O'zMU » Yangiliklar » Иқтисодиёт назарияси фанидан малакавий имтихонлар рўйхати

 

 

Иқтисодиёт назарияси

 

07.11.2016 йил, Иқтисодиёт факультети 404 –хона, соат  14:00

 

Ф.И.Ш.

Ташкилот номи

КИХИ ёки МИ

Ихтисослик шифри ва номи

 

1.

Урунбаева Юлдуз Пирназарова

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти

МИ

08.00.05-Хизмат кўрсатиш тармоқлари иқтисодиёти

 

2.

Акбаров Нодир Гафурович                      

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

КИХИ

08.00.11-Маркетинг

 

3.

Маматурдиева Дилфуза Рафиковна

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

КИХИ

08.00.10-Демография. Меҳнат иқтисодиёти

 

4.

Эрхонова Малохат Абсаитовна

Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти илмий-тадқиқот институти

МИ

08.00.04-Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти

 

5.

Маткаримова Интизор Атабаевна

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

МИ

08.00.06-Эконометрика ва статистика

 

6.

Тавакалов Жонибек Тавакалович

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

МИ

08.00.12-Минтақавий иқтисодиёт

 

7.

Рустамова Ирода Бахрамжановна

Тошкент давлат аграр университети

МИ

08.00.04-Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти

 

8.

Асқарова  Мухаббат Ибрахимовна

ТДИУ ҳузуридаги «Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантиришнинг илмий асослари ва муаммолари»ИТМ

МИ

08.00.10-Демография. Меҳнат иқтисодиёти

 

9.

Саидрасулова Холида Бекпулатовна

Тошкент давлат техника университети

МИ

08.00.01-Иқтисодиёт назарияси

 

10.

Акрамова Шахноза Ганишеровна

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

МИ

08.00.10-Демография. Меҳнат иқтисодиёти

 

11.

Сотволдиев Нодирбек Журабаевич

Наманган давлат университети

МИ

08.00.12-Минтақавий иқтисодиёт

 

12.

Имомов Рустамжон Нарзуллаевич

Наманган давлат университети

МИ

08.00.04-Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти

 

13.

Жураев Шерали Пулатович

Наманган давлат университети

МИ

08.00.01-Иқтисодиёт назарияси

 

14.

Рустамова Дилбар  Рустамовна

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

МИ

08.00.09-Жаҳон иқтисодиёти

 

15.

Разиков Акмал Эргашевич

Тошкент тўқимачилик енгил саноат институти

МИ

08.00.13-Менежмент

 

16.

Акрамов Акмал Улмасович

Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти

МИ

08.00.02-Макроиқтисодиёт

 

17.

Маматов Бехзод Абдугафурович

ЎзР Банк –молия академияси

МИ

08.00.07-Молия. Бухгалтерия ҳисоби

 

18.

Муминова Гулмира Баходировна

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

КИХИ

08.00.11-Маркетинг

 

19.

Ширинов Учкун Абдухалилович

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти

КИХИ

08.00.07-Молия. Бухгалтерия ҳисоби

 

20.

Абиев Жаҳонгир Неъматович

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти

КИХИ

08.00.05-Хизмат кўрсатиш тармоқлари иқтисодиёти

 

21.

Жалилов Жамшид Ганижонович

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

КИХИ

08.00.11-Маркетинг

 

22.

Ташкенбаева Зарина Улуғбековна

Тошкент молия институти

КИХИ

08.00.07-Молия. Бухгалтерия ҳисоби

 

09.11.2016 йил, Иқтисодиёт факультети 404 –хона, соат  14:00

1.

Нурматов Орифжон Толибжанович

ЎзР Банк-молия академияси

МИ

08.00.07-Молия. Бухгалтерия ҳисоби

2.

Отамуродов Хакимжон Ҳомидович

Тошкент молия институти

КИХИ

08.00.07-Молия. Бухгалтерия ҳисоби

3.

Ибрагимов Комилджон Шеркузиевич

Тошкент молия институти

КИХИ

08.00.07-Молия. Бухгалтерия ҳисоби

4.

Урақов Сайфиддин Мухидинович

Тошкент ирригация ва милиорация институти

МИ

08.00.04-Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти

5.

Исаев Зоиржон Олимжонович

Тошкент молия институти

МИ

08.00.07-Молия. Бухгалтерия ҳисоби

6.

Вохидова Меҳри Хасановна

Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети

МИ

08.00.09-Жаҳон иқтисодиёти

7.

