O'zMU » Ma'lumotlar » Siyosatshunoslik kafedrasi

O’TAMURODOV AKBAR O’TAMURODOVICH

 

falsafa fanlari nomzodi, dotsent

kafedra mudiri

 

1956 yil Samarqand viloyatida tug`ilgan, 1978 yil ToshDU (O`zMU) Falsafa fakulttini tamomlagan.

Ilmiy faoliyat sohasi: siyosiy institutlar, siyosiy madaniyat.

Ilmiy ishlari: 125 ortiq ilmiy ishlar jumladan, 10 o`quv qo`llanma, 15 ta o`quv-uslubiy ko`rsatma, 1 monografiya, 3 ta risola, 10 o`quv-uslubiy majmua, 90 dan ortiq tzis va maqolalar muallifi.

Telefon: (+998 71) 246-67-63

 

O`zbkiston chinakamiga mustaqil taraqqiyot yo`liga o`tib, mana 16 yildirki o`zining maqsadi - huquqiy dmokratik davlat va fuqarolik jamiyatini barpo etish sari bosqichma-bosqich qat'iyatlilik va sobitqadamlik bilan ilgarilab bormoqda. Bu yo`l har bir insonning hokimiyat manbaiga, o`z mamlakatida va xalqaro maydonda sodir bo`layotgan siyosiy jarayonlarning faol ishtirokchisi va ijodkoriga aylanishini taqozo etadi.

Dmokratik davlat sharoitida har bir kishi siyosiy qarorlarning qabul qilinishiga ral ta'sir ko`rsataolmasa-da, davlat siyosatida aholi turli ijtimoiy guruhlarning manfaatlarini hisobga olish, boshqaruvchi elitaning komptntligi va mas'ulligi, aynan, ko`pchilik fuqarolarning ongli ishtiroki va faolligiga bog`liq bo`ladi.

Albatta, fuqarolarning oqilona siyosiy qarorlar qabul qilinishiga qodirligi o`zidan-o`zi, stixiyali tarzda shakllanmaydi, balki ularga krakli bo`lgan siyosiy bilim va tajriba rjali, tizimli o`quv jarayonida qaror topadi. Ana shuni hisobga olgan holda va ilg`or dmokratik mamlakatlar tajribasiga asoslanib, 1990 yilda Mirzo Ulug`bk nomidagi Toshknt Davlat univrsittining barcha fakulttlari o`quv jarayoniga siyosat haqidagi fan - politologiya, o`qitilishi zarur bo`lgan prdmtlardan biri sifatida kiritildi.

1993 yilda Toshknt Davlat univrsittida O`zbkiston Rspublikasida birinchilardan bo`lib, falsafa fakulttining ijtimoiy-siyosiy munosabatlar nazariyasi va fakulttlararo ijtimoiy-siyosiy munosabatlar nazariyasi kafdralarining birlashtirilishi asosida politologiya kafdrasi tashkil etildi. Bu yangi kafdraga dots. G`aniva M.X. mudir etib tayinlandi. Univrsitt rktorining 1995 yil 15 fvral 01-21 buyrug`iga binoan falsafa fakulttining ijtimoiy-siyosiy munosabatlar kafdrasi “Politologiya kafdrasi”, db nomlandi.

1994 yildan kafdrani prof. Shoyusupova G`.Yu. boshqardi. 1995 yilda kafdraning asosida politologiya bo`limi tashkil etildi. Bu bo`limning tashkil etilishida kafdra mudirlari bo`lib ishlagan prof. Shoyusupova G`.Yu. va dots. G`aniva M.X.ning xizmatlari katta bo`ldi. 1998 yildan to hozirgi kunga qadar kafdraga falsafa fanlari nomzodi, dots. Yusupova G.X. rahbarlik qilib klmoqda.

2007-2008 o`quv yilida O`zbkiston Milliy univrsitti rktorining buyrug`iga asosan falsafa fakulttining “Politologiya” va “O`zbkistonda dmokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti” kafdralari birlashtirildi. Mazkur kafdra “Politologiya” kafdrasi db nomlandi va univrsitt ilmiy kngashining qaroriga binoan kafdra mudiri db dotsnt Yusupova G.X. tasdiqlandi.

