O'zMU » Ma'lumotlar » Ilmiy yo'nalishlar

 

Ilmiy yo'nalishlar
 1. Tadbiqiy va nazariy matematikaning zamonaviy, dolzarb muammolari. 
 2. Fizika va astronomiyaning fundamental asosidagi tadbiqiy  muammolari.
 3. Kompyuter texnologiyalari, hisoblash texnikasi, informatika va internet tizimlari muammolari.
 4. Kimyo va kimyoviy texnologiyalarning dolzarb muammolari.
 5. Biologiya, biotexnologiya va ekologiya yo'nalishidagi qishloq xo'jaligining zamonaviy va dolzarb muammolari.
 6. Geologiya va geografiyaning dolzarb muammolari.
 7. Minerallar, neft, gaz zahiralari qidirish va ularning mahsulotlarini qayta ishlashning mukammal usullarini o'rganish hamda sanoat ishlab chiqarishida raqobatbardosh mahsulotlarni yaratish. 
 8. Tuproq hosildorligini oshirish, ulardan unumli foydalanish, tuproq ekologiyasi muammolarini tadqiq etish.
 9. Atmosferani muhofaza qilish va undan oqilona foydalanish hamda ekologik dolzarb muammolarini o'rganish.
 10. Jamiyatni erkinlashtirish, demokratik huquqiy davlat barpo etish jarayonida milliy istiqlol g'oyasining asosiy tushuncha va tamoyillari.
 11. O'zbekiston respublikasi xalqlarining madaniy, intellektual, adabiy va lisoniy merosi hamda ma'naviy madaniyati.
 12. "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"ni joriy etish jarayonida uzluksiz ta'lim-tarbiya tizimini rivojlantirish muammolari.
 13. O'zbek xalqi va uning davlatchiligi tarixi.
 14. Iqtisodiy reformalarni chuqurlashtirish va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ilmiy asoslari.