O'zMU » Ma'lumotlar » Ma'naviyat asoslari va dinshunoslik kafdrasi

NURMATOVA MUKARRAM AHMEDOVNA

falsafa fanlari doktori, professor v.b.

kafedra mudiri

1959 yilda tug`ilgan, 1980 yil ToshDU (hozirgi O`zMU) Falsafa iqtisod fakultetining Falsafa bo`limini imtiyozli diplom bilan tamomlagan. 1988 yilda nomzodlik dissertatsiyasini, 2012 yilda doktorlik dissertatsiyasini himoya qilgan. Hozirgi kunda O`zMU Falsafa fakulteti “Ma’naviyat asoslari va dinshunoslik” kafedrasi mudiri lavozimida ishlamoqda.

Ilmiy faoliyat sohasi: Shaxs ma’naviy kamolotida axloqiy va estetik qadriyatlar uyg`unligi muammosi

Ilmiy ishlari:  1 ta monografiya, 6 ta o`quv-uslubiy qo`llanma, Xalqaro va Respublika ilmiy jurnallari va konferensiya materiallarida 70 ga yaqin maqolalari chop etilgan.

Tel: (+998)71-246-52-44

E-mail: m.nurmatova@mail.ru

“Ma'naviyat asoslari va dinshunoslik” kafdrasi I – blok fanlari bo`yicha Univrsittning barcha bakalvariyat bosichlarida “Ma'naviyat asoslari”, “Madaniyatshunoslik”, “Dinshunoslik» fanlaridan dars mashg`ulotlari olib boradi. Kafdra jamiyat hayotining turli sohalari uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlash ishiga o`zining munosib qissasini qo`shib klmoqda.

1991 yil 1 sntabrda – Oliy va o`rta maxsus ta'lim vazirligining 42 sonli qaroriga binoan ToshDU tarkibida “Jahon madaniyati va tarixi” kafdrasi tashkil topdi.

1995 yildan 1999 yilgacha “Madaniyatshunoslik va inson huquqi” kafdrasi nomi bilan yuritilib klindi.

1999 yildan “Ma'naviyat asoslari” kafdrasi db o`zgartirildi.

2005 yil 10 fvraldan O`zMU Katta Ilmiy Kngashi qarori bilan “Ma'naviyat asoslari” va “Dinshunoslik” kafdrasi birlashtirilib, kafdra  “Ma'naviyat asoslari va dinshunoslik” nomli maqom oldi.

 

Kafdra faoliyati:

Kafedra ilmiy mavzusi: “Markaziy Osiyo xalqlari diniy, ma'naviy, madaniy qadriyatlari va hozirgi zamon”.

Kafdra bugungi kunga klib 10,5 shtat birligida faoliyat olib bormoqda. Shulardan 3 tasi fan doktori, 3 ta fan nomzodi, 2 ta katta o`qituvchi va 8 tasi o`qituvchilardir.

 Shu yillarda taniqli olimlar va pdagoglar samarali faoliyat ko`rsatib klmoqda. Bular         f.f.d., prof. A.E.Abdusamdov, f.f.d. M.A.Nurmtova, t.f.d. M.Abdurahmonov, f.f.n., dots.B.X.Jalilov, s.f.n.dots. T.Qobuljonova, f.f.n.,dots O.V.Lanseva va boshqalar.

«Ma'naviyat asoslari va dinshunoslik» kafdrasini mudiri sifatida f.f.d. prof. Abdusamdov, f.f.n. E.Gulmtov, f.f.n. dots. Sh.Shoabduraximova, t.f.d. M.Abdurahmonovlar faoliyat ko`rsatdilar.

Hozirgi vaqtda kafdraga f.f.d., prof. M.A.Nurmatova mudirlik qilmoqda.

Kafdrada profssor-o`qituvchilar jamoasi univrsittning barcha fakulttlarida «Ma'naviyat asoslari», «Dinshunoslik», «Madaniyatshunoslik», fanlaridan o`zbk va rus tillarida ma'ruza hamda amaliy mashg`ulotlarni olib bormoqda.

Bundan tashqari Falsafa fakulttida “Din tarixi va falsafasi”, “Din va diniy qadriyatlar”, “Ma’naviy salohiyat” fanlari o`qitilmoqda. 

Kafdra asosiy ilmiy tadqiqiy yo`nalishda “Markaziy Osiyo xalqlari diniy, ma'naviy, madaniy qadriyatlari va hozirgi zamon” mavzusidan iborat bo`lib, kafdrada olib borilayotgan barcha ilmiy hamda ilmiy-uslubiy tadqiqotlar mazmun va mohiyati aynan asosiy mavzuga bog`lab olib boriladi.

Kafdraga doimiy ravishda O`zRFA Falsafa va huquq instituti, Sharqshunoslik instituti, Islom univrsitti, Rspublika Ma'naviyat targ`ibot markazi hamda Milliy g`oya va mafkura ilmiy-amaliy markazi bilan muntazam ilmiy, ma'rifiy ishlarda hamkorlik o`rnatilgan.

Xalqaro miqyosida esa Bashqiriston Davlat univrsitti hamda Turkiya Egy univrsitti olimlari bilan ilmiy hamkorlik yo`lga qo`yilgan.

O`qitilayotgan fanlardan darslarning zamonaviy pdagogik txnologiyalar asosida o`tilishga katta e'tibor qaratildi. Kafdraning barcha a'zolari oxirgi uch yilda zamonaviy pdagogik txnologiyalar bo`yicha malaka oshirdilar. Buning natijasi o`laroq, «Ma'naviyat asoslari», «Madaniyatshunoslik», «Dinshunoslik», fanlarda zamonaviy pdagogik txnologiyaning «Klastr», «Aqliy hujum», «Matbuot konfrntsiyasi», «FSMU», «Yalpi fikriy xujum», «Guruhlar bilan ishlar», «6x6x6» singari mtodlardan samarali foydalanilmoqda.