O'zMU » Himoyaga oid e'lonlar » Мутахасислик фанидан малакавий имтихонлар жадвали

Мутахасислик фанидан малакавий имтихонлар жадвали

 

<!--[if !supportMisalignedColumns]--> <!--[endif]-->

Мутахассислик фанидан малакавий имтихон топширувчилар рўйхати

01.01.01-Mатематик анализ

30.11.2017  йил, Математика факультети А-, 304  соат 14.00

Ф.И.Ш.

Ташкилот номи

КИХИ ёки МИ

Ихтисослик шифри

1.

Кучаров Рамзиддин Рузимуродович

Ўзбекистон Миллий Университети

мустақил-изланувчи

01.01.01-Математик анализ

 

2.

Каримов Жасурбек

Алишерович

В.И.Романовский номидаги математика институти

таянч докторант

01.01.01-Математик анализ

 

3.

Нуриллаев Музаффар Эшназарович

В.И.Романовский номидаги математика институти

мустақил-изланувчи

01.01.01-Математик анализ

 

01.01.02  Дифференциал тенгламалар ва математик физика

25.11.2017йил,    Математика факультети  309 -хона,   14.00  соат

1.

Тилавов Аслиддин Махмудович

В.И.Романовский номидаги математика институти

 

 

мустақил-изланувчи

01.01.02 – Дифференциал тенгламалар ва математик физика

2.

Мустапокулов

Хамдам Янгибоевич

Ўзбекистон Миллий Университети

 

 

мустақил-изланувчи

01.01.02 – Дифференциал тенгламалар ва математик физика

3.

Матёқубов  Муҳаммад  Махсудович

Ургенч Давлат Университети

таянч докторант

01.01.02 – Дифференциал тенгламалар ва математик физика

4.

Бекимов Мансур Адамбаевич

В.И.Романовский номидаги математика институти

таянч докторант

01.01.02 – Дифференциал тенгламалар ва математик физика

5.

Сотволдиев Акмал Иброхимович

ЎзРФА

математика институти

мустақил-изланувчи

01.01.02 – Дифференциал тенгламалар ва математик физика

6.

Расулов Мирожиддин  Собиржонович

В.И.Романовский номидаги математика институти

мустақил-изланувчи

01.01.02 – Дифференциал тенгламалар ва математик физика

7.

Алимов Хаким  Неъматович

Самарқанд давлат университети

таянч докторант

01.01.02 – Дифференциал тенгламалар ва математик физика

01.01.04-Геометрия ва топология

17.11.2017 йил,     Математика факультети  305  -хона,  14.00     соат

1.

Турсунов Байрамали  Акбарович

Ўзбекистон Миллий Университети

мустақил-изланувчи

01.01.04-Геометрия ва топология

2.

Саитова Сайёра Собиржоновна

Ўзбекистон Миллий Университети

мустақил-изланувчи

01.01.04-Геометрия ва топология

3.

Мамадалиев Нодирбек Камолиддинович

В.И.Романовский номидаги математика институти

таянч докторант

01.01.04-Геометрия ва топология

01.01.05 – Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика

23.11.2017 йил, Математика факультети   308 А -хона,  14.00 соат

1.

 

Седов

Сергей

Станиславович

И.М.Губкина номидаги Масква давлат университети

 

 

мустақил-изланувчи

01.01.05 – Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика

02.00.01-Ноорганик  кимё

24.11.2017 йил, Кимё факультети  418-хона, соат 14.00

1.

Ибрагимова Мавлуда Рўзметовна

 

ЎзРФА Умумий ва ноорганик кимё институти

таянч докторант

02.00.01-Ноорганик  кимё

2.

Джуманазарова Зулфия Кожабаевна

ЎзРФА Умумий ва ноорганик кимё институти

мустақил-изланувчи

02.00.01-Ноорганик  кимё

3.

Туракулов Жахонгир Улугбекович

ЎзРФА Умумий ва ноорганик кимё институти

мустақил-изланувчи

02.00.01-Ноорганик  кимё

4.

Насруллаев Хикматулло Абдулазизович

Ўзбекистон Миллий Университети

таянч докторант

02.00.01-Ноорганик  кимё

02.00.02 – Аналитик кимё

27.11.2017 йил, Кимё факультети  318-хона, 14.00 соат

1.

