O'zMU » Ma'lumotlar » Saydamatov Erkin Mamadjanovich

Saydamatov Erkin Mamadjanovich

                               

      

           Mirzo  Ulug’bek  nomidagi  O’zbekiston  Milliy  universiteti

  o’quv  ishlari  bo’yicha  prorektori  

        Fizika-matematika  fanlari  nomzodi,  dotsent

 

 

 

1987-1992 yy. –   M.V. Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti talabasi

 

1992-1993 yy. –   M. Ulug’bek nomidagi Toshkent davlat universiteti mexanika-matematika

                              fakulteti  “Matematik analiz” kafedrasi assistenti

 

1993-1994 yy. –   M. Ulug’bek nomidagi Toshkent davlat universiteti mexanika-matematika

                              fakulteti  “Matematik modellashtirish”  laboratoriyasi kichik ilmiy hodimi

 

1994-1997 yy. –   M. Ulug’bek nomidagi Toshkent davlat universiteti mexanika-matematika fakulteti aspiranti

 

 

1998-1999 yy. –   Toshkent viloyati, Toshkent tumani, Keles, 35- o’rta  maktab o’qituvchisi

 

1999- 2001 yy. –   Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti fizika-matematika

                               fakulteti “Matematik tahlil” kafedrasi o’qituvchisi

 

2001-2002 yy. –   Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti fizika-matematika

                              fakulteti “Matematik tahlil” kafedrasi dotsenti vazifasini bajaruvcisi

 

2002 y.             –   Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti fizika-matematika

                              fakulteti “Matematik tahlil” kafedrasi dotsenti

 

2002-2003 yy. –   Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti fizika-matematika fakulteti dekani

 

2004 y.             –   Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti fizika-matematika

                              fakulteti “Matematik tahlil” kafedrasi dotsenti

 

2004 y.             –   M. Ulug’bek nomidagi O’zbekiston Milliy universiteti “Matematik fizika”

                              kafedrasi dotsenti

 

2004-2007 yy.  – M. Ulug’bek nomidagi O’zbekiston Milliy universiteti doktoranti

 

2008-2014 yy.   –  M. Ulug’bek nomidagi O’zbekiston Milliy universiteti mexanika-matematika

                               fakulteti  “Matematik fizika” kafedrasi dotsenti

 

2014- 2015 yy.  –  M. Ulug’bek nomidagi O’zbekiston Milliy universiteti mexanika-matematika

                               fakulteti  “Differentsial tenglamalar va matematik fizika” kafedrasi dotsenti

2015 y. – h/v.   –  Mirzo  Ulug’bek  nomidagi  O’zbekiston  Milliy  universiteti

                            o’quv  ishlari  bo’yicha  prorektori