К 067.02.01 raqamli Ixtisoslashgan kengash 09.00.11 - "Ijtimoiy falsafai" ixtisosligi bo'yicha falsafa fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Globallashuv jarayonida milliy-ma'naviy immunitetni tekomillashtirish muammolari " nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.
 
Tadqiqotchi: Ismatillaeva Dilafruz Abduraimovna

К 067.02.01 raqamli Ixtisoslashgan kengash 09.00.01 - "Ontologiya va bilish nazariyasii" ixtisosligi bo'yicha falsafa fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Intuitsiyaning ilmiy bilishdagi o'rni " nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.
 
Tadqiqotchi: Nadirova Zoyira Payanovna

К 067.02.12 raqamli Ixtisoslashgan kengash 07.00.01 - "O'zbekiston tarixi" ixtisosligi bo'yicha tarix fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Buxoro va Xorazmdagi iqtisodiy kengashlar faoliyati (1920-1924 yillar) " nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.

 

Tadqiqotchi: Pardaev Asror Abdujabborovich

К 067.02.10 raqamli Ixtisoslashgan kengash 10.02.03 - "Slavyan tillari (rus)" ixtisosligi bo'yicha filologiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Ролевая семантика актантов конверсивных пар эмотивных глаголов русского языка" nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.

 

Tadqiqotchi: Кукатова Ольга Алексеевна

К 067.02.10 raqamli Ixtisoslashgan kengash 10.02.03 - "Slavyan tillari (rus)" ixtisosligi bo'yicha filologiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Словообразовательные категории как фактор системности глагольной лексики в современном русском языке" nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.

 

Tadqiqotchi: Abdullaeva Shoxidaxon Davronbekovna