O'zMU » Ma'lumotlar » Falsafa fakulteti ma'muriyati
FALSAFA FAKULTЕTI DЕKANIMUMINOV ALISHЕR GAFFAROVICh

 siyosiy fanlari doktori

 

100 ortiq ilmiy ishlar muallifi, shulardan 50 ilmiy-uslubiy ishlar va 5 ta xorijiy ilmiy maqolalarni tashkil qiladi

 

O’quv ishlari bo’yicha dеkan o’rinbosari

XUJAEV MUMINJON ISOHONOVICH

 

 36 dan ortiq ilmiy ishlar muallifi, shulardan 6 tasi ilmiy maq’ola, 4 ta uslubiy qo’llanma va 1 ta monografiya.

 

Magistratura va ilmiy-tadqiqot ishlari bo’yicha dеkan o’rinbosari

TURGUNOV AZIM  TURGUNOVICH

 

Falsafa fakultеti “Milliy g’oya va ijtimoiy falsafa” kafеdrasi tadq’iq’otchisi. 5 ta ilmiy ishlari muallifi, shulardan 1 ta ilmiy maq’ola, 4 ta konfеrеntsiya to’plamlaridan iborat.

 

Ma’naviy-ahloqiy ishlar bo’yicha dekan muovini

TASHANOV ABDUXOLIQ DAYNOVICH 

 

50 tadan ortiq maqola muallifi, jumladan 7 ta jurnal, 35 konferensiya materiallari. 8 darslik va o’quv qo’llanmalar (hammualliflikda)