Улуғмурадова Нодира Бердимурадовна

Самарқанд давлат университети

МИ

08.00.10-Демография. Меҳнат иқтисодиёти

8.

Имомов Жамшидхон Одилович

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

МИ

08.00.13-Менежмент

9.

Бобожонов Бахромбек Рузимович

Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети

МИ

08.00.09-Жаҳон иқтисодиёти

10.

Мадалиев Тулкунжон Эркинович

Тошкент молия институти

МИ

08.00.07-Молия. Бухгалтерия ҳисоби

11.

Урмонов Жаҳонгир Жалолдинович

Ўзбекистон Республикаси давлат солиқ қўмитаси солиқ академияси

МИ

08.00.07-Молия. Бухгалтерия ҳисоби

12.

Самиева Гулноза Тохировна

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти

КИХИ

08.00.04-Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти

13.

Мансуров Мансур Алишерович

Тошкент тўқимачилик енгил саноат институти

КИХИ

08.00.07-Молия. Бухгалтерия ҳисоби 

08.00.13-Менежмент 

14.

Темирханова Мутабар Жураевна

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

КИХИ

08.00.07-Молия. Бухгалтерия ҳисоби

15.

Рахимова Умидахон Абдураимовна

Тошкент давлат техника университети

МИ

08.00.05-Хизмат кўрсатиш тармоқлари иқтисодиёти

16.

Султонов Махмуд Ахмедович

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

КИХИ

08.00.07-Молия. Бухгалтерия ҳисоби

17.

Мамасоатов Дилшод Равшанович

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

КИХИ

08.00.06-Эконометрика ва статистика

18.

Хожиев Азизхон Саидалохонович

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

МИ

08.00.06-Эконометрика ва статистика

19.

Алиджанова Озода  Тахировна

Тошкент давлат шарқшунослик институти

КИХИ

08.00.09-Жаҳон иқтисодиёти

20.

Бақоев Хусан Нуриддинович

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

МИ

08.00.06-Эконометрика ва статистика

21.

Курбанова Рахима Жамшедовна

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти

МИ

08.00.05-Хизмат кўрсатиш тармоқлари иқтисодиёти

22.

Тухтабаев Жамшид  Шарафетдинович

Самарқанд давлат университети

КИХИ

08.00.10-Демография. Меҳнат иқтисодиёти

23.

Калонов Мухиддин Бахритдинович

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

МИ

08.00.07-Молия. Бухгалтерия ҳисоби


 

11.11.2016 йил, Иқтисодиёт факультети 404 –хона, соат  14:00 

1.

Маткаримов Давронбек Матякубович

Банк-молия академияси

КИХИ

08.00.07-Молия. Бухгалтерия ҳисоби

2.

Абдусаломова Нодира Баходировна

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

КИХИ

08.00.07-Молия. Бухгалтерия ҳисоби

3.

Бадалов Шарифбай Джураваевич

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

МИ

08.00.01-Иқтисодиёт назарияси

4.

Исамухаметов Шукурулло Асатуллаевич

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

МИ

08.00.13-Менежмент

5.

Умаров Дилшод Абсаматович

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

МИ

08.00.09-Жаҳон иқтисодиёти

6.

Ташназаров Самиддин Низамович

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти

МИ

08.00.07-Молия. Бухгалтерия ҳисоби

7.

Хакимов Бекзод Шухратович

Тошкент ирригация ва милиорация институти

МИ

08.00.04-Қишлоқ хўжалиғи иқтисодиёти

8.

Ким Виталий Геннадевич 

Тошкент давлат техника университети

МИ

08.00.03-Саноат иқтисодиёти

9.

Зияева Мухтасар Мансурджановна

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

КИХИ

08.00.11-Маркетинг

10.

Худойкулов Хуршид Хуррамович

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

КИХИ

08.00.07-Молия. Бухгалтерия ҳисоби

11.

Турдиева Гулайда Омирбаевна

Тошкент давлат аграр университети

КИХИ

08.00.07-Молия. Бухгалтерия ҳисоби

12.

Мамадалиева Хафизахон Холдаровна

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

КИХИ

08.00.10-Демография. Меҳнат иқтисодиёти

13.

Шакирова Барно Зикруллаевна

Тошкент молия институти

МИ

08.00.07-Молия. Бухгалтерия ҳисоби

14.

Мустафоқулов Отабек Абдусахоб ўғли

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

КИХИ

08.00.12-Минтақавий иқтисодиёт

15.

Мамаджанова Туйғуной Ахмаджановна

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

МИ

08.00.11-Маркетинг

16.