Инатова Махсуда Сагдуллаевна

 

Ўзбекистон Миллий университети

мустақил-изланувчи

02.00.02 – Аналитик кимё

02.00.04 – Физик кимё

27.11.2017 йил, Кимё факультети  318-хона, 14.00 соат

1

Шахидова Дилбар

Нематовна

Ўзбекистон Миллий Университети

мустақил-изланувчи

02.00.04 – Физик кимё

2

Бердимуродов Элёр Тухлиевич

Қарши давлат университети

мустақил-изланувчи

02.00.04 – Физик кимё

03.00.08 Одам ва хайвонлар физиологияси

28.11.2017 йил, Биология факультети  127-хона,  14.00соат

1

Мирахметова Надира

Пурханатдиновна

Нукус давлат

педагогика институти

мустақил-изланувчи

03.00.08 Одам ва хайвонлар физиологияси

2

Рузиев

Юунус

Самандарович

 

Самарқанд давлат университети

мустақил-изланувчи

03.00.08 Одам ва хайвонлар физиологияси

3

Юусупова

Умидахон

Рахмоновна

Ўзбекистон Миллий Университети

мустақил-изланувчи

03.00.08 Одам ва хайвонлар физиологияси

4

 Ниязметов

Боходир

Аллаберганович

Ўзбекистон Миллий Университети

мустақил-изланувчи

03.00.08 Одам ва хайвонлар физиологияси

5

Мирзакулов

Собитжон

Олтинович

Ўзбекистон Миллий Университети

таянч докторант

03.00.08 Одам ва хайвонлар физиологияси

6

Хошимов

Нозимжон

Нумонжонович

ЎзРФА Биоорганик кимё  институти

 

мустақил-изланувчи

03.00.08 Одам ва хайвонлар физиологияси

03.00.10 – Экология

20.11.2017 йил, Биология факультети  336 -хона, 14.00 соат

1

Кудайбергенова

Улбике

Каллибековна

Нукус давлат

педагогика институти

мустақил-изланувчи

03.00.10 – Экология

                   05.01.07 – Математик  моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуи

24.11.2017 йил, Математика факультети 402 -хона, 14.00 соат

1

Калханов Полатбек

Жумабаевич

Ўзбекистон Миллий Университети

 

 

мустақил-изланувчи

05.01.07 – Математик  моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуи

2

Қаландаров Азиз Абдукаюмович

Гулистон давлат университети

 

 

