O'zMU » Ma'lumotlar » Sotsiologiya kafedrasi

LATIPOVA NODIRA MUHTORJONOVNA

 

Sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent

Kafedra mudiri

 

1969 yil Toshknt shaxrida tug’ilgan, 1991 yil ToshDu (O’zMU) Tarix fakulttini tamomlagan.

Ilmiy faoliyat sohasi: yosh mutaxassislar, yoshlar, ijtimoiy ish, bolalar bilan ijtimoiy ish.

Ilmiy ishlari: 50 dan ortiq ilmiy ishlar jumladan, 10 ga yaqin ilmiy-uslubiy ishlar muallifi.

Tl: (+998)71-246-67-72

E-mail: nodira.L@ mail.ru

 

Oliy va o`rta maxsus ta'lim Vazirligining buyrug`i asosida Toshknt Davlat univrsitti Ilmiy Kngashi 1989 yilning may oyida  falsafa-iqtisod fakultti tarkibida sotsiologiya bo`limi va kafdrasi tashkil qilish haqida qaror qildi.

Shu yili sotsiologiya kafdrasi tarkibida «Sotsiologik tadqiqotlar» laboratoriyasi ham tashkil topgan. 1989 yilning sntyabr oyidan boshlab 1993 iyul oyigacha kafdraga dots. Nikolav S.I. mudirlik qildi. O`sha davrda kafdrada prof. Osminin V.A., dots. Ubaydullava R.T, dots. Haydarov A.H., katta o`qituvchilar: Xayrulina V.A., Jo`rav S., o`qituvchilar: Qodirova Sh., Latipova N.M.lar faoliyat ko`rsatgan.

1993 yilning sntyabridan 1994 yilning iyun oyigacha kafdraga dotsnt Haydarov A.H mudirlik qildi. 1994 yilning sntyabridan  2007 yil sntyabrgacha kafdraga prof. Aliqoriv N.S. rahbarlik qildi. 2007 yil sntyabr oyidan 2009 yil iyunigacha kafdraga sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsnt Farfiv B.A. rahbarlik qildi. 2009 yil  iyundan 2011 yil sntyabrgacha sotsiologiya fanlari doktori Ganiyeva M.X. rahbarlik qildi. 2011 yil sntyabrdan sotsiologiya fanlari nomzodi Latipova N.M. mudir lavozimiga tayinlandi.

Sotsiologiya kafdrasida Davlat ta'lim standartiga muvofiq tarzda «Sotsiologiya» yo'nalishida quyidagi: sotsiologiya, sotsiologiya tarixi, mhnat sotsiologiyasi, iqtisodiy sotsiologiya, sotsiologik tadqiqot mtodi va txnikasi, oila sotsiologiyasi, jamoatchilik fikri sotsiologiyasi, sharq mutafakkirlarining sotsiologik qarashlari, siyosiy sotsiologiya, tashkilot sotsiologiyasi, ijtimoiy statistika, yoshlar sotsiologiyasi, madaniyat sotsiologiyasi, konflikt sotsiologiyasi, tafakkur tarzi sotsiologiyasi, sotsiologiya o`qitish uslubi, sotsial xizmat, din sotsiologiyasi, fan sotsiologiyasi, ta'lim sotsiologiyasi kabi umumkasbiy va maxsus fanlar o`qitiladi.


2010-2011 o'quv yilida yangi «Ijtimoiy ish» yo’nalishi ochildi. «Ijtimoiy ish» yo'nalishida quyidagi: mutaxassislikka kirish, ijtimoiy ish tarixi, ijtimoiy ish nazariyasi, ijtimoiy ish etikasi, alohida ijtimoiy guruhlar va qatlamlar bilan ijtimoiy ish, sotsiologiya, konflikt sotsiologiyasi, sotsial siyosat, ijtimoiy ish uslubiyoti, ijtimoiy ishning huquqiy iqtisodiy asoslari va menejmenti, ijtimoiy ishda ijtimoiy institutlarning o’rni kabi fanlar  o`qitiladi.

