Мутахасислик фанидан малакавий имтихонлар жадвали

14.11.2017-30.11.2017

       “Давлат ва жамият қурилиши тизимини такомиллаштириш, қонун устуворлиги, иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштириш ҳамда ижтимоий ривожланишнинг илмий асослари ва амалий йўналишлари” фани бўйича 2017 йил ноябрь сессиясида махсус имтиҳонни топширишга рухсат этилган талабгорлар рўйҳати

 

Имтиҳон соат 14.00дан ЎзМУ маъмурий бинонинг 2-қават мажлислар залида (Намунавий деканат) бўлади.    

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги DSc.27.06.2017.F.01.05 рақамли Илмий кенгашнинг навбатдаги мажлиси бўлади.

1. Тулаганова Мухайё Кутумбековнанинг 09.00.03 – Фалсафа тарихи (Фалсафа фанлари) ихтисослиги бўйича “Учение ал-Фараби о диалектике в контексте современной теории аргументации” мавзусидаги фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертацияси ҳимояси.

Кенгаш Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий Университети Ижтимоий фанлар Факультети биноси, 1-қават, 117-хонада 2017 йил 31 октябрь куни соат 14-00 да бўлиб ўтади.

Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети мустақил-изланувчиси Хасанов Атабек Абдирашидовичнинг«Ўзбекистонда парламент назорати институтини демократлаштириш жараёни» мавзусидаги фалсафа доктори(PhD)диссертацияси ҳимояси Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги DSc29.08.2017.S.01.08 рақамли Илмий кенгашнинг 2017 йил «27» октябрь куни соат 16-00 даги мажлисида бўлиб ўтади. (Манзил: 100192,Тошкент шаҳри, Талабалар шаҳарчаси, Университет-4 кўчаси, тел.: (99871) 246-02-24, факс: (99871) 246-02-24, E-mail: info@nuu.uz)

Тошкент Давлат Шарқшунослик институти тадқиқотчиси Каримов Фарход Эркиновочнинг яқин шарқ давлатларидаги этносиёсий жараёнларнинг минтақа хавфсизлигига таъсири мавзусидаги диссертация ҳимояси Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.29.08.2017.S.01.08 рақамли илмий кенгашнинг 2017 йил «27» октябрь куни соат 14-00 даги мажлисида бўлиб ўтади. (Манзил: 100192, Тошкент шаҳри, Талабалар шаҳарчаси, Университет-4 кўчаси, Тел.: (99871) 246-02-24, факс: (99871) 246-02-24; E-mail: info@nuu.uz) 

 

 

01.01.01.-Математик анализ ихтисослиги бўйича «Статистик механиканинг Кэли дарахтида берилган классик моделлари учун кучсиз даврий Гиббс ўлчовлар ва асосий ҳолатлар» мавзусидаги физика-математика фанлари  доктори (DSc) диссертациясининг ҳимояси Ўзбекистон Миллий университети, Математика институти ҳузуридаги DSc.27.06.2017.FM.01.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2017 йил, 26 октябрь, соат 1400 даги мажлисида бўлиб ўтади. 

Манзил: 100174, Тошкент ш., Олмазор тумани, Университет кўчаси, 4-уй. Тел.: (99871) 227-12-24, факс: (99871) 246-53-21, 246-02-24, e-mail:  nauka@nuu.uz

 

Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc27.06.2017.Psi.02-07 рақамли Илмий кенгашда Норкулова Наргиза Ташпулатовнанинг 19.00.05 – Ижтимоий психология. Этнопсихология ихтисослиги бўйича «Аффилиация мотиви – талабалар маънавий қиёфасини шакллантирувчи ижтимоий-психологик омил» мавзусидаги психология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) ) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

Ҳимоя 2017 йил 30 сентябрь соат 14:00 да Тошкент шаҳри, Университет кўчаси, 4-уй, Ўзбекистон Миллий университети Маъмурий биноси, 2-қават, анжуманлар залида ўтказилади.

Ўзбекистон Миллий университети, Ўзбекистоннинг энг янги тарихи масалалари бўйича Мувофиқлаштирувчи-методик марказ, Тарих институти, Қорақалпоқ ижтимоий фанлар илмий тадқиқот институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc. 27.06.2017. F.01.05 – рақамли илмий кенгашда Замилова Римма Рамильевнанинг «Қаҳрамонлар ва қаҳрамонлик»нинг шахс шаклланишига перманент таъсири» мавзусидаги 09.00.02 – Онг, маданият ва амалиёт шакллари фалсафаси бўйича фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

Ҳимоя 2017 йил 29 сентябрь соат 14.00 да Тошкент шаҳри, Мирзо Ғолиб кўчаси, 4 уй, Ижтимоий фанлар факультети, 1 қават, 117-хонада ўтказилади.


Ўзбекистон Миллий университети, Ўзбекистоннинг энг янги тарихи масалалари бўйича Мувофиқлаштирувчи-методик марказ, Тарих институти, Қорақалпоқ ижтимоий фанлар илмий тадқиқот институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc. 27.06.2017. Таr.01.04 – рақамли илмий кенгашда Каримова Дилафрўз Обиджоновнанинг «Шимолий Бақтрия аҳолисининг дафн маросимлари ва диний эътиқодлари (Бронза даври моддий маданият ёдгорликлари мисолида)» мавзусидаги 07.00.01 – Ўзбекистон тарихи ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертациясиҳимояси бўлиб ўтади.

Ҳимоя 2017 йил 29 сентябрь соат 14.00 да Тошкент шаҳри, Мирзо Ғолиб кўчаси, Тарих факультети, 1 қават, 110-хонада ўтказилади.

Ўзбекистон Миллий университети, Ўзбекистоннинг энг янги тарихи масалалари бўйича Мувофиқлаштирувчи-методик марказ, Тарих институти, Қорақалпоқ ижтимоий фанлар илмий тадқиқот институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc. 27.06.2017. Таr.01.04 – рақамли илмий кенгашда Исакова Мухаё Сражидиновнанинг «Становление и развитие архивного дела в Узбекистане в конце XIX – начале XXI вв.» мавзусидаги 07.00.01 – Ўзбекистон тарихи ихтисослиги бўйича фан доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

Ҳимоя 2017 йил 29 сентябрь соат 10.00 да Тошкент шаҳри, Мирзо Ғолиб кўчаси, Тарих факультети, 1 қават, 110-хонада ўтказилади