мустақил-изланувчи

05.01.07 – Математик  моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуи

07.00.01 – Ўзбекистон тарихи

22.11.2017 йил, Тарих  факультети  308-хона, 14.00соат

1

Рахматов Мурод Ғайбуллаевич

Новоий давлат педагогика институти

мустақил изланувчи

07.00.01 – Ўзбекистон тарихи

2

Базарбаев Акмал Муратович

ЎзРФА Тарих институти

таянч докторант

07.00.01 – Ўзбекистон тарихи

3

Назруллаев Умиджон Ортиқович

Новоий давлат педагогика институти

мустақил изланувчи

07.00.01 – Ўзбекистон тарихи

4

Абдумуминов Ойбек Бектимирович

ЎзРФА Тарих институти

таянч докторант

07.00.01 – Ўзбекистон тарихи

5

Перемкулов Жамшид Аллаярович

ЎзРФА Тарих институти

таянч докторант

07.00.01 – Ўзбекистон тарихи

6

Худаяров Уктам Журакулович

Самарқанд давлат университети

таянч докторант

07.00.01 – Ўзбекистон тарихи

7

Насиров Бунёд Уралович

Жиззах давлат педагогика институти

мустақил изланувчи

07.00.01 – Ўзбекистон тарихи

8

Бобоев Феруз Сайфиллоевич

ЎзРФА Тарих институти

таянч докторант

07.00.01 – Ўзбекистон тарихи

9

Мансуров Улуғбек Умарович

Наманган давлат университети

мустақил изланувчи

07.00.01 – Ўзбекистон тарихи

10

Рахимов Шерзод Абдухалилович

ЎзРФА Тарих институти

мустақил изланувчи

07.00.01 – Ўзбекистон тарихи

11

Замонов Акбар Турғинович

Ўзбекистон Миллий Университети

мустақил изланувчи

07.00.01 – Ўзбекистон тарихи

12

Эштемиров Жасурбек Суюнкулович

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти

мустақил изланувчи

07.00.01 – Ўзбекистон тарихи

13

Мамажонов Дилшод  Собирович

ЎзРФА Тарих институти

мустақил изланувчи

07.00.01 – Ўзбекистон тарихи

14

Матякубов Хамдам Хамиджанович

Ургенч давлат университети

мустақил изланувчи

07.00.01 – Ўзбекистон тарихи

15

Ахмедов Туйчи Адашевич

ЎзРФА Тарих институти

мустақил изланувчи

07.00.01 – Ўзбекистон тарихи

16

Раджапов Эркин Ганиевич

ЎзРФА Тарих институти

мустақил изланувчи

07.00.01 – Ўзбекистон тарихи

17

Қодиров Қувонч Бекмуродович

ЎзРФА Тарих институти

мустақил изланувчи

07.00.01 – Ўзбекистон тарихи

18

Шамсиева Махфузахон Хужа қизи

Ўзбекистон Миллий Университети

мустақил изланувчи

07.00.01 – Ўзбекистон тарихи

19

Эргашев Шамшод Шавкатович

ЎзРФА Тарих институти

мустақил изланувчи

07.00.01 – Ўзбекистон тарихи

20

Абриев

Рузиқул

Буронович

Самарқанд давлат университети

мустақил изланувчи

07.00.01 – Ўзбекистон тарихи

21.

Яхяаева

Адолат

Ходжиевна

 

Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети

мустақил изланувчи

07.00.01 – Ўзбекистон тарихи

07.00.07 – Этнография, этнология ва антропология

15.11.2017 йил, Тарих  факультети 107 -хона, 14.00 соат

1

Абидова Зайнаб Қадирбергановна

 

Ургенч давлат университети

таянч докторант

07.00.07 – Этнография, этнология ва антропология

2

Халмуратов Баҳтиёр Режавалиевич

Наманган давлат университети

мустақил-изланувчи

07.00.07 – Этнография, этнология ва антропология

3

Жуманазаров Хуршид Сирожиддинович

ЎзРФА Тарих институти

таянч докторант

07.00.07 – Этнография, этнология ва антропология

                         07.00.08 – Тарихшунослик, манбашунослик ва тарихий тадқиқот усуллари

15.11.2017 йил, Тарих  факультети 424 -хона, 14.00 соат

1

Бердиев Хайриддин Абдуллоевич

Тошкент давлат шарқшунослик институти

мустақил-изланувчи

07.00.08 – Тарихшунослик, манбашунослик ва тарихий тадқиқот усуллари

2

Халилова Зилола Эркинована

ЎзРФА Тарих институти

мустақил-изланувчи

07.00.08 – Тарихшунослик, манбашунослик ва тарихий тадқиқот усуллари

17.00.05 – Музейшунослик тарихий – маданий объектларни

 консрвация қилиш, тамирлаш ва сақлаш

15.11.2017 йил, Тарих  факультети 424  -хона, 14.00 соат

1

Миралиев

(Қаюмова)

Шахноза

Абдурахимовна

ЎзРФА Тарих институти

мустақил-изланувчи

17.00.05 – Музейшунослик тарихий – маданий объектларни консрвация қилиш, тамирлаш ва сақлаш

2

Мухамедова

Муниса

Собировна

К.Бехзод номидаги Миллий рассомчилик ва дизайн институти

мустақил-изланувчи

17.00.05 – Музейшунослик тарихий – маданий объектларни консрвация қилиш, тамирлаш ва сақлаш

09.00.01 – Онтология, гносеология ва логика

22.11.2017 йил, Ижтимоий фанлар факультети  417-хона, 14.00 соат

1.