Набиев Музаффар Абдумаликович

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

МИ

08.00.07-Молия. Бухгалтерия ҳисоби

17.

Маматов Мамажан Ахматжонович

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти

КИХИ

08.00.01-Иқтисодиёт назарияси

18.

Алладустов Рустам Джонмуротович

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

КИХИ

08.00.07-Молия. Бухгалтерия ҳисоби

19.

Холмирзаева Зебинисо Ахмаджановна

Ўзбекистон Миллий университети

МИ

08.00.12-Минтақавий иқтисодиёт

20.

Егамбердиев Шухрат Сатимбаевич

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

КИХИ

08.00.02-Макроиқтисодиёт

21.

Халилов Нурулло Хамидиллаевич

Андижон машинасозлик институти

МИ

08.00.13-Менежмент

22.

Низамов Акмал Аслитдинович

Ўзбекистон Миллий университети

МИ

08.00.12-Минтақавий иқтисодиёт

23.

Уринов Бобур Насиллоевич

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

КИХИ

08.00.13-Менежмент

24.

Носиров Илхом Аббосович

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

МИ

08.00.13-Менежмент

 

14.11.2016 йил, Иқтисодиёт факультети 404 –хона, соат  14:00  

1.

Эрназаров Гулим Бекбаевич

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

МИ

08.00.13-Менежмент

2.

Абдуллаева Зафар Азизович

Тошкент молия институти

КИХИ

08.00.07-Молия. Бухгалтерия ҳисоби

3.

Бахриддинов Асрор Рахматович

Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти илмий тадқиқот институти

МИ

08.00.04-Қишлоқ хўжалиғи иқтисодиёти

4.

Режапов Хайрилло Хикматуллаевич

Ўзбекистон Миллий университети

КИХИ

08.00.01-Иқтисодиёт назарияси

5.

Исмаилов Азизбек Рузимахамматович

Ўзбекистон Миллий университети

КИХИ

08.00.02-Макроиқтисодиёт

6.

Ким Татяна Валеревна

Ўзбекистон Миллий университети

КИХИ

08.00.12-Минтақавий иқтисодиёт

7.

Шукурова Муяссар Шамуратовна

Тошкент автомобил йщлларини лойихалаш, қуриш ва эксплуатация институти

МИ

08.0013- Менежмент

8.

Ёзиев Ғолибжон Лутфуллаевич

Тошкент давлат шарқшунослик институти

КИХИ

08.00.09-Жаҳон иқтисодиёти

9.

Карабаев Нодир Абдухамидович

Банк-молия академияси

КИХИ

08.00.07-Молия. Бухгалтерия ҳисоби

10.

Мусалимов Шухрат Исамухамедович

Тошкент молия институти

МИ

08.00.07-Молия. Бухгалтерия ҳисоби

11.

Дўстмухаммад Хусан Усман ўғли

ЎзР Банк-молия академияси

МИ

08.00.07-Молия. Бухгалтерия ҳисоби

12.

Касимов Саидакмал Саидахралович

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

КИХИ

08.00.13- Менежмент

13.

Жалилов Шерзод Кахрамонович

Тошкент молия институти

МИ

08.00.07- Молия. Бухгалтерия ҳисоби

14.

Шеров Санжар Раджабович

Тошкент молия институти

МИ

08.00.07- Молия. Бухгалтерия ҳисоби

15.

Хамдамов Омонулло Неъматуллаевич 

Тошкент молия институти

КИХИ

08.00.07-Молия. Бухгалтерия ҳисоби

16.

Азизов Шерзод Уктамович

Тошкент молия институти

КИХИ

08.00.07-Молия. Бухгалтерия ҳисоби

17.

Аскаров Назимжон Ниёзович

Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти илмий тадқиқот институти

КИХИ

08.00.04-Қишлоқ хўжалиғи иқтисодиёти

18.

Ражабов Шерзод Умурзоқович

Тошкент молия институти

КИХИ

08.00.07-Молия. Бухгалтерия ҳисоби

19.

Рустамов Даврон Рустамович

Тошкент молия институти

МИ

08.00.02-Макроиқтисодиёт

20.

Камалова Элвира Абдусаттаровна 

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

МИ

08.00.13-Менежмент

21.

Машарипова Шахло Адамбаевна

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

МИ

08.00.07-Молия. Бухгалтерия ҳисоби

22.

Абдуллаев Мунис Курбонович

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

КИХИ

08.00.06-Эконометрика ва статистика

23.

Бобожонов Жамол Ахмадович

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

КИХИ

08.00.06-Эконометрика ва статистика