshlrg tkzish mqsdid burchk hm tshkil etilib, mzkur burchkd ks etgn m’lumtlr rqli tlblr o’zlrig krkli hftlik m’lumtlrni bilib lish imkniyatig eg bo’ldilr.