Махкамов Улугбек Абдугаппорович

Ўзбекистон Миллий Университети

мустақил-изланувчи

09.00.01 – Онтология, гносеология ва логика

09.00.02-Онг, маданият ва амалиёт шакллари фалсафаси

18.11.217 йил, Ижтимоий фанлар факультети 515-хона, 14:00 соат

1

Драгунова Алла Евгеневна

Ўзбекистон Миллий Университети

мустақил-изланувчи

09.00.02-Онг, маданият ва амалиёт шакллари фалсафаси

2

Кахарова Мунира Махамаджоновна

Ўзбекистон Миллий Университети

таянч докторант

09.00.02-Онг, маданият ва амалиёт шакллари фалсафаси

3

Сапарова Гулбахар Айтбаевна

Ўзбекистон Миллий Университети

мустақил-изланувчи

09.00.02-Онг, маданият ва амалиёт шакллари фалсафаси

4

Атавуллаев Миркомил Аҳмадович

Ўзбекистон Миллий Университети

мустақил-изланувчи

09.00.02-Онг, маданият ва амалиёт шакллари фалсафаси

09.00.03.-Фалсафа тарихи

22.11.2017 йил, Ижтимоий фанлар факультети  415-хона, 14.00соат

<!--[if !supportLists]-->1.      <!--[endif]--> 

Хужаев  Муминжон Исохонович

Ўзбекистон Миллий университети

мустақил-изланувчи

09.00.03.-Фалсафа тарихи

09.00.04.-Ижтимоий фалсафа

15.11.2017 йил, Ижтимоий фанлар факультети  517-хона, 14.00 соат

1

Ибрагимова Наира Анваровна

Ўзбекистон Миллий университети

мустақил-изланувчи

09.00.04.-Ижтимоий фалсафа

2

Каримова Гулзирахон Ахмадбек

қизи

Токент давлат иқтисодиёт университети

мустақил-изланувчи

09.00.04.-Ижтимоий фалсафа

3

Бобоёоров Бобомурод Норматович

Ўзбекистон Миллий университети

мустақил-изланувчи

09.00.04.-Ижтимоий фалсафа

4

Базаров Отабек Хасанбоевич

Ўзбекистон Миллий университети

мустақил-изланувчи

09.00.04.-Ижтимоий фалсафа

5

Кобилов

Рустам

Ражаббоевич

Ўзбекистон Миллий университети

мустақил-изланувчи

09.00.04.-Ижтимоий фалсафа

6

Зикирова Нафасат

Каршибоевна

Ўзбекистон Миллий университети

мустақил-изланувчи

09.00.04.-Ижтимоий фалсафа

11.00.01-Табиий география

<!--[if !supportLists]-->15.11.2017<!--[endif]-->,  Геология ва география факультети  215-хона, 14.00 соат

1.

Султанов Муроджон Қиличович

Ўзбекистон Миллий университети

мустақил-изланувчи

11.00.01-табиий география

11.00.02 – Ижтимоий иқтисодий география

17.11.2017 йил,  Геология ва география факультети  215 -хона, 14.00соат

1

Намозов Журабек

Абдуазизович

Ўзбекистон Миллий

 

университети

таянч докторант

11.00.02 – Ижтимоий иқтисодий география

11.00.05 – Атроф мухитни мухофаза килиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаоаниш

22.11.2017 йил,  Геология ва география факультети  215-хона, 14.00соат

1

Камолов Бахтиёр Хасанбоевич

Наманган давлат университети

таянч докторант

11.00.05 – Атроф мухитни мухофаза килиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаоаниш

19.00.01 – Психология  тарихи ва назарияси,  умумий психология,  шахс психологияси

15.11.2017 йил,  Ижтимоий фанлар факультети  403-хона, 14.00соат

1

Норкузиев Дониёрбек Бахтиёрович

Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети

таянч докторант

19.00.01 – Психология  тарихи ва назарияси,  умумий психология,  шахс психологияси

19.00.03-Инсон касбий фаолияти психологияси

15.11.2017 йил,  Ижтимоий фанлар факультети  403-хона, 14.00соат

1.

Махмудов Азамжон Мухтарович

Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети

мустақил-изланувчи

19.00.03-Инсон касбий фаолияти психологияси

19.00.04 – Тиббий ва махсус психология

15.11.2017 йил,  Ижтимоий фанлар факультети  403-хона, 14.00соат

1

Уразбаева Дилбар Абдуллаевна

Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети

мустақил-изланувчи

19.00.04 – Тиббий ва махсус психология

2

Газиева Фотима Эргашевна

 

Ўзбекистон Миллий университети

мустақил-изланувчи

19.00.04 – Тиббий ва махсус психология

19.00.05 –Ижтимоий психология. Этнопсихология

14.11.2017 йил, Ижтимоий фанлар факультети  403-хона, 14.00 соат

1.

