O'zMU » Yangiliklar » Инглиз тили фанидан малакавий имтихон топширувчилар рўйхати
<!--[if !supportMisalignedColumns]--> <!--[endif]-->

Инглиз тили

07.11.2017 йил, Хорижий филология факультети, соат 14:00,412-хона

1.

Кобилов Рустам Ражаббоевич

Ўзбекистон Миллий университети

Мустақил - изланувчи

09.00.04-Ижтимоий фалсафа

2.

Умурзоков Бахриддин Сафарович

Тошкент давлат шарқшунослик институти

Таянч докторант

10.00.10-Матншунослик ва адабий манбашунослик

3.

Ибрагимова Найира Анваровна

Ўзбекистон Миллий университети

Мустақил - изланувчи

09.00.04-Ижтимоий фалсафа

4.

Шадиметова Гулчеҳра Мамуровна

Ўзбекистон Миллий университети

Мустақил - изланувчи

09.00.02-Онг, маданият ва амалиёт шакллари фалсафаси

5.

Шерманов Элдор Уралович

Ўзбек тили ва ўзбек адабиёти университети

Мустақил - изланувчи

13.00.01-Педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент

6.

Перемкулов Жамшид Аллаерович

ЎзРФА Тарих институти

Таянч докторант

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

7.

Бобоёров Бобомурод Норматович

Ўзбекистон Миллий университети

Мустақил - изланувчи

09.00.04-Ижтимоий фалсафа

8.

Пулатова Дилдора Тургуновна

А.Алвоний номидаги халқ таълими тизими раҳбар ва мутахассис ходимларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институти

Таянч докторант

13.00.01-Педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент

9.

 

 

Ҳақназарова Нилуфар Куранбоевич

Бош илмий-методик маркази

Таянч докторант

13.00.01-Педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент

10.

Одинаева Зебинисо Иброхимовна

Ўзбекистон Миллий университети

Таянч докторант

09.00.03-Фалсафа тарихи

11.

Муротова Дилором Абдурахмоновна

Ўзбекистон Миллий университети

Мустақил - изланувчи

09.00.04-Ижтимоий фалсафа

12.

Тошов Хуршид Илхомович

Ўзбекистон Миллий университети

Таянч докторант

09.00.03-Фалсафа тарихи

13.

Холмахматов Азим Хазраткулович

Ўзбекистон Миллий университети

Таянч докторант

09.00.04-Ижтимоий фалсафа

14.

Хожиев Тунис Нуркосимович

Ўзбекистон Миллий университети

Таянч докторант

09.00.03-Фалсафа тарихи

15.

Атаханова Феруза Захировна

Миллий рассомлик ва дизайн институти

Таянч докторант

17.00.04-Тасвирий ва амалий безак санъати. Дизайн назарияси ва тарихи

16.

Мирзаназарова Эътибор Ядгаровна

Миллий рассомлик ва дизайн институти

Таянч докторант

17.00.04-Тасвирий ва амалий безак санъати. Дизайн назарияси ва тарихи

17.

Нарзиева Юлдуз Азаматовна

Миллий рассомлик ва дизайн институти

Таянч докторант

17.00.06-Маданият назарияси ва тарихи. Маданиятшунослик

18.

Маматов Улуғбек Насимович

Миллий рассомчилик ва дизайн институти

Таянч докторант

17.00.06-Маданият назарияси ва тарихи. Маданиятшунослик

19.

Курбонова Гулсара Содиковна

Ўзбекистон Миллий университети

Мустақил - изланувчи

10.00.06-Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик

20.

 Рашидов Ойбек Расулович                  

Ўзбекистон Миллий университети

Мустақил - изланувчи

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

21.

Одилов Бобир Ахмаджон ўғли

Тошкент давлат шарқшунослик институти

Таянч докторант

07.00.08-Халқаро муносабатлар ва ташқи сиёсат тарихи

22.

Мадраимов Аскарий Абдумажидович

Тошкент давлат шарқшунослик институти

Таянч докторант

07.00.08-Халқаро муносабатлар ва ташқи сиёсат тарихи

23.

