O'zMU » Ma'lumotlar » Geografiya fakulteti yo'nalishlari

Fakultetda bakalavriat ta'limi bosqichida quyidagi 4 ta yo'nalish bo'yicha mutaxassislar tayyorlanadi:

5140600-Geografiya

5140700-Gidrometeorologiya

5141100-Gidrologiya

5311500-Geodeziya, kartografiya va kadastr

 

Magistratura – aniq mutaxassislik bo'yicha fundamental va amaliy bilim beradigan bakalavriat negizida kamida 2 yil davom etadigan oliy ta'lim tizimi hisoblanadi. Undagi tahsil yakuniy malakaviy davlat attestatsiyasi va magistrlik dissertatsiyasini himoya qilish bilan nihoyasiga yetkaziladi.

Fakultetda quyidagi magistratura ta'lim mutaxassisliklari mavjud:

Yangi klassifikator bo’yicha:

5А311502-Geodeziya va kartografiya (funksiyalari bo’yicha)

5А140601-Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya (o’rganish ob’yekti bo’yicha)

5А140602-Geografiya (o’rganish ob’yekti bo’yicha)

5А140702-Gidrometeorologiya (faoliyat turi bo’yicha)

5А141101-Gidrologiya (o’rganish ob’yekti bo’yicha)

 

Fakultetda quyidagi mutaxassisliklar bo'yicha aspirantura va doktorantura mutaxassisliklari mavjud.

 

Aspirantura ixtisosliklari:

          05.00.00-Texnika fanlari;

          05.24.03-Kartografiya;

          11.00.00- Geografiya fanlari;

          11.00.01-Tabiiy geografiya, landshaftlar geofizikasi va geokimyosi;

          11.00.02-Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya;

          11.00.07-Quruqlik gidrologiyasi, suv resurslari va gidrokimyo;

 

Doktorantura ixtisosliklari:

          11.00.01-Tabiiy geografiya, landshaftlar geofizikasi va geokimyosi;

          11.00.02-Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya;

          11.00.07-Quruqlik gidrologiyasi, suv resurslari va gidrokimyo.