Назруллаева Мехринисо Батировна

Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети

мустақил-изланувчи

19.00.05 –Ижтимоий психология. Этнопсихология

2

Газиева Зухра Эргашевна

Ўзбекистон Миллий университети

мустақил-изланувчи

19.00.05 –Ижтимоий психология. Этнопсихология

3

Жабборов Хазрат Хусенович

Ўзбекистон Миллий университети

таянч докторант

19.00.05 –Ижтимоий психология. Этнопсихология

4

Холйигитова Насиба Хабибуллаевна

Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети

мустақил-изланувчи

19.00.05 –Ижтимоий психология. Этнопсихология

5

Шаропова Сабохат Джабборовна

Гулистон давлат университети

мустақил-изланувчи

19.00.05 –Ижтимоий психология. Этнопсихология

6

Юунусова

Гўзал

Султоновна

Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети

мустақил-изланувчи

19.00.05 –Ижтимоий психология Этнопсихология

7

Тўраева Дилафруз Рустамбоевна

Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети

мустақил-изланувчи

19.00.05 –Ижтимоий психология Этнопсихология

19.00.06 – Ёш ва педагогик психология.ривожланиш психологияси

15.11.2017 йил,  Ижтимоий фанлар факультети  403-хона, 14.00соат

<!--[if !supportLists]-->1.      <!--[endif]--> 

Расулова Феруза

Файзуллаевна

Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети

таянч докторант

19.00.06 – Ёш ва педагогик психология.ривожланиш психологияси

<!--[if !supportLists]-->2.      <!--[endif]--> 

Акромов Мирмуҳсин Рустамович

Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети

таянч докторант

19.00.06 – Ёш ва педагогик психология.ривожланиш психологияси

<!--[if !supportLists]-->3.      <!--[endif]--> 

Мелибаева  Рузахон Носировна

Ўзбекистон Миллий университети

мустақил-изланувчи

19.00.06 – Ёш ва педагогик психология.ривожланиш психологияси

22.00.02 – Ижтимоий  тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш  тарзи

29.11.2017  йил, Ижтимоий фанлар факультети  314 -хона, 14.00 соат

1

Алексеева Виктория Сергеевна

Ўзбекистон Миллий университети

мустақил-изланувчи

22.00.02 – Ижтимоий  тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш  тарзи

2

Абдухалилов Абдулло Абдухамитович

Ўзбекистон Миллий университети

мустақил-изланувчи

22.00.02 – Ижтимоий  тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш  тарзи

3

Субханов Нодир

Сайфуллаевна

Ўзбекистон Миллий университети

мустақил-изланувчи

22.00.02 – Ижтимоий  тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш  тарзи

4

Узакова

Зарина

Фуркатовна

Ўзбекистон Миллий университети

мустақил-изланувчи

22.00.02 – Ижтимоий  тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш  тарзи

22.00.03 – Ижтимоий  онг ва ижтимоий жараёнлар  социологияси

29.11.2017 йил, Ижтимоий фанлар факультети  314-хона, 14.00соат

1

Махкамов Кодиржон Одилжонович

Ўзбекистон Миллий университети

мустақил-изланувчи

22.00.03 – Ижтимоий  онг ва ижтимоий жараёнлар  социологияси

2

Маннанова

Нилуфар

Ходжакбаров

Ўзбекистон Миллий университети

таянч докторант

22.00.03 – Ижтимоий  онг ва ижтимоий жараёнлар  социологияси

23.00.02 - Сиёсий  институтлар, жараёнлар ва технологиялар

22.11.2017 йил, Ижтимоий фанлар факультети  314-хона, 14.00 соат

1

Назаров Алишер Нариманович

Тошкент давлат шарқшунослик институти

мустақил-изланувчи

23.00.02 - Сиёсий  институтлар, жараёнлар ва технологиялар

2.

