“AXBOROT SOATLARI” № 28-16

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (14-19 mart kunlari)

MIRZO ULUG’BEK NOMIDAGI O’ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI

“AXBOROT SOATLARI” № 28-16

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (14-19 mart kunlari)

TOSHKENT

O’zMU – 2016

To'liq o'qish

“AXBOROT SOATLARI” № 27-16

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (7-12 mart kunlari)

MIRZO ULUG’BEK NOMIDAGI O’ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI

“AXBOROT SOATLARI” № 27-16

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (7-12 mart kunlari)

TOShKENT

O’zMU – 2016

To'liq o'qish

“AXBOROT SOATLARI” № 26-16

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (29 fevral-5 mart kunlari)

MIRZO ULUG’BEK NOMIDAGI O’ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI

“AXBOROT SOATLARI” № 26-16

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (29 fevral-5 mart kunlari)

TOShKENT

O’zMU – 2016

To'liq o'qish

“AXBOROT SOATLARI” № 26-16

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (29 fevral-5 mart kunlari)

MIRZO ULUG’BEK NOMIDAGI O’ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI

“AXBOROT SOATLARI” № 26-16

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (29 fevral-5 mart kunlari)

TOShKENT

O’zMU – 2016

 

To'liq o'qish

“AXBOROT SOATLARI” № 24-25-2016

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (15-27 fevral kunlari)

MIRZO ULUG’BEK NOMIDAGI O’ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI

“AXBOROT SOATLARI” № 24-25-2016

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (15-27 fevral kunlari)

TOShKENT

O’zMU – 2016

 

To'liq o'qish

“AXBOROT SOATLARI” № 24-25-2016

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (15-27 fevral kunlari)

MIRZO ULUG’BEK NOMIDAGI O’ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI

“AXBOROT SOATLARI” № 24-25-2016

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (15-27 fevral kunlari)

TOShKENT

O’zMU – 2016

 

To'liq o'qish

“AXBOROT SOATLARI” № 24-25-2016

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (15-27 fevral kunlari)

MIRZO ULUG’BEK NOMIDAGI O’ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI

“AXBOROT SOATLARI” № 24-25-2016

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (15-27 fevral kunlari)

TOShKENT

O’zMU – 2016

 

To'liq o'qish

“AXBOROT SOATLARI” № 23-16

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (8-13 fevral kunlari)

MIRZO ULUG’BEK NOMIDAGI O’ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI

“AXBOROT SOATLARI” № 23-16

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (8-13 fevral kunlari)

TOShKENT

O’zMU – 2016

 

To'liq o'qish

“AXBOROT SOATLARI” № 22-16

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (1-6 fevral kunlari)

MIRZO ULUG’BEK NOMIDAGI O’ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI

“AXBOROT SOATLARI” № 22-16

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (1-6 fevral kunlari)

TOShKENT

O’zMU – 2016

To'liq o'qish

 “AXBOROT SOATLARI” № 21-16

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (25-30 yanvar kunlari)

TOSHKENT

O’zMU – 2016

To'liq o'qish