“AXBOROT SOATLARI” № 17-15

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (14-19 dekabr kunlari)

MIRZO ULUG’BEK NOMIDAGI O’ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI

“AXBOROT SOATLARI” № 17-15

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (14-19 dekabr kunlari)

TOSHKENT

O’zMU – 2015

 

To'liq o'qish

 “AXBOROT SOATLARI” № 16-15

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (7-12 dekabr kunlari)

MIRZO ULUG’BEK NOMIDAGI O’ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI

“AXBOROT SOATLARI” № 16-15

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (7-12 dekabr kunlari)

TOShKENT

O’zMU – 2015

 

To'liq o'qish

“AXBOROT SOATLARI” № 15-15

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (30 noyabr-5 dekabr kunlari)

MIRZO ULUG’BEK NOMIDAGI O’ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI

“AXBOROT SOATLARI” № 15-15

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (30 noyabr-5 dekabr kunlari)

TOSHKENT

O’zMU – 2015

To'liq o'qish

 

“AXBOROT SOATLARI” № 14-15

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (23-28 noyabr kunlari)

MIRZO ULUG’BEK NOMIDAGI O’ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI

“AXBOROT SOATLARI” № 14-15

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (23-28 noyabr kunlari)

TOSHKENT

O’zMU – 2015

To'liq o'qish

“AXBOROT SOATLARI” № 13-15

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (16-21 noyabr kunlari)

MIRZO ULUG’BEK NOMIDAGI O’ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI

“AXBOROT SOATLARI” № 13-15

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (16-21 noyabr kunlari)

TOSHKENT

O’zMU – 2015

To'liq o'qish

“AXBOROT SOATLARI” № 12-15

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (9-14 noyabr kunlari)

MIRZO ULUG’BEK NOMIDAGI O’ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI

“AXBOROT SOATLARI” № 12-15

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (9-14 noyabr kunlari)

TOShKENT

O’zMU – 2015

To'liq o'qish

“AXBOROT SOATLARI” № 11-15

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (2-7 noyabr kunlari)

MIRZO ULUG’BEK NOMIDAGI O’ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI

“AXBOROT SOATLARI” № 11-15

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (2-7 noyabr kunlari)

TOSHKENT

O’zMU – 2015

To'liq o'qish

 

MIRZO ULUG’BEK NOMIDAGI O’ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI

“AXBOROT SOATLARI” № 10-15

Haftaning muhim ijtimoiy-siyosiy voqyealari (26-31 oktyabr kunlari)

TOShKENT

O’zMU – 2015

To'liq o'qish