O'zMU » Himoyaga oid e'lonlar » Ижтимоий-гуманитар фанлари соҳаларида илмий унвонларга талабгорлар учун

  Ижтимоий-гуманитар фанлари соҳаларида илмий унвонларга  талабгорлар учун “Давлат ва жамият қурилиши тизимини такомиллаштириш, қонун устуворлиги, иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштириш ҳамда ижтимоий ривожланишнинг илмий асослари ва амалий йўналишлари” фани бўйича 2018 йил май сессиясида махсус имтиҳонни топширишга рухсат этилган талабгорлар рўйҳати.

Имтиҳон соат 14.00дан ЎзМУ иқтисодёт факультетининг 4-қават 404 - аудиториясида бўлади.   

 

 

Фамилияси, исми,

отасининг исми

КИХИ  

ёки МИ Бириктирил

ган ОТМ ёки ИТМ номи

Илмий унвон

22.05.2018 соат 14.00 

1.

Исмаилова Жанат Хамидовна

ЎзР ФА Ўзбекистон давлат тарихи музей директори

доцент илмий унвонини олиш учун

2.

Сабиров Алишер Турсунович

Тошкент давлат педагогика университети Ўзбекистонда демократик жамият қуриш назарияси ва амалиёти кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

3.

Махмудов Эльёр Азимович

Тошкент давлат шарқшунослик институти Хорижий мамлакатлар иқтисодиёти ва мамлакатшунослик факультети декани

доцент илмий унвонини олиш учун

4.

Утанова Сирдарёхон Хакимжоновна

ЎзР ФА Ўзбек тили , адабиёти ва фольклори институти ўзбек адабиёти тарихи бўлими илмий ходими

катта илмий ходим илмий унвонини олиш учун

5.

Файзиева Шахназо Рустамовна

Ўзбекистон Миллий университети Минтақавий иқтисодиёт кафедрасаи доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

6.

Саттрова Гулноз Юнусовна

ЎзР ФА Ўзбек тили , адабиёти ва фольклори институти ўзбек адабиёти тарихи бўлими илмий ходими

катта илмий ходим илмий унвонини олиш учун

7.

Собиров Абдулхай Шукирович

Тошкент давлат Ўзбек тили ва адабиёти университети проректори

профессор илмий уовонини олиш учун

8.

Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна

 

Тошкент темир йўл мухандислари институти Иқтисодиёт ва менежмент кафедраси мудири

доцент илмий унвонини олиш учун

9.

Хакулов Ибрахим Чориевич

ЎзР ФА Ўзбек тили , адабиёти ва фольклори институти бўлим бошлиғи

катта илмий ходим илмий унвонини олиш учун

10.

Алимова Сабохат Газиевна

Тошкент тиббиёт академияси Ижтимоий фанлар кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

11.

Кучкарова Мархабо Худайбергановна

ЎзР ФА Ўзбек тили , адабиёти ва фольклори институти  илмий ходими

катта илмий ходим илмий унвонини олиш учун

12.

Марқаев Зокир Эшқулович

Тошкент давлат аграр университети Ижтимоий фанлар кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

13.

Худайбердиева Арофат Исраиловна

Тошкент кимё-технология институти, кафедра мудири

доцент илмий унвонини олиш учун

14.

Холметова Шахло Абдугафуровна

Тошкент давлат педагогика университети Ижтимоий-иқтисодий фанлар кафедраси катта ўқитувчиси

доцент илмий унвонини олиш учун

15.

Камилова Халида Хабибуллаевна

Тошкент архитектура-қурилиш институти Архитектуравий лойиҳалаш кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

16.

Саттарова Камилла Джумаевна

Тошкент архитектура-қурилиш институти Шахарсозлик ва ландшафт архитектура кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

17.

Гуламов Абдулазиз Абдуллаевич

Тошкент темир йўл мухандислари институти академ лицей ва касб-хунар коллежлари бўйича проректор

доцент илмий унвонини олиш учун

18.

Абдужаббарова Мактуба Тухтасиновна

Тошкент архитектура-қурилиш институти Архитектуравий лойиҳалаш кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

19.

Ибрагимова Гулчехра Тохировна

Тошкент давлат педагогика университети Ижтимоий-иқтисодий фанлар кафедраси катта ўқитувчиси

доцент илмий унвонини олиш учун

20.

Артиқов Зохиджон Собирович

Ўзбекистон давлат жисмоний тария институти катта ўқитувчиси

доцент илмий унвонини олиш учун

21.