Шопулатов Абдумалик Нуруллаевич                                                       

Тошкент давлат жисмоний тарбия институти

Мустақил - изланувчи

13.00.01-Педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент

24.

Давлетмуратов Султанбек Рузимович

Тошкент давлат жисмоний тарбия институти

Мустақил - изланувчи

13.00.04-Жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари назарияси ва методикаси

25.

Артиков Аскар Акбарович

Тошкент давлат жисмоний тарбия институти

Мустақил - изланувчи

13.00.04-Жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари назарияси ва методикаси

26.

 

Розаков Абдурасил Абдурахмонович

Ўзбекистон Миллий университети

Мустақил - изланувчи

07.00.03-Жаҳон тарихи

27.

Сангиров Ботир Юсупович

ЎзРФА. Санъатшунослик институти

Мустақил - изланувчи

17.00.02-Театр санъати ва кино санъати.Телевидение

28.

Мухамедова Муниса Сабировна

Миллий рассомлик ва дизайн институти

Мустақил - изланувчи

17.00.05-Музейшунослик. Тарихий-маданий объектларни консервация қилиш, таъмирлаш ва сақлаш

29.

Нишанова Камола Солижон қизи

Миллий рассомлик ва дизайн институти

Мустақил - изланувчи

17.00.05-Музейшунослик. Тарихий-маданий объектларни консервация қилиш, таъмирлаш ва сақлаш

30.

Касимов Ойбек Садикжанович

Миллий рассомлик ва дизайн институти

Таянч докторант

17.00.04-Тасвирий ва амалий безак санъати. Дизайн назарияси ва тарихи

31.

Шамсиева Махфузахон Хужа қизи

Ўзбекистон Миллий университети

Мустақил - изланувчи

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

32.

Абдурахманов Ибрагим Раимович

Миллий рассомлик ва дизайн институти

Мустақил - изланувчи

17.00.01-Санъат назарияси ва тарихи

33.

Курязова Дарманжан Тураевна

Миллий рассомлик ва дизайн институти

Таянч докторант

17.00.05-Музейшунослик. Тарихий-маданий объектларни консервация қилиш, таъмирлаш ва сақлаш

34.

Халлиев Зафар Камилжанович

Ўзбекистон Миллий университети

Мустақил - изланувчи

23.00.04-Халқаро муносабатлар, жаҳон ва минтақа тараққиётининг сиёсий муаммолари

35.

Сагдеев Наил Завдятович

Ўзбекистон Миллий университети

Мустақил - изланувчи

11.00.03-Қуруқлик гидрологияси. Сув ресурслари. Гидрокимё

36.

Мирзаева Мухлиса Нуритдиновна

Тошкент ислом университети

Таянч докторант

07.00.04-Диншунослик. Ислом тарихи ва манбашунослиги

37.

Муртазаев  Исабек Базарбаевич

Ўзбекистон Миллий уни верситети

Мустақил - изланувчи

08.00.12-Минтақавий иқтисодиёт

38.

Ертаев Шерали Ишанкулович

Тошкент давлат шарқшунослик институти

Мустақил - изланувчи

10.00.05-Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти

39.

Хушвақтов Хусан Очилбоевич

Ўзбекистон Миллий университети

Мустақил - изланувчи

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

40.

Балтабаева Хилола Хамидуллаевна

Ўзбекистон Миллий уни верситети

Мустақил - изланувчи

10.00.09-Журналистика

41.

Чинқулов Қаҳрамон Равшанович

Тошкент молия институти

Таянч докторант

08.00.07-Молия. Бухгалтерия ҳисоби


08.11.2017 йил, Хорижий филология факультети, соат 14:00, 425-хона

1.

Мамасолиев Бахтиёр Журамирзаевич

Ўзбекистон миллий университети

Мустақил - изланувчи

05.01.07-Математик моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуи.

2.

Қўзиев Шерали Насруллоевич

Ўзбекистон Миллий университети

Мустақил – изланувчи

03.00.01-Биокимё

3.

  Эшкуватов Абрий Казимович

Гулистон давлат университети

Мустақил – изланувчи

03.00.07-Ўсимликлар физиологияси ва биокимёси

4.

