Д.067.02.01 raqamli Ixtisoslashgan kengash 09.00.11 – Ijtimoiy falsafa ixtisosligi bo'yicha falsafa fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda siyosiy partiyalarning o'rni" nomli dissertatsiya himoyasi haqida e'lon qiladi.

Dissertant: Kenjayeva Xurshida Pulatovna

Д.067.02.03 raqamli Ixtisoslashgan kengash 01.01.01 – Matematik analiz ixtisosligi bo'yicha fizika-matematika fanlari nomzodi darajasini olish uchun "ОБ ИНТЕГРАЛЕ МАРТИНЕЛЛИ – БОХНЕРА В  ПОЛУПРОСТРАНСТВЕ" nomli dissertatsiya himoyasi haqida e'lon qiladi.

Dissertant: Rustamova Mastura Samadovna

Д.067.02.03 raqamli Ixtisoslashgan kengash 01.01.01 – Matematik analiz ixtisosligi bo'yicha fizika-matematika fanlari nomzodi darajasini olish uchun "Umumlashgan garmonik funksiyalarni daraxtlarda tavsiflash" nomli dissertatsiya himoyasi haqida e'lon qiladi.

Dissertant: Ishankulov Farrux Tolibovich

Д 067.02.01 raqamli Ixtisoslashgan kengash 09.00.03 - "falsafa tarixi " ixtisosligi bo'yicha falsafa fanlari doktori  ilmiy darajasini olish uchun "Историко-философский анализ учения зороастризма (на материалах «Авесты»)" nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.

Dissertant:  Maxmudova Guli Tilabovna

Д 067.02.03 raqamli Ixtisoslashgan kengash 01.01.05 - " Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika " ixtisosligi bo'yicha fizika-matematika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Распределения вероятностей, связенные с кусочно - гладкими отображениями окружностей " nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.

Dissertant:  Safarov Utkir Avlayarovich

K 067.02.12 raqamli Ixtisoslashgan kengash 07.00.01 - " O'zbekiston tarixi " ixtisosligi bo'yicha tarix fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "O'zbekistonda mahalliy davlat hokimiyati vakillik organlari faoliyatini takomillashtirishning tarixiy tajribasi " nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.


Dissertant:  Dexkanov Narimon Burxonjonovich

Д 067.02.03 raqamli Ixtisoslashgan kengash 01.01.03 - " Matematika fizika " ixtisosligi bo'yicha fizika-matematika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Решение уравнения камассы-холма с самосогласованным источником " nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.Muallif:  Baltaeva Iroda Ismailovna

Д 067.02.03 raqamli Ixtisoslashgan kengash 01.01.05 - "Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika " ixtisosligi bo'yicha fizika-matematika  fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun " Инвариантные  вероятностные  распределения, связанные  с  рациональными  отображениями  окружности " nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.

 

Muallif:  Begmatov Abdumajid Safarovich

Д  067 .02.09  raqamli Ixtisoslashgan kengash 02.00.04 - "Fizik kimyo" ixtisosligi bo'yicha kimyo fanlari dokroti ilmiy darajasini olish uchun "Физико-химические и термодинамические свойства растворов целлюлозы и ее водорастворимых ацетосмешанных эфиров" nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.

 

Muallif: Sidiqov  Abdujalol  Sidiqovich

 Д 067 .02.09 raqamli Ixtisoslashgan kengash 02.00.04 - "Fizik kimyo" ixtisosligi bo'yicha kimyo fanlari dokroti  ilmiy darajasini olish uchun "Хроматографияда мақбуллаштириш ва идентификациялашнинг физик - кимёвий асослари" nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.Tadqiqotchi: Muxamadiev Nurali Kurbonalievich