Kafdrada siyos.f.d., prof. Ergashv I.E., siyos.f.d., prof. Jumav R.Z., siyos.f.d., prof. Xaydarov A.A., siyos. f.d., prof. Idirov U.Yu., fals.f.d., prof. Qodirov A.Q., siyos.f.n., dots. Jalilov A.T., siyos. f.n.,. dots., Umarova N.T. va boshqa rspublikamizning takchi politolog olimlari ishlaganlar.

Kafdrada 1999 yilda 23.00.02. - “Siyosiy fanlar nazariyasi va tarixi” mutaxassisligi bo`yicha aspirantura va 5A310101 - “Siyosiy fanlar nazariyasi va tarixi” mutaxassisligi bo`yicha magistratura ochilgan. 2001-2002 o`quv yilida 5A310106 - “Amaliy siyosatshunsolik”, 2006-2007 o`quv yilida esa 5A310108 - “Ijtimoiy tizim va jarayonlarning axborot-psixologik xavfsizligi”, 2007-2008 yildan boshlab “Dmokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti”mutaxassisliklari bo`yicha magistratura tashkil etilgan. Hozirgi vaqtda magistratura bosqichida to`rtta mutaxassislik bo`yicha 60 magistrant, bakalavr bosqichida 138 talaba tahsil olmoqda.

 

Bugungi kunda kafdrada qo`yidagi profssor-o`qituvchilar mhnat qilmoqdalar:

kafdra mudiri - fals.f.n., dotsnt O’tamurodov A.O’. fals.f.n., dotsnt fimova L.P.; tarix f.n., dotsnt Habibullava D.; siyos.f.n., v.b. dotsnt Umarov X.P.; katta o`qituvchi Jabbarov X.J.; katta o`qituvchi Qosimova X.X.; katta o`qituvchi Jurabava N.X.; katta o`qituvchi Mavlonov J.Yo.; katta o`qituvchi Axmdov G.G.; katta o`qituvchi Norov T.O.; katta o`qituvchi Qarshiv B.E.; katta o`qituchi Nishanbava E.  o`qituvchi Xikmatov F.X.; o`qituvchi Isanova G.T.; o`qituvchi Kuzntsov A.V.; o`qituvchi Abduxalilov A.A.; o`qituvchi Topildiva M.R.

Hozirgi kunda kafdra profssor-o`qituvchilar tomonidan bakalavr yo`nalishida:

Politologiya (I blok); Mutaxassislikka kirish; Politologiya; Siyosiy ta'limotlar tarixi; Jahon siyosati; Tadbiqiy politologiya; Qiyosiy politologiya; Siyosat falsafasi; Gosiyosat; O`zbkistonda siyosiy institutlar va siyosiy munosabatlar; Sotsial siyosat; Siyosiy fan usullari; Notiqlik san'ati; Xalqaro siyosat va xalqaro munosabatlar; Siyosiy taraqqiyot va zamonaviylashuv; Prsonal boshqarish; Yangi va eng yangi tarix; Politologiyani o`qitish mtodikasi; Etnosiyosat; Siyosiy antropologiya; Siyosiy rgionalistika.

 

Kyingi yillarda kafdra profssor-o`qituvchilari tomonidan quyidagi darslik, o`quv qo`llanmalar va monografiyalar tayyorlangan:

 1. Ergashv I.E., Yusupova G.X. va boshk. Politologiya. Ma'ruzalar matni. T.: 2000.
 2. Politologiya bo`yicha ma'ruzalar matni. T.: “Univrsitt”, 1-qism, 2-qism. 2000.
 3. Siyosiy ta'limotlar tarixi. Ma'ruzalar matni. T.: “Univrsitt”, 1-qism, 2-qism . 2000.
 4. Shrmuxamdova J.T. O`zbkistonda gndr asoslari: nazariya va amaliyot. O`quv qo`llanma. T.: 2003.
 5. Yusupova G.X., Jabbarov X.J., Qosimova X.X. Siyosat nazariyasi. Darslik. T.: “Univrsitt”, 2003.
 6. Musav O. “Mustaqil O`zbkistonda millatlararo munosabatlar” T.: “Ijod dunyosi”. 2004 (monografiya).
 7. Pugachv V.P., Solovv A.I. “Siyosatshunoslikka kirish”. Darslik. (Tarjimonlar: Qosimova va boshk.). Samarqand, 2004 yil.
 8. Tolipov F.F. Bolshaya stratgiya Uzbkistana v usloviyax gopolitichskoy i idologichskoy transformatsii v Sntralnoy Azii. T.: “Sharq”, 2005 (monografiya).
 9. Azizxonov A., fimova L.P. “O`zbkistonda dmokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti”. O`quv qo`llanma. T.: 2005 yil (rus tilida).
 10. Qosimova X.X. “Siyosiy fan tizimidagi atamalar lug`ati”. T.: 2007.
 11. Abduxalilov A.A. Siyosat falsafasi. T.: “Univrsitt”, 2007.