Гаппарова Зулфия Хуршидовна

Тошкент кимё технология институти

Мустақил – изланувчи

11.00.05-Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш

5.

Эргашев Маъруфжон Махамматжанович

Гулистон давлат университети

Мустақил – изланувчи

03.00.09-Умумий  генетика

6.

Эргашева Олимахон Холиқжоновна

Ўзбекистон Миллий университети

Мустақил – изланувчи

03.00.13-Тупроқшунослик

7.

Махкамова Дилафруз Юлдашевна

Ўзбекистон Миллий университети

Мустақил – изланувчи

03.00.13-Тупроқшунослик

8.

Парманов Аскар Басимович

Ўзбекистон Миллий университети

Таянч докторант

02.00.03-Органик кимё

9.

Ташбаев Шерзодбек Абдурасулович

Микробиология институти

Мустақил – изланувчи

03.00.12-Биотехнология

10.

Эргашев Вали Алимович

Санитария, гигиена ва касб касалликлари илмий-тадқиқот институти

Таянч докторант

03.00.04-Микробиология ва вирусология

11.

Рузибаев Жамшид Каримбердиевич

Ўзбекистон Миллий университети

Таянч докторант

01.03.01-Астраномия

12.

Юсупова Лола Азимовна

Тошкент кимё технология институти

Мустақил – изланувчи

02.00.14-Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси

13.

Хакимова Камолатхон Рахимжоновна

Ўзбекистон Миллий университети

Таянч докторант

11.00.06-Геодезия. Картография

14.

Умрқулова Сожида Хусановна

ЎзР Ботаника ва зоология институти

Мустақил – изланувчи

03.00.08-Одам ва ҳайвон физиологияси

15.

Арипджанов Ойбек Юсупджанович

Тошкент кимё технология институти

Мустақил – изланувчи

02.00.08-Нефть ва газ кимёси ва технологияси

16.

Турғунов Аброржон Махаматсолиевич

ТАТУ ҳузуридаги АКТ илмий-инновацион маркази

Мустақил – изланувчи

05.01.07-Математик моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуи

17.

Макамов Абдусалом Хасанбоевич

Геномика ва Биоинформатика маркази

Мустақил – изланувчи

03.00.14-Геномика, протеомика ва биоинформатика

18.

Махкамов Анваржон Абдужабборович

ТАТУ ҳузуридаги АКТ илмий-инновацион маркази

Мустақил – изланувчи

05.01.03-Информатиканинг назарий асослари

19.

Нарманов Отабек Абдигаппарович

ТАТУ ҳузуридаги АКТ илмий-инновацион маркази

Мустақил – изланувчи

05.01.07-Математик моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуи

20.

Шайимов Файзулло Фатуллаевич

ЎзРФА Ион-плазма ва лазер технологиялари институти

Мустақил – изланувчи

01.04.11-Лазер физикаси

21.

Исматуллаев  Хаётулло Насруллаевич

Ўзбекистон Миллий университети

Мустақил – изланувчи

01.04.02-Назарий физика

22.

Қаландаров Азиз Абдукаюмович

Гулистон давлат университети

Мустақил – изланувчи

05.01.07-Математик моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуи

23.

Сотволдиев Акмалжон Иброхимович

Тошкент молия институти

Мустақил – изланувчи

01.01.02-Дифференциал тенгламалар ва математик физика

24.

Комилов Самандар Искандарович

Тошкент автомобил йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва экспулатацияси институти

Таянч докторант

05.09.02-Асослар, пойдевор ва ер ости иншоотлари. Кўприк ва транспорт тоннеллари. Йўллари, метрополитенлар.

25.

Тўхтаев Феруз Садуллоевич

ТДТУ Фан ва тараққиёт ДУК

Таянч докторант

02.00.07-Композицион, лок-бўёқ ва резина материаллари кимёси ва технологияси

26.

Бекмамадова Гулноза Акмаловна

ТИҚХММИ қошидаги Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти

Мустақил – изланувчи

05.23.09-Гидравлика ва мухандислик гидрологияси

27.

Сабиров Каримжон Кабилджанович

Ўзбекистон Миллий университети

Мустақил – изланувчи

01.04.02- Назарий физика

05.01.07-Математик моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуи

28.