Хасанов Бахтиёр Вахапович

ЎзР Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Қатағон қурбонлари хотираси давлат музейи директори

профессор илмий унвонини олиш учун

22.

Равшанов Фазлиддин Равшанович

Тошкент архитектура-қурилиш институти Фалсафий ва ижтимоий-сиёсий фанлар кафедраси проф.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

23.

Абдуллаев Абдукаюм Абдулхаевич

Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти Мактабгача ва бошланғич таълим кафедраси мудири

доцент илмий унвонини олиш учун

24.05.2018 соат 14.00

1.

Эштаев Анвар Курганович

Ўзбекистон давлат жисмоний тария институти Гимнастика назарияси ва услубияти кафедраси доценти

профессор илмий унвонини олиш учун

2.

Аминов Хасан Рашидович

Миллий рассомлик ва дизайн институти ректори

доцент илмий унвонини олиш учун

3.

Исмаилов Гулом Мирзаевич

ЎзР ФА Ўзбек тили , адабиёти ва фольклори институти илмий котиби

катта илмий ходим  илмий унвонини олиш учун

4.

Юлдашев Тахир Исмаилович

Тошкент давлат Миллий рақс ва хареография олий мактаби доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

5.

Шадманова Санавар Базарбаевна

ЎзР ФА Тарих институти етакчи илмий ходим

профессор илмий унвонини олиш учун

6.

Акбаров Машхурбек Исмоналиевич

Тошкент темир йўл мухандислари институти Иқтисодиёт ва менежмент кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

7.

Мухибова Улпатхон Учкуновна

Тошкент давлат шарқшунослик институти Жанубий Осиё тиллари кафедраси мудири

профессор илмий унвонини олиш учун

8.

Кахраманов Курдаш Ялгашевич

ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти етакчи илмий ходими

профессор илмий унвонини олиш учун

9.

Махмудова Гули Тилабовна

Ўзбекистон Миллий университети, ОТ-Ф1-89 лойиҳа раҳбари

профессор илмий унвонини олиш учун

10.

Мадаева Шахноза Амануллаевна

Ўзбекистон Миллий университети, Фалсафа ва мантиқ кафедраси мудири

профессор илмий унвонини олиш учун

11.

Наримова Гулнора Абдуманоновна

Тошкент давлат педагогика университети Тиллар ва нутқ маданияти кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

12.

Алимова Рахима Рускуловна

Тошкент давлат шарқшунослик институти, Марказий Осиё халқлари тарихи ва манбашунослиги кафедраси

доцент илмий унвонини олиш учун

13.

Гончарова Ольга Викторовна

Ўзбекистон давлат жисмоний тария институти Жисмоний тария наназрияси ва услубияти кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

14.

Разикова Гулнора Хикматовна

Ўзбекистон Миллий университети Макроиқтисодиёт кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

15.

Хушвактова Хуснобод Солиевна

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети Табиий фанлар кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

16.

Мавланов Уктам Махмасабирович

ТИҚХММИ Гуманитар фанлар кафедраси проф.в.б.

профессор илмий унвонини олиш учун

17.

Сайдалиев Саидкарим Сайдинабиевич

Тошкент архитектура-қурилиш институти Чизма геометрия ва компьютер лойиҳалаш кафедраси мудири

доцент илмий унвонини олиш учун

18.

Салимов Бахриддин Лутфуллаевич

Тошкент темир йўл мухандислари институти Ижтимоий-гуманитар фанлар кафедраси катта ўқитувчиси

доцент илмий унвонини олиш учун

19.

Саидов Абдумалик Абдулхакимович

Тошкент архитектура-қурилиш институти Ландшафт дизайни ва интерьер кафедраси проф.в.б.

профессор илмий унвонини олиш учун

20.

Ирназаров Кудрат Туганович

Ўзбекистон Миллий университети Оммавий алоқалар назарияси ва амалиёти кафедраси проф.в.б.

профессор илмий унвонини олиш учун

21.

Ташанов Абдухалик Дайнович

Ўзбекистон Миллий Университети, Маънавият асослари ва диншунослик кафедраси мудири

доцент илмий унвонини олиш учун

22.

Мухамедова Замира Махамаджановна

Тошкент давлат стоматология институти Ижтимоий-гуманитар фанлар кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

23.

Яхшиев Анвар Журакулович

Солиқ академияси Ижтимоий –гуманитар фанлар кафедраси мудири

доцент илмий унвонини олиш учун

24.

