Д 067 .02.09 raqamli Ixtisoslashgan kengash 22.00.05 - "Siyosiy satsiologiya" ixtisosligi bo'yicha sotsiologiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Migratsiya jarayonlarini boshqarishda inson omili" nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.


Tadqiqotchi: Parmanov Farhod Yarashevich

Д 067 .02.01 raqamli Ixtisoslashgan kengash 22.00.01 - "Sotsiologiya nazariyasi, uslubiyati va tarixi" ixtisosligi bo'yicha sotsiologiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Основные принципы интеграционной политики Республики Узбекистан" nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.


Tadqiqotchi: Seitov Azamat Pulatovich

Д 067 .02.09 raqamli Ixtisoslashgan kengash 02.00.02 - "Analitik kimyo" ixtisosligi bo'yicha kimyo fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Фотометрическое определение никеля(II), меди(II) и кадмия(II) пиридиновыми азореагентами" nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.


Tadqiqotchi: Eshmurzaev Yigitali Shokirovich

Д 067.02.01 raqamli Ixtisoslashgan kengash 09.00.11 - "Ijtimoiy falsafa" ixtisosligi bo'yicha falsafa fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Davlat ekologik xavfsizlik siyosatining gumanistik mohiyati" nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.

Tadqiqotchi: Ahmedov  Hamdam  Aliqulovich

Д 067.02.01 raqamli Ixtisoslashgan kengash 09.00.11 - "Ijtimoiy falsafa" ixtisosligi bo'yicha falsafa fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "N.A.Berdyaev falsafasida qadriyatlar muammosi" nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.

Tadqiqotchi: Urakova Nargiza Salomovna

Д 067.02.01 raqamli Ixtisoslashgan kengash 09.00.01 - "Ontologiya va bilish nazariyasi" ixtisosligi bo'yicha falsafa fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Ilmiy-ijodiy faoliyatning falsafiy-metodologik tahlili" nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.

Tadqiqotchi: Kadirova Ziyoda Raximdjanovna

Д 067.02.01 raqamli Ixtisoslashgan kengash 09.00.04 - "Estetika" ixtisosligi bo'yicha falsafa fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "O'zbek milliy musiqasining estetik xususiyatlari" nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.

Tadqiqotchi: Qodirova Dilbar Solihovna

Д 067.02.03 raqamli Ixtisoslashgan kengash 01.01.03 - "Matematik fizika" ixtisosligi bo'yicha fizika-matematika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Асимптотика собственных значений двухчастичного оператора шредингера на решетке" nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.

Tadqiqotchi: Xolmatov Shoxrux Yusufovich

Д 067.02.01 raqamli Ixtisoslashgan kengash 09.00.11 - "Ijtimoiy falsafa" ixtisosligi bo'yicha falsafa fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun "Jamiyatning ma'naviy yangilanishida milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligini shakillantirish masalalari" nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.

Tadqiqotchi: Ro'zieva Ruxsora Hodievna

Д 067.02.09 raqamli Ixtisoslashgan kengash 02.00.01 - "Noorganik kimyo" ixtisosligi bo'yicha kimyo fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Координационные соединения 3d–металлов (Co, Ni, Cu, Zn) с новыми Основаниями Шиффа" nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.

Tadqiqotchi: Alieva Muqaddas Tuychievna