Чориева Наргиза Мамаражабовна

Ўзбекистон Миллий университети

Таянч докторант

03.00.02-Биофизика ва радиобиология

29.

Бабажанов Мўмин Ражабович

ТАТУ ҳузуридаги ТАТУ ҳузуридаги АКТ илмий-инновацион маркази

Мустақил – изланувчи

05.01.07-Математик моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуи

30.

Игитов Фаррух Бахтиярович

Тошкент кимё-технология институти

Таянч докторант

02.00.14-Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси

31.

Мурадов Фаррух Абдукахарович

ТАТУ ҳузуридаги АКТ илмий-инновацион маркази

Мустақил – изланувчи

05.01.07-Математик моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуи

32.

Кучаров Рамзиддин Рузимурадович

Ўзбекистон Миллий университети

Мустақил – изланувчи

01.01.01-Математик анализ

33.

Аббасова Саидахон Акмал қизи

Нефт ва газ конлари геологияси ҳамда қидируви институти

Мустақил – изланувчи

04.00.07-Нефть ва газ конлари геологияси, уларни қидириш ва разведка қилиш

34.

Мухаммедова Назокат Жураевна

Ўзбекистон Миллий университети

Таянч докторант

11.00.02-Иқтисодий ва ижтимоий география

35.

Шаймарданов Зафар Шапаатович

ЎзРФА Ион-плазма ва лазер технологиялари институти

Мустақил – изланувчи

01.04.05-Оптика

36.

Исломова Юлдуз Ўроловна

Тошкент кимё-технология институти

Таянч докторант

02.00.14-Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси

37.

Рамазонов Бахтиёр Рамазонович

Тупроқшунослик ва агрокимё илмий тадқиқот институти

Мустақил – изланувчи

03.00.13-Тупроқшунослик

38.

Седов Сергей Станиславович

Москва давлат университети

Мустақил – изланувчи

01.01.05-Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика

39.

Мустапоқулов Хамдам Янгибоевич

Ўзбекистон Миллий университети

Мустақил – изланувчи

01.01.02-Дифференциал тенгламалар ва математик физика

40.

Ғуламова Зилола Саттаровна

Тошкент давлат аграр университети

Мустақил – изланувчи

03.00.13-Тупроқшунослик

41.

Камалова Дилнавоз Ихтиёровна

ТДТУ Фан ва тараққиёт ДУК

Таянч докторант

02.00.07-Композицион, лок-бўёқ ва резина материаллари кимёси ва технологияси

02.04.06-

09.11.2017 йил, Хорижий филология факультети, соат 14:00, 425-хона

1.

Асророва Лобар Қобиловна

Тошкент ислом университети

Мустақил – изланувчи

07.00.04-Диншунослик. Ислом тарихи ва манбашунослиги

2.

Саидова Сайёра Алишер қизи

Тошкент ислом университети

Таянч докторант

07.00.04- Диншунослик. Ислом тарихи ва манбашунослиги

3.

Бердиев Ғайрат Ибрагимович

Гулистон давлат университети

Таянч докторант

08.00.01-Иқтисодиёт назарияси

4.

Ҳамраев Комилжон Ўлмасович

Ўзбек тили ва ўзбек

 адабиёти университети

Таянч докторант

10.00.07-Адабиёт назарияси

5.

Касимова Фатима Тулкуновна

Тошкент кимё технология институти

Мустақил – изланувчи

08.00.11-Маркетинг

6.

Қўзиев Комилжон Файзиевич

Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти

Таянч докторант

08.00.12-Минтақавий иқтисодиёт

7.

Хасанова Наргиза Сагдуллаевна

Миллий рассомлик ва дизайн институти

Мустақил – изланувчи

17.00.01-Санъат назарияси ва тарихи

8.

Махкамов Улуғбек Абдугаппорович

Ўзбекистон Миллий университети

Мустақил – изланувчи

09.00.01-Онтология, гносеология ва мантиқ

9.

Рахимова Гулсанам Аширбековна

Ўзбекистон Миллий университети

Мустақил – изланувчи

10.00.06-Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик

10.