 

Kafdra 1999-2001 yillar davomida TASIS-TMPUS granti, 2000-2001 yillarda O`zbkiston Rspublikasi Fan va Txnika Davlat qo`mitasining granti, Markaziy vropa univrsitti, BMT, Kanada elchixonasi, Qozog`iston Markaziy rsursi, XXT tomonidan brilgan grantlarining sovrindori bo`lgan.

Kafdra siyosiy fanlar bo`yicha ilmiy tadqiqotlar olib borishda va kadrlar tayyorlashda qo`yidagi rspublika va xorijiy mamlakatlarning oliy va o`rta maxsus o`quv yurtlari, va ilmiy-tadqiqot muassasalari:

O`zbkiston Rspublikasi Przidnti xuzuridagi Davlat va jamiyat qurilishi akadmiyasi, O`zbkiston Rspublikasi Przidnti huzuridagi Stratgik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti, O`zbkiston Rspublikasi Przidnti huzuridagi Fuqarolik jamiyatini o`rganish instituti, O`zbkiston Rspublikasi Fanlar Akadmiyasi, Falsafa va huquq instituti, O`zMU qoshidagi Akadmik Litsi, Txnika univrsitti qoshidagi Akadmik Litsi, Huquqshunoslik kollji bilan;

Ekstr univrsitti (Buyuk Britaniya), M.V. Lomonosov nomidagi Moskva Davlat Univrsitti, Qozon Davlat Univrsitti (Rossiya), Blifld Univrsitti (Grmaniya), York Univrsitti (Kanada), Amrika-Qirg`iziston Univrsittlari bilan xamkorlik qilmoqda.

Kafdra mudiri dots. Yusupova G.X. 1997-2007 yillar davomida Buyuk Britaniya, Grmaniya, Shotlandiya, Polsha, Angliya, Vngriya, Shvtsiya, Qozog`iston, Qirg`iziston kabi mamlakatlarda o`tkazilgan konfrntsiyalarda o`z ma'ruzalari bilan ishtirok etgan. Dots. Tolipov F.F. 2004-2007 yillar davomida Xitoy, Xindiston, Frantsiya, Yaponiya, Grmaniya, AQSh, Buyuk Britaniya, Shvitsariya, Qirg`iziston, Qozog`iston va boshqa mamlakatlarning univrsittlarida o`tkazilgan konfrntsiyalarda ma'ruzalar bilan ishtirok etgan va uning qator ilmiy maqolalari “Markaziy Osiyo va Kavkaz” jurnalida chop etilgan. Dots. Shrmuxamdova J.T. 2005 yil Shotlandiyada, 2005-2006 yillarda Grmaniyada, Turkiyada va Misrda ilmiy anjumanlarda qatnashgan. Dots. v.b. Umarov X.P. 2005 yil Grmaniyada ilmiy malakasini oshirgan (Djordj Marshall kolldjida). O`qit. Mavlonov J.Yo. 2003-2005 yillarda Grmaniya, Qirg`iziston, Rossiya, Ukrainada ilmiy anjumanlarda qatnashgan va malakasini oshirgan. O`qit. Kuzntsov A.V. 2003-2007 yillarda Buyuk Britaniya, Vngriya, Tojikiston, Qirg`iziston, Qozog`iston ilmiy sminarlar va yozgi maktablarda qatnashgan.

 

TALABALAR ERISHGAN YUTUQLAR

Politologiya bo`limining iqtidorli talabalari: Ataxonov B., Isabov M. – 1 kurs o`zbk guruhi, Turg`unbova N.- 2 kurs o`zbk guruhi, Yusupov A., Saburova J., Saparova E. - 3 kurs o`zbk guruhi. Lvit N., Dautova E., Galiva R. – 3 kurs rus guruhi talabalari muntazam ravishda ilmiy anjumanlarda ishtirok etganlar va 10tadan ortiq maqolalarni tayyorlagan va ilmiy ishlar to`plami va ro`znomalarda chop ettirganlar.