“AXBOROT SOATLARI” № 21-16

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (25-30 yanvar kunlari)

TOSHKENT

O’zMU – 2016

To'liq o'qish

“AXBOROT SOATLARI” № 20-16

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (18-23 yanvar kunlari)

MIRZO ULUG’BEK NOMIDAGI O’ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI

“AXBOROT SOATLARI” № 20-16

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (18-23 yanvar kunlari)

TOShKENT

O’zMU – 2016

To'liq o'qish

“AXBOROT SOATLARI” № 20-16

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (18-23 yanvar kunlari)

MIRZO ULUG’BEK NOMIDAGI O’ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI

“AXBOROT SOATLARI” № 20-16

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (18-23 yanvar kunlari)

TOShKENT

O’zMU – 2016

To'liq o'qish

“AXBOROT SOATLARI” № 20-16

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (18-23 yanvar kunlari)

MIRZO ULUG’BEK NOMIDAGI O’ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI

“AXBOROT SOATLARI” № 20-16

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (18-23 yanvar kunlari)

TOShKENT

O’zMU – 2016

 

To'liq o'qish

“AXBOROT SOATLARI” № 19-16

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (11-16 yanvar kunlari)

MIRZO ULUG’BEK NOMIDAGI O’ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI

“AXBOROT SOATLARI” № 19-16

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (11-16 yanvar kunlari)

TOShKENT

O’zMU – 2016

To'liq o'qish

“JASORAT DARSLARI”

To'liq o'qish

MIRZO ULUG’BEK NOMIDAGI O’ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI

“AXBOROT SOATLARI” № 18-16

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (1-9 yanvar kunlari)

TOSHKENT

O’zMU – 2016

To'liq o'qish

MIRZO ULUG’BEK NOMIDAGI O’ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI

“AXBOROT SOATLARI” № 18-16

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (1-9 yanvar kunlari)

TOSHKENT

O’zMU – 2016

To'liq o'qish

MIRZO ULUG’BEK NOMIDAGI O’ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI

“AXBOROT SOATLARI” № 18-16

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (1-9 yanvar kunlari)

TOSHKENT

O’zMU – 2016

To'liq o'qish

MIRZO ULUG’BEK NOMIDAGI O’ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI

“AXBOROT SOATLARI” № 18-16

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (1-9 yanvar kunlari)

TOSHKENT

O’zMU – 2016

To'liq o'qish