Sotsiologiya kafdrasi profssor-o`qituvchilari «Fuqarolik jamiyatini shakllantirish sharoitida ijtimoiy hodisa va jarayonlarni tadqiq etish» ilmiy mavzusi ustida ish olib borishadi. Bundan tashqari har bir kafdra profssor-o`qituvchilarining alohida o`z ilmiy mavzulari bor.

Sotsiologiya kafdrasi «Ijtimoiy fikr» jamoatchilik fikrini o`rganish markazi, Respublika bolalar ijtimoiy moslashuvi markazi, «Yetakchi» yoshlar markazi, Fuqarolik jamiyati shakllanishini monitoring qilish mustaqil instituti, Respublika urush va faxriylari pansionati, Moskva Davlat univrsitti sotsiologiya fakultti, Toshkent Politexnika KHK, Yuridik institute qoshidagi yuridik AL, 2-sonli AL, Sirojiddinov nomidagi AL, Zangiota AL bilan hamkorlik qiladi.

Kafdrada 5A 310301–Sotsiologiya nazariyasi, mtodologiyasi va tarixi, 5A 310302 - «Sotsiologik tadqiqot metodlari», 5210102 – «Ijtimoiy tizim va jarayonlarning axborot va psixologik xafsizligi» mutaxassisligi bo`yicha magistratura mavjud.

Shuningdk, 22.00.01 – «Sotsiologiya nazariyasi, uslubiyoti va tarixi» bo`yicha aspirantura ham mavjud.

Sotsiologiya bo`limini bitirib chiqqan sotsiolog mutaxassislar rspublikamizdagi barcha Oliy O`quv Yurtlarida, kolljlarda, litsylarda, «Ijtimoiy fikr» jamoatchilik fikrini o`rganish markazi, Przidnt huzuridagi Stratgik tadqiqotlar instituti, davlat hokimiyati, fan va ta'lim sohasida, bundan tashqari jamiyatni barcha boshqaruv tizimlarida faoliyat olib borishayapti.

Hozirgi kunda kafdrada 14,75 ta shtat mavjud bo`lib, unda quyidagi profssor-o`qituvchilar faoliyat ko`rsatadilar:

i.f.d., prof. Aliqoriv N.S.

sots.f.d., prof. G`aniva M.X.

f.f.n., dotsnt Ubaydullava R.T.

sots.f.n., dotsnt Farfiv B.A.

sots.f.n. dots.v.b. Latipova N.M.

sots.f.n. dots.v.b. Xusanova X.T.

katta o`qituvchi Raximova M.I.

katta o`qituvchi Xodjav S.J.

katta o`qituvchi Jiyanmuratova G.Sh.

katta o`qituvchi Aliqoriva A.N.

katta o`qituvchi Tayjanova N.S.

o`qituvchi Akramov X.F.

o`qituvchi Ponomareva I.G.

o`qituvchi Qayumov Q.N.

O`rindoshlik asosida quyidagi profssor-o`qituvchilar:

o`qituvchi Muxammadjonov G’.M.

sots.f.n. dots.v.b. Rizayeva M.A.

 

Sotsiologiya kafdrasi bakalavr yo`nalishi.

Sotsiologiya bo`limi 1989 yil Toshknt Davlat univrsitti falsafa fakultti tarkibida tashkil topgan. Shu yildan boshlab sotsiologiya bo`limiga o`zbk va rus guruhlariga talabalar qabul qilina boshlagan. 1994 yildan boshlab birinchi sotsiolog mutaxassislar bitirib chiqqan. Shu yildan boshlab har yili o`zbk va rus guruhlarini shu kungacha talabalar bitirib chiqmoqda. Sotsiologiya fani hozirgi kunda sotsiolog mutaxassislariga o`qitilishi bilan bir qatorda mutaxassis bo`lmagan fakulttlarda ham sotsiologiya fani o`qitilmoqda.

