O'zMU » Ma'lumotlar » Ilmiy ishlar kengashi

O`zbekiston Milliy universiteti huzuridagi ixtisoslashgan kengashlar

 

1. Д 067.02.01 raqamli O`zMU huzuridagi falsafa fanlari bo`yicha fan doktori va fan nomzodi ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiyalar himoyasi bo`yicha

2. Д 067.02.03 raqamli O`zMU huzuridagi fizika-matematika fanlari bo`yicha fan doktori ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiyalar himoyasi bo`yicha

3. Д 067.02.07 raqamli O`zMU huzuridagi geologiya-minerologiya fanlari bo`yicha fan doktori ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiyalar himoyasi bo`yicha

4. Д 067.02.09 raqamli O`zMU huzuridagi kimyo fanlari bo`yicha fan doktori ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiyalar himoyasi bo`yicha

5. Д 067.02.13 raqamli O`zMU huzuridagi fizika-matematika fanlari bo`yicha fan doktori ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiyalar himoyasi bo`yicha

6. Д 067.02.15 raqamli O`zMU huzuridagi iqtsodiyot fanlari bo`yicha fan doktori ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiyalar himoyasi bo`yicha

7. Д 067.02.16 raqamli O`zMU huzuridagi fan doktori ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiyalar himoyasi bo`yicha

8. K 067.02.06 raqamli O`zMU huzuridagi fizika-matematika fanlari bo`yicha fan nomzodi ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiyalar himoyasi bo`yicha

9. K 067.02.10 raqamli O`zMU huzuridagi filologiya fanlari bo`yicha fan nomzodi ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiyalar himoyasi bo`yicha

10. K 067.02.12 raqamli O`zMU huzuridagi tarix fanlari bo`yicha fan nomzodi ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiyalar himoyasi bo`yicha

11. K 067.02.14 raqamli O`zMU huzuridagi fizika-matematika fanlari bo`yicha fan nomzodi ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiyalar himoyasi bo`yicha