Маматкулов Абдурашид Вахидович

Тошкент давлат аграр университети ҳузуридаги Педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тармоқ маркази директори

доцент илмий унвонини олиш учун

25.05.2018 соат 14.00

1.

Алиев Искандар Бахрамович

Ўзбекистон давлат жисмоний тария институти Яккакураш спорт турлари факультети декани

доцент илмий унвонини олиш учун

2.

Турдиев Фарход Каримович

Ўзбекистон давлат жисмоний тария институти

профессор илмий унвонини олиш учун

3.

Мирдавидава Саодат Мирвалиевна

Тошкент архитектура-қурилиш институти Ландшафт дизайни ва интерьер кафедраси катта ўқитувчиси

доцент илмий унвонини олиш учун

4.

Баракаев Рахматулла

ЎзР ФА Ўзбек тили , адабиёти ва фольклори институти бўлим мудири

профессор илмий унвонини олиш учун

5.

Буранова Нигора Аъзамкуловна

Тошкент архитектура-қурилиш институти Фалсафий ва ижтимоий-сиёсий фанлар кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

6.

Джуманова Айжан Бахтияровна

Тошкент темир йўл мухандислари институти Бухгалтерия хисоби ва аудит кафедраси мудири

доцент илмий унвонини олиш учун

7.

Каримов Баходир Нурметович

Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети Адабиёт назарияси ва замонавий адабий жараён кафедраси мудири

профессор илмий унвонини олиш учун

8.

Юсуфов Бердак

ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти илмий ходими

катта илмий ходим илмий унвонини олиш учун

9.

Назаров Насриддин Атакулович

Миллий рассомлик ва дизайн институти, кафедра профессор в.б.

профессор илмий унвонини олиш учун

10.

Жуманиёзова Дилфуза Камоловна

Миллий рассомлик ва дизайн институти, Ижтимоий фанлар кафедраси мудири

доцент илмий унвонини олиш учун

11.

Мирсоатова Махлиё Собировна

Ўзбекистон Миллий университети журналистика факультети декани

доцент илмий унвонини олиш учун

12.

Рашидова Машхура Каримовна

Тошкент архитектура-қурилиш институти Фалсафий ва ижтимоий-сиёсий фанлар кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

13.

Милиев Сувонкул 

ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти илмий ходими

катта илмий ходим илмий унвонини олиш учун

14.

Тастанов Нуржан Абдикулович

Ўзбекистон давлат жисмоний тария институти Миллий ва халқаро кураш турлари назарияси ва услубияти кафедраси доц. в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

15.

Каххарова Матлюба Манофовна

Тошкент давлат педагогика университети Маънавият асослари кафедраси проф.в.б.

профессор илмий унвонини олиш учун

16.

Алиев Исламбек Турсинбаевич

Тошкент архитектура-қурилиш институти Қурилиш технологияси ва ташкилиёти кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

17.

Байтураев Эрлан Исакович

Ўзбекистон давлат жисмоний тария институти Миллий ва халқаро кураш турлари назарияси ва амалиёти кафедраси катта ўқитувчиси

доцент илмий унвонини олиш учун

18.

Борадина Марина Ростиславовна

Тошкент архитектура-қурилиш институти Ландшафт дизайни ва интерьер кафедраси проф.в.б.

профессор илмий унвонини олиш учун

19.

Элов Дилшод Абдужаббарович

Ўзбекистон Миллий университети Минтақавий иқтисодиёт кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

20.

Утамурадов Акбар

Ўзбекистон Миллий университети Демократик давлат қуриш назарияси ва амалиёти кафедраси мудири

профессор илмий унвонини олиш учун

21.

Бердалиев Низомиддин Шералиевич

Тошкент архитектура-қурилиш институти Фалсафий ва ижтимоий-сиёсий фанлар кафедраси мудири

доцент илмий унвонини олиш учун

22.

Эшанова Гулчехрахон Нумоновна

Тошкент давлат педагогика университети Ўзбекистонда демократик жамият қуриш назарияси ва амалиёти кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

23.

Қодирова Фазилат Шукуровна

Миллий рассомлик ва дизайн институти, Халқаро бўлим бошлиғи

доцент илмий унвонини олиш учун

24.

Рахимов Азизбек Салиевич

Тошкент давлат аграр университети ҳузуридаги Педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тармоқ маркази ходими

Катта илмий ходим илмий унвонини олиш учун