Hozirgi kunda sotsiolog mutaxassislarga sotsiologiya fanining turli tarmoqlari o`rgatilmoqda. Jumladan, «Jamoatchilik fikri sotsiologiyasi», «Sotsiologiya tarixi», «Mhnat sotsiologiyasi», «Iqtisodiy sotsiologiya», «Sotsiologik tadqiqot mtodi va txnikasi», «Siyosiy sotsiologiya», «Tashkilot sotsiologiyasi», «Madaniyat sotsiologiyasi», «Din sotsiologiyasi», «Sotsiologiya o`qitish uslubi», «Oila sotsiologiyasi», «Sotsial xizmat», «Fan sotsiologiyasi», «Sharq mutafakkirlarining sotsiologik qarashlari», «Ta'lim sotsiologiyasi», «Yoshlar sotsiologiyasi», «Tafakkur tarzi sotsiologiyasi» maxsus kursi kabi fanlar mukammal o`rgatilmoqda.

Sotsiologiya bo`limini bitirib chiqqan sotsiolog mutaxassislar rspublikamizning barcha  kolljlarida, litsylarida, «Ijtimoiy fikr» jamoatchilik fikrini o`rganish markazi, Przidnt huzuridagi Mintaqaviy va Stratgik tadqiqotlar instituti, Sotsiologik tadqiqot markazlarida, davlat hokimiyati, fan va ta'lim sohasida, bundan tashqari jamiyatni barcha boshqaruv tizimlarida faoliyat olib borishlari mumkin.

 

MAGISTRATURA

O`zbkiston Milliy univrsitti sotsiologiya mutaxassisligi bo`yicha kadrlar tayyorlaydigan  magistratura yo`nalishi  mamlakatimizda sotsiologiya magistri akadmik darajasidagi mutaxassislar tayyorlaydigan yagona Oliy o`quv yurti hisoblanadi. Bu magistratura bo`limi 1999 yilda Ijtimoiy-siyosiy fanlar fakultti sotsiologiya kafdrasi qoshida ochilib, unda 5A 310301 – «Sotsiologiya nazariyasi, mtodologiyasi, va tarixi» mutaxassisligi bo`yicha magistr sotsiologlar tayyorlanadi. Magistraturada ta'lim o`zbk va rus tillarida olib boriladi.   Rspublikamizning turli viloyatlari va Toshknt shahrida sotsiologiya yo`nalishi bo`yicha bakalavr maqomiga ega bo`lgan bitiruvchilar magistraturaga kirish imkoniyatiga ega bo`lishadi.  Oliy ta'lim vazirligi tomonidan magistraturaga 2 grant o`rni ajratiladi (1 o`zbk va 1 rus guruhi uchun) va kirish chog`ida eng yuqori ko`rsatkichga ega bo`lgan talabalar byudjt o`rniga o`qishga qabul qilinadilar. Kirish imtihonlarini muvaffaqiyatli topshirgan qolgan talabalar shartnoma asosida ta'lim olish imkoniyatiga ega bo`lishadi. Har yili sotsiologiya mutaxassisligi magistratura yo`nalishiga o`rtacha 9-10 talaba qabul qilinadi. Hozirgi kungacha magistraturani 64 talaba bitirib, sotsiologiya magistri akadmik darajasiga ega bo`ldilar. Magistratura bo`limini bitirgan magistrlarning aksariyati o`z mutaxassliklari bo`yicha ta'lim sohasi va xalq xo`jaligining turli jabhalarida faoliyat olib borishmoqda. Univrsitt rahbariyati sotsiolog kadrlarga nisbatan oshib borayotgan talabdan klib chiqib, sotsiologiya yo`nalishi bo`yicha amaliyotchi-sotsiologlar tayyorlaydigan magistratura yo`nalishini ochishni rjalashtirmoqda. 2010-2011 o”quv yilida 5A 310302 - «Sotsiologik tadqiqot metodlari» boyicha magistratura mutaxassisligi ochildi va 8 ta magistr qabul qilindi.