O'zMU » Ma'lumotlar » Bakalavr

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университетижаҳондаги ривожланган давлатларнинг етук таълим муассасалари ўқув жараёнларини қиёсий таҳлил қилган ҳолда ҳамда замонавий илм-фан ютуқлари ва илғор педагогик технологиялар асосида яратилган янги авлод ўқув режа ва дастурлари асосида қабул кўрсаткичларининг 2016-2017 ўқув йилида бакалаврлар таълим йўналишлари ва ўқитиш тиллари бўйича

ТАҚСИМЛАНИШИ

Шифр

Таълим йўналишлари

Жами

Давлатгрантлари

асосида

Тўлов-контракт

асосида

Жами

шу жумладан:

Жами

шу жумладан:

ўзбек

рус

ўзбек

рус

5111300

Она тили ваадабиёти (рус тили ваадабиёти ўзгатиллигуруҳларда)

25

5

 

5

20

 

20

5111400

Хорижийтилваадабиёти: инглиз тили

50

15

12

3

35

28

7

5111600

Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқтаълими

20

5

5

 

15

15

 

5120100

Филология ватилларниўкитиш:

 

 

 

 

 

 

 

5120112

Филология ватилларниўкитиш:инглиз тили

80

30

25

5

50

40

10

5120113

Филология ватилларниўкитиш:немис тили

20

5

4

1

15

11

4

5120114

Филология ватилларниўкитиш:француз тили

14

4

4

 

10

10

 

5120102

Филология ватилларниўкитиш:рус тили

20

5

 

5

15

 

15

5120300

Тарих (мамлакатларваминтақаларбўйича)

60

15

12

3

45

33

12

5120400

Археология

25

10

10

 

15

15

 

5120500

Фалсафа

25

10

9

1

15

10

5

5130100

Математика

60

25

20

5

35

25

10

5130200

Амалий математика ва информатика

50

25

22

3

25

18

7

5140100

Биология (турларибўйича)

70

20

16

4

50

39

11

5140200

Физика

80

35

30

5

45

35

10

5140300

Механика

25

10

8

2

15

12

3

5140400

Астрономия

20

10

8

2

10

7

3

5140500

Кимё

70

30

25

5

40

30

10

5140600

География

40

20

17

3

20

13

7

5140700

Гидрометеорология

20

10

8

2

10

7

3

5140800

Геология

50

20

18

2

30

22

8

5140900

Геофизика

25

10

8

2

15

10

5

5141000

Тупроқшунослик

20

10

8

2

10

7

3

5141100

Гидрология (тармоқларбўйича)

25

10

8

2

15

10

5

5210100

Социология

20

5

4

1

15

11

4

5210200

Психология (фаолияттурларибўйича)

40

5

4

1

35

26

9

5220100

Журналистика (фаолияттурларибўйича)

70

15

13

2

55

47

8

5220300

Архившунослик

20

5

4

1

15

11

4

5230100

Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича)

25

5

4

1

20

16

4

5231700

Кадрларменежменти

25

10

10

 

15

15

 

5311500

Геодезия, картография ва кадастр (функцияларибўйича)

60

15

13

2

45

37

8

5331700

Ахбороттизимларининг математик вадастурийтаъминоти

40

15

13

2

25

20

5

5330200

Информатика ваахбороттехнологиялари (тармоқларвасоҳаларбўйича)

40

20

17

3

20

16

4

5330300

Ахборотхавфсизлиги (соҳаларбўйича)

20

5

5

 

15

15

 

5520100

Ижтимоийиш (фаолиятнингтурлисоҳаларибўйича)

25

2

1

1

23

19

4

5520101

Ижтимоий иш (пенсия таъминоти)

25

3

3

 

22

22

 

5630100

Экология ваатроф-муҳитмуҳофазаси (тармоқларвасоҳаларбўйича)

20

5

4

1

15

11

4

ЖАМИ:

1324

449

372

77

875

663

212