O'zMU » Yangiliklar » Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий Университетида докторантура ва таянч докторантурага 2018 йил учун ҳужжат топширган талабгорлар сони тўғрисида Маълумот

 

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий Университетида докторантура ва таянч докторантурага 2018 йил учун ҳужжат топширган талабгорлар сони тўғрисида  

Маълумот

Ихтисослик шифри

Ихтисослик номи

Ажратилган квота

Келиб тушган аризалар сони

Мақсадли (PhD)

Таянч докторантура (PhD)

Мақсадли (PhD)

Таянч докторантура (PhD)

Докторантура (DSc)

1

01.00.01

Математик анализ

1

1

Таянч докторантура (PhD)

1

01.00.01

Математик анализ

1 (ЧДПИ*)

3

1

8

2

01.01.02.

Дифференциал тенгламалар ва математик физика

1 (ЧДПИ)

4

1

6

3

01.01.04.

Геометрия ва топология

1 (ГулДУ*)

4

1

6

4

01.01.05.

Эхтимоллар назарияси ва математик статистика

 

2

 

2

5

01.01.06.

Алгебра

 

2

 

3

6

01.03.01.

Астрономия

1 (ЧДПИ)

2

1

2

7

01.04.02.

Назарий физика

 

2

 

2

8

01.04.05.

Оптика

1 (ЧДПИ)

 

1

 

9

01.04.06.

Полимерлар физикаси

 

1

 

1

10

01.04.08.

Атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси, тезлаштирувчи техника

 

1

 

2

11

01.04.10.

Яримўтказгичлар физикаси

 

2

 

5

12

02.00.01

Ноорганик кимё

 

1

 

2

13

02.00.02

Аналитик кимё

 

1

 

5

14

02.00.03

Органик кимё

1 (ЧДПИ)

4

2

10

15

02.00.04

Физик кимё

1 (ЧДПИ)

2

1

4

16

02.00.06

Юқори молекуляр бирикмалар

 

2

 

2

17

02.00.10

Биоорганик кимё

 

1

 

2

18

03.00.04

Микробиология ва вирусология

 

1

 

2

19

03.00.05

Ботаника

1 (ЧДПИ)

1

1

1

20

03.00.06

Зоология

1 (ЧДПИ)

1

 

1

21

03.00.09

Умумий генетика

1 (ГулДУ)

1

1

3

22

03.00.10

Экология

 

1

 

1

23

03.00.13

Тупроқшунослик

 

1

 

3

24

04.00.01

Умумий ва минтақавий геология

 

1

 

1

25

04.00.02

Қаттиқ фойдали қазилма конларининг геологияси, уларни қидириш ва разведка қилиш. Металлогения ва геокимё

 

1

 

3

26

04.00.06

Геофизика.Фойдали қазилмаларни қидиришнинг геофизик усуллари

 

1

 

1

27

05.01.03.

Информатиканинг назарий асослари

 

 

 

 

28

05.01.05.

Ахборатларни химоялашнинг усуллари ва тизимлари. Ахборот хафсизлиги

 

1

 

1

29

05.01.07.

Математик моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуи

 

2

 

7

30

07.00.01

Ўзбекистон тарихи

3 (ГулДУ-1, ЧДПИ-1, ҚўқонДПИ*-1)

1

5

10

31

07.00.06

Архелогия

 

1

 

1

32

07.00.07

Этнография, этнология ва антропология

 

1

 

1

33

07.00.08

Тарихшунослик манбашунослик ва тарихий тадқиқотлар усуллари

 

1

 

4

34

08.00.01

Иқтисодиёт назарияси

 

2

 

4

35

08.00.02

Макроиқтисодиёт

 

1

 

1

36

08.00.06

Эконометрика ва статистика

 

1

 

1

37

08.00.12

Минтақавий иқтисодиёт

 

1

 

4

38

09.00.01

Онтология, гноселогия ва логика

 

1

 

3

39

09.00.02

Онг, маданияти ва амалиёт шакллари фалсафаси

1 (ЧДПИ)

1

1

6

40

09.00.03

Фалсафаса тарихи

 

1

 

4

41

09.00.04

Ижтимоий фалсафа

 

1

 

8

42

10.00.04

Европа, Америка ва Австралия халқларининг тили ва адабиёти

 

1

 

2

43

10.00.06

Қиёсий тилшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик

 

2

 

10

44

10.00.09

Журналистика

 

1

 

5

45

11.00.01

Табий география

1 (ЧДПИ)

1

2

2

46

11.00.03

Қуруқлик гидрологияси. Сув ресурслари. Гидрокмиё

 

1

 

2

47

11.00.06

Геодезия ва картография

 

1

 

1

48

13.00.01

Педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент (педагогика фанлари)

 

1

 

3

49

19.00.01

Психология тарихи ва назарияси, умумий психология, шахс психологияси

 

1

 

5

50

19.00.05

Ижтимоий психология, этнопсихология

 

1

 

6

51

22.00.01

Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари

 

1

 

1

52

22.00.02

Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи

 

1

 

3

53

23.00.02

Сиёсий институтлар, жараёнлар ва технологиялар

1 (ЧДПИ)

1

2

6

 

ЖАМИ 

16

72

20

179

 

УМУМИЙ ЖАМИ 

89

199

 

*-ЧДПИ-Чирчиқ Давлат Педагогика Институти

       

*-ГулДУ-Гулистон Давлат Университети

       

*-Қўқон Давлат Педагогика Институти