Отақулов Шухрат Муродуллаевич

Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети

мустақил-изланувчи

23.00.02 - Сиёсий  институтлар, жараёнлар ва технологиялар

3

Назиров Мухтор Махмудович

Тошкент давлат шарқшунослик институти

таянч докторант

23.00.02 - Сиёсий  институтлар, жараёнлар ва технологиялар

 

4

Жуманиязов Бекзод

Очилович

Ургенч давлат университети

мустақил-изланувчи

23.00.02 - Сиёсий  институтлар, жараёнлар ва технологиялар

5

Қалқанов Нуриддин Ташпулатович

Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети

мустақил-изланувчи

23.00.02 - Сиёсий  институтлар, жараёнлар ва технологиялар

6

Журабеков Хабиба Мадаминовна

Андижон давлат университети

мустақил-изланувчи

23.00.02 - Сиёсий  институтлар, жараёнлар ва технологиялар

23.00.03 Сиёсий маданият ва мафкура

29.11.2017 йил, Ижтимоий фанлар факультети  316-хона, 14.00 соат

1

Шакаров

Уктам

Бердибоевич

Тошкент архитиктура қурилиш институти

мустақил-изланувчи

23.00.03 Сиёсий маданият ва мафкура

2

Юсупова

Элеонора

Фердинандовна

Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети

мустақил-изланувчи

23.00.03 Сиёсий маданият ва мафкура

3

Хидиров

Журабек

Абдурасулович

Тошкент Архитектура Қурилиш институти

мустақил-изланувчи

23.00.03 Сиёсий маданият ва мафкура

ҚЎШИМЧАЛАР

Умумий биология

15.11.2017 йил, Биология факультети  203 - хона,  11.00 соат

1

 

Чоршанбиев

Нурали

Эсанпулатович

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Генетика ва ўсимликлар эксприментал биологияси институти

мустақил-изланувчи

 

 

 

03.00.09 – Умумий генетика

2

Шеримбетов Анвар

Гулмирзаевич

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Генетика ва ўсимликлар эксприментал биологияси институти

мустақил-изланувчи

 

 

03.00.04 –Микробиология ва вирусология

3

 

Кодирова

Мохидилхон

Рустамовна

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Генетика ва ўсимликлар эксприментал биологияси институти

 

мустақил-изланувчи

 

 

03.00.09 – Умумий генетика

4

Бўронов

Акмал

Қаландар ўғли

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Генетика ва ўсимликлар эксприментал биологияси институти

таянч докторантура

 

 

03.00.09 – Умумий генетика

5

Паттаева

Мохичехра

Абдусатторова

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Микробиология институти

мустақил-изланувчи

 

 

03.00.04 –Микробиология ва вирусология

Молекуляр биология

15.11. 2017 йил, Биология факультети 109 - хона, 14.00 соат

1

 

 

 

Шеримбетов

Анвар

Гулмирзаевич

 

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Генетика ва ўсимликлар эксприментал биологияси институти

 

мустақил-изланувчи

 

 

03.00.04 –Микробиология ва вирусология

2

 

Кодирова

Мохидилхон

Рустамовна

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Генетика ва ўсимликлар эксприментал биологияси институти

 

мустақил-изланувчи

 

 

03.00.09 – Умумий генетика

3

 

 

 

Чоршанбиев

Нурали

Эсанпулатович

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Генетика ва ўсимликлар эксприментал биологияси институти

 

мустақил-изланувчи

 

 

 

03.00.09 – Умумий генетика

4

Бўронов

Акмал

Қаландар ўғли

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Генетика ва ўсимликлар эксприментал биологияси институти

таянч докторантура

 

 

03.00.09 – Умумий генетика

07.00.01-  Ўзбекистон тарих фанлари

22.11.2017 йил, Тарих  факультети  308-хона, 14.00 соат

1

Ахмедов Жасурбек Зокиржонович

К.Бехзод номидаги Миллий рассомчилик ва дизайн институти

мустақил-изланувчи

07.00.01-  Ўзбекистон тарихи

2

Мухамедова Муниса Собировна

К.Бехзод номидаги Миллий рассомчилик ва дизайн институти

мустақил-изланувчи

07.00.01-  Ўзбекистон тарихи

Ривожланган мамлакатлар социологияси

<!--[if !supportLists]-->22.11.2017<!--[endif]-->, Ижтимоий фанлар  факультети  415-хона, 14.00соат

1

Абдухалилов Абдулло Абдухамитович

Ўзбекистон Миллий университети

мустақил-изланувчи

22.00.02 – Ижтимоий  тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш  тарзи