O'zMU » Ma'lumotlar » Magistratura

ЎзМУнинг 2017/2018 ўқув йилида магистрлар тайёрлаш бўйича қабул кўрсаткичларининг мутахассисликлар ва ўқитиш тиллари бўйича тақсимланиши

№*

Шифр

Мутахассисликлар

Жами

Давлат грантлари асосида

Тўлов-контракт асосида

Жами

шу жумладан:

Жами

шу жумладан:

ўзбек

рус

ўзбек

рус

 

 

ОТМ бўйича жами:

 

 

 

 

 

 

 

1

5A111601

Ижтимоий гуманитар фанларни ўқитиш методикаси (маънавият асослари)

4

1

1

 

3

3

 

2

5A120101

Адабиётшунослик (рус адабиёти)

4

1

 

1

3

 

3

 

5A120102

Лингвистика:

             

3

 

рус тили

4

1

 

1

3

 

3

4

 

инглиз тили

11

4

3

1

7

5

2

5

 

француз тили

4

2

2

 

2

2

 

6

 

немис тили

4

1

1

 

3

3

 

7

5A120301

Ўзбекистон тарихи

5

2

1

1

3

2

1

8

5A120302

Тарих (йўналишлар ва мамлакатлар бўйича)

6

2

1

1

4

3

1

9

5A120303

Давлат бошқаруви ва маҳаллий ўз-ўзини бошқарув (фаолият турлари бўйича)

4

1

1

 

3

3

 

10

5A120304

Тарихшунослик, манбашунослик ва тарихий тадқиқот усуллари (мамлакатлар бўйича)

3

1

1

 

2

2

 

11

5A120301

Археология

4

1

1

 

3

3

 

12

5A120402

Этнография, этнология ва антропология

4

1

1

 

3

3

 

13

5A120501

Фалсафа тарихи (йўналишлар бўйича)

3

1

1

 

2

2

 

14

5A120502

Фалсафа (қўллаш соҳаси)

2

1

1

 

1

1

 

15

5A120503

Этика ва эстетика

2

1

1

 

1

1

 

16

5A120504

Онтология, гносеология ва логика

2

1

1

 

1

1

 

17

5A130101

Математика (йўналишлар бўйича)

16

6

5

1

10

8

2

18

5A130102

Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика

7

3

3

 

4

4

 

19

5A130103

Дифференциал тенгламалар ва математик физика

7

3

2

1

4

3

1

20

5A130201

Математик моделлаштириш ва сонли усуллар

6

2

1

1

4

3

1

21

5A130202

Амалий математика ва ахборот технолгиялари

8

4

3

1

4

3

1

22

5A140101

Биология (фан йўналиши бўйича)

12

5

4

1

7

5

2

23

5A140102

Микробиология ва вирусология

6

2

1

1

4

3

1

24

5A140103

Ихтиология ва гидробиология

6

2

1

1

4

3

1

25

5A140104

Биотехнология

6

2

1

1

4

3

1

26

5A140105

Биофизика

6

2

2

 

4

4

 

27

5A140106

Биокимё

6

2

2

 

4

4

 

28

5A140107

Генетика

6

2

2

 

4

4

 

29

5A140201

Назарий физика

6

3

2

1

3

2

1

30

5A140202

Физика (йўналишлар бўйича)

16

7

6

1

9

7

2

31

5A140203

Гелиофизика ва қуёш энергиясидан фойдаланиш

6

3

2

1

3

2

1

32

5A140204

Конденцияланган муҳитлар физикаси ва материалшунослик (турлари бўйича)

12

5

4

1

7

5

2

33

5A140205

Атом ядроси ва элементлар заррачалар физикаси, тезлаштирувчи техника

6

2

1

1

4

3

1

34

5A140301

Назарий механика

6

2

2

 

4

4

 

35

5A140401

Астрономия (тадқиқот йўналишлари бўйича)

6

3

2

1

3

2

1

36

5A140501

Кимё (фан йўналиши бўйича)

18

8

7

1

10

8

2

37

5A140502

Материаллар ва моддалар кимёси (материаллар бўйича)

4

1

1

 

3

3

 

38

5A140503

Нефть ва газ кимёси ва технологияси

8

2

1

1

6

5

1

39

5A140602

География (ўрганиш объекти бўйича)

4

1

1

 

3

3

 

40

5А140701

Метеорология, иқлимшунослик, метеорология (фаолият турлари бўйича)

6

2

1

1

4

3

1

41

5A140702

Гидрометеорология (фаолият турлари бўйича)

6

2

2

 

4

4

 

42

5A140801

Умумий ва ҳудудий геология (фанлар йўналишлари бўйича)

6

2

1

1

4

3

1

43

5A140803

Геокимё, фойдали казилмаларни қидиришнинг геокимёвий усуллари

6

2

1

1

4

3

1

44

5A140804

Минерология, кристаллография, петрография

6

2

1

1

4

3

1

45

5A140806

Геологик съёмка ва фойдали қазилмалар конларини қидириш

8

4

3

1

4

3

1

46

5A140901

Геофизика, фойдали қазилмаларни қидиришнинг геофизик усуллари

5

2

2

 

3

3

 

47

5A140902

Сейсмология ва сейсмометрия

3

1

1

 

2

2

 

48

5A141001

Тупроқшунослик (тадқиқот тури бўйича)

6

1

1

 

5

5

 

49

5A141002

Экспериментал агрокимё

6

1

1

 

5

5

 

50

5A141102

Гидрогеология (ўрганиш объекти бўйича)

6

1

1

 

5

5

 

51

5A210102

Социология (йўналишлар бўйича)

3

1

1

 

2

2

 

52

5A210102

Ижтимоий тизим ва жараёнларнинг ахборот ва психологик хавфсизлиги

4

1

1

 

3

3

 

53

5A210102

Психология (фаолият турлари бўйича)

3

     

3

3

 

54

5A220101

Журналистика (фаолият турлари бўйича)

4

1

1

 

3

1

2

55

5A220101

Олий журналиктика курслари

14

     

14

10

4

56

5A220103

Телевидение ва радио эшиттириш

2

1

1

 

1

1

 

57

5A220104

Ноширлик иши ва муҳаррирлик

2

1

1

 

1

1

 

58

5A220105

Ахборот хизматлари технологияси (фаолият турлари бўйича

2

1

1

 

1

1

 

59

5A220301

Ҳужжатчилик, ҳужжатшунослик ва архившунослик

2

1

1

 

1

1

 

60

5A230102

Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича)

2

     

2

2

 

61

5A311502

Геодезия ва картография (функциялари бўйича)

6

3

2

1

3

2

1

62

5A311701

Фойдали қазилма конлари геологияси, қидирув ва разведкаси (кон турлари бўйича)

6

3

3

 

3

3

 

63

5A330101

Ахборот тизимларининг математик ва дастурий таъминоти (фойдаланиш тури бўйича)

5

2

2

 

3

3

 

64

5A330204

Ахборот тизимлари (тармоқлар бўйича)

6

2

2

 

4

4

 

65

5A330301

Криптография ва криптоанализ (йўналишлари бўйича)

4

2

2

 

2

2

 

66

5A330302

Ахборот хавфсизлиги (йўналишлар бўйича)

6

3

2

1

3

2

1

67

5A520101

Ижтимоий иш (соҳа ва фаолият турлари бўйича)

3

1

1

 

2

2

 

68

5A630102

Экология (тармоқлар ва соҳалар бўйича)

3

1

1

 

2

2

 

 

 

Жами:

391

138

110

28

253

209

44