Д 067.02.01 raqamli Ixtisoslashgan kengash 09.00.03 - "falsafa tarixi " ixtisosligi bo'yicha falsafa fanlari doktori  ilmiy darajasini olish uchun "Историко-философский анализ учения зороастризма (на материалах «Авесты»)" nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.

Dissertant:  Maxmudova Guli Tilabovna

Д 067.02.03 raqamli Ixtisoslashgan kengash 01.01.05 - " Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika " ixtisosligi bo'yicha fizika-matematika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Распределения вероятностей, связенные с кусочно - гладкими отображениями окружностей " nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.

Dissertant:  Safarov Utkir Avlayarovich

K 067.02.12 raqamli Ixtisoslashgan kengash 07.00.01 - " O'zbekiston tarixi " ixtisosligi bo'yicha tarix fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "O'zbekistonda mahalliy davlat hokimiyati vakillik organlari faoliyatini takomillashtirishning tarixiy tajribasi " nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.


Dissertant:  Dexkanov Narimon Burxonjonovich

Д 067.02.03 raqamli Ixtisoslashgan kengash 01.01.03 - " Matematika fizika " ixtisosligi bo'yicha fizika-matematika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun "Решение уравнения камассы-холма с самосогласованным источником " nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.Muallif:  Baltaeva Iroda Ismailovna

Д 067.02.03 raqamli Ixtisoslashgan kengash 01.01.05 - "Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika " ixtisosligi bo'yicha fizika-matematika  fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun " Инвариантные  вероятностные  распределения, связанные  с  рациональными  отображениями  окружности " nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.

 

Muallif:  Begmatov Abdumajid Safarovich

Д  067 .02.09  raqamli Ixtisoslashgan kengash 02.00.04 - "Fizik kimyo" ixtisosligi bo'yicha kimyo fanlari dokroti ilmiy darajasini olish uchun "Физико-химические и термодинамические свойства растворов целлюлозы и ее водорастворимых ацетосмешанных эфиров" nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.

 

Muallif: Sidiqov  Abdujalol  Sidiqovich

 Д 067 .02.09 raqamli Ixtisoslashgan kengash 02.00.04 - "Fizik kimyo" ixtisosligi bo'yicha kimyo fanlari dokroti  ilmiy darajasini olish uchun "Хроматографияда мақбуллаштириш ва идентификациялашнинг физик - кимёвий асослари" nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.Tadqiqotchi: Muxamadiev Nurali Kurbonalievich

Д 067 .02.13 raqamli Ixtisoslashgan kengash 01.04.02 - "Nazariy fizika" ixtisosligi bo'yicha fizika va matematika fanlari dokroti  ilmiy darajasini olish uchun "Kvark-glyuon plazmaning transport xususiyatlari: boshlang'ich Koinotni o'rganishda qo'llanilishi" nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.


Tadqiqotchi: Abdel Nasser Tawfik

Д 067 .02.01 raqamli Ixtisoslashgan kengash 22.00.06 - "Madaniyat, ta'lim va fan sotsiologiyasi" ixtisosligi bo'yicha sotsiologiya fanlari nomzodii ilmiy darajasini olish uchun "O'zbekistonda o'zini-o'zi boshqarish tuzilmalarining evolyutsiyasi" nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.


Tadqiqotchi: Ibragimova Nilyufar Yuldashevna

K 067 .02.12 raqamli Ixtisoslashgan kengash 07.00.01 - "O'zbekiston tarixi" ixtisosligi bo'yicha tarix fanlari nomzodii ilmiy darajasini olish uchun "Исторический анализ экономических преобразований в навоийской области (1991-2007 гг.)" nomli dissertatsiya himoyasi haqida e`lon qiladi.


Tadqiqotchi: Aminova  Aziza Marksovna