Д 067.02.16 raqamli Ixtisoslashgan kengash 10.01.10 - "Jurnalistika" ixtisosligi bo'yicha filologiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Markaziy Osiyo xalqlari madaniyatining shakillanishida ijtimoiy kommunikatsiyaning o'rni " nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.
 
Tadqiqotchi: Solieva Muhabbat Qo'shonova

К 067.02.01 raqamli Ixtisoslashgan kengash 09.00.05 - "Etika" ixtisosligi bo'yicha falsafa fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Ibratning shaxs ma'naviy-ahloqiy komolotida tutgan o'rni " nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.
 
Tadqiqotchi: Amanlaev Abdurasul Xakimovich

К 067.02.10 raqamli Ixtisoslashgan kengash 10.10.05 - "Rus adabiyoti hamda Evropa, Amerika va Avstraliya xalqlari adabiyoti" ixtisosligi bo'yicha filologiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Жанр романа-комментария в русской литературе рубежа XX-XIX веков " nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.
 
Tadqiqotchi: Курницкая Виолетта Александровна

К 067.02.01 raqamli Ixtisoslashgan kengash 17.00.08 - "Madaniyat nazariyasi va tarixi" ixtisosligi bo'yicha falsafa fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Ma'naviy madaniyat tizimining falsafiy tahlili " nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.
 
Tadqiqotchi: Yunusova Nasiba Sharipovna

К 067.02.12 raqamli Ixtisoslashgan kengash 07.00.01 - "O'zbekiston tarixi" ixtisosligi bo'yicha tarix fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Markaziy Osiyo mintaqasida xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlashda xalqaro tashkilotlar va O'zbekistonning o'rni (1991-2010 yillar) " nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.
 
Tadqiqotchi: Xaydaraliev Shuxrat Abdulazizovich

К 067.02.12 raqamli Ixtisoslashgan kengash 07.00.01 - "O'zbekiston tarixi" ixtisosligi bo'yicha tarix fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Rossiya imperiyasining Turkistondagi soliq siyosatining shakillanishi: asosiy bosqichlari va taraqqiyoti " nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.
 
Tadqiqotchi: Jumaev Uyg'un Xalimjonovich

К 067.02.01 raqamli Ixtisoslashgan kengash 09.00.11 - "Ijtimoiy falsafai" ixtisosligi bo'yicha falsafa fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Globallashuv jarayonida milliy-ma'naviy immunitetni tekomillashtirish muammolari " nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.
 
Tadqiqotchi: Ismatillaeva Dilafruz Abduraimovna

К 067.02.01 raqamli Ixtisoslashgan kengash 09.00.01 - "Ontologiya va bilish nazariyasii" ixtisosligi bo'yicha falsafa fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Intuitsiyaning ilmiy bilishdagi o'rni " nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.
 
Tadqiqotchi: Nadirova Zoyira Payanovna

К 067.02.12 raqamli Ixtisoslashgan kengash 07.00.01 - "O'zbekiston tarixi" ixtisosligi bo'yicha tarix fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Buxoro va Xorazmdagi iqtisodiy kengashlar faoliyati (1920-1924 yillar) " nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.

 

Tadqiqotchi: Pardaev Asror Abdujabborovich

К 067.02.10 raqamli Ixtisoslashgan kengash 10.02.03 - "Slavyan tillari (rus)" ixtisosligi bo'yicha filologiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Ролевая семантика актантов конверсивных пар эмотивных глаголов русского языка" nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.

 

Tadqiqotchi: Кукатова Ольга Алексеевна