“AXBOROT SOATLARI” № 37-16

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (16-21 may kunlari)

MIRZO ULUG’BEK NOMIDAGI O’ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI

“AXBOROT SOATLARI” № 37-16

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (16-21 may kunlari)

TOSHKENT

O’zMU – 2016

To'liq o'qish

“AXBOROT SOATLARI” № 37-16

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (16-21 may kunlari)

MIRZO ULUG’BEK NOMIDAGI O’ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI

“AXBOROT SOATLARI” № 37-16

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (16-21 may kunlari)

TOSHKENT

O’zMU – 2016

 

To'liq o'qish

“AXBOROT SOATLARI” № 36-16

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (9-14 may kunlari)

MIRZO ULUG’BEK NOMIDAGI O’ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI

“AXBOROT SOATLARI” № 36-16

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (9-14 may kunlari)

TOShKENT

O’zMU – 2016

 

To'liq o'qish

“AXBOROT SOATLARI” № 35-16

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (2-7 may kunlari)

MIRZO ULUG’BEK NOMIDAGI O’ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI

“AXBOROT SOATLARI” № 35-16

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (2-7 may kunlari)

TOShKENT

O’zMU – 2016

 

To'liq o'qish

“AXBOROT SOATLARI” № 34-16
Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (25-30 aprel kunlari)
MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
“AXBOROT SOATLARI” № 34-16
Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (25-30 aprel kunlari)
TOSHKENT
O‘zMU - 2016

To'liq o'qish

“AXBOROT SOATLARI” № 33-16

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (18-23 aprel kunlari)

MIRZO ULUG’BEK NOMIDAGI O’ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI

“AXBOROT SOATLARI” № 33-16

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (18-23 aprel kunlari)

TOSHKENT

O’zMU – 2016

 

To'liq o'qish

“AXBOROT SOATLARI” № 32-16

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (11-16 aprel kunlari)

MIRZO ULUG’BEK NOMIDAGI O’ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI

“AXBOROT SOATLARI” № 32-16

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (11-16 aprel kunlari)

TOShKENT

O’zMU – 2016

 

To'liq o'qish

“AXBOROT SOATLARI” № 31-16

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (4-9 aprel kunlari)

MIRZO ULUG’BEK NOMIDAGI O’ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI

“AXBOROT SOATLARI” № 31-16

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (4-9 aprel kunlari)

TOShKENT

O’zMU – 2016

 

To'liq o'qish

“AXBOROT SOATLARI” № 30-16
Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (28 mart-2 aprel kunlari)
MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
“AXBOROT SOATLARI” № 30-16
Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (28 mart-2 aprel kunlari)
TOSHKENT
O‘zMU - 2016

To'liq o'qish

“AXBOROT SOATLARI” № 29-16
Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (21-26 mart kunlari)
MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
“AXBOROT SOATLARI” № 29-16

To'liq o'qish