Базарбаев Акмал Муратович

ЎзРФА Тарих институти

Таянч докторант

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

11.

Хайдарова Камола Ахинжановна

Тошкент давлат техника университети

Мустақил – изланувчи

08.00.03- Саноат иқтисодиёти

12.

Ўлмасов Акмалжон Фозилович

ЎзРФА Санъатшунослик институти

Мустақил – изланувчи

18.00.01-Архитектура назарияси ва тарихи. Архитектура ёдгорликларини таъмирлаш ва тиклаш

13.

Умарова Дилдора Бахтияровна

ЎзРФА Санъатшунослик институти

Мустақил – изланувчи

17.00.04-Тасвирий ва амалий безак санъати. Дизайн назарияси ва тарихи

14.

Базарбаев Фаррух Назарбаевич

Тошкент кимё-технология институти

Мустақил – изланувчи

02.00.14-Органик моддалар ва улар асосидаги  материаллар технологияси

15.

Хусанов Фазлиддин Мусаходжаевич

Тошкент ислом университети

Мустақил – изланувчи

07.00.04-Диншунослик. Ислом тарихи ва манбашунослиги

16.

Отабоев Шерзодбек Худайберганович

Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти

Таянч докторант

08.00.12-Минтақавий иқтисодиёт

17.

Замонов Акбар Тургинович

Ўзбекистон Миллий университети

Мустақил – изланувчи

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

18.

Тўхтаева Наргиза Нарзиевна

ЎзРФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти

Мустақил – изланувчи

10.00.01-Ўзбек тили. Ўзбек адабиёти

19.

Махмудов Азамжон Мухтарович

Тошкент давлат педагогика университети

Мустақил – изланувчи

19.00.03-Инсон касбий фаолияти психологияси

20.

Халлокова Максудахон Эргашевна

Тошкент давлат техника университети

Таянч докторант

13.00.01-Педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент

21.

Ибрагимова Фотима Сагдуллаевна

Тошкент давлат техника университети

Мустақил – изланувчи

17.00.06-Маданият назарияси ва тарихи. Маданиятшунослик

22.

Суванкулов Жамшид Абдулаҳадович

Ўзбекистон Миллий университети

Мустақил – изланувчи

12.00.06-Табиий ресурслар ҳуқуқи. Аграр ҳуқуқ. Экологик ҳуқуқ

23.

Шахриддинова Лайло Нурхоновна

Тошкент давлат жисмоний тарбия институти

Мустақил – изланувчи

13.00.04-Жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари назарияси ва методикаси

24.

Зарипова Фарида Абдуллаевна

Тошкент давлат жисмоний тарбия институти

Мустақил – изланувчи

13.00.04-Жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари назарияси ва методикаси

25.

Арипджанов Отабек Юсупджанович

Тошкент кимё технология-институти

Мустақил – изланувчи

02.00.08-Нефть ва газ кимёси ва технологияси

26.

Исаева Марҳабо Наримановна

Тошкент давлат ўзбек тили ва  адабиёти университети

Таянч докторант

10.00.02-Тил назарияси. Амалий ва компьютер лингвистикаси

27.

Парманов Шокир Эшбоевич

Ўзбекистон Миллий университети

Таянч докторант

07.00.05-Археология

28.

Эштаев Сергей Анварович

Тошкент давлат жисмоний тарбия институти

Мустақил – изланувчи

13.00.04-Жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари назарияси ва методикаси

29.

Рахимов Шерзод Абдухалилович

ЎзРФА Тарих институти

Мустақил – изланувчи

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

30.

Туйчиева Махфуза Умаркуловна

Ўзбекистон педагогика фанлари илмий тадқиқот институти

Мустақил – изланувчи

13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

31.

Абдикаримова Динара Рустамхановна

Тошкент Молия институти

Таянч докторант

08.00.07-Молия. Бухгалтерия ҳисоби

32.

Хайдарова Орзигул Аскаровна                      

Ўзбекистон Миллий университети

Мустақил – изланувчи

11.00.03-Қуруқлик гидрологияси. Сув ресурслари. Гидрокимё

33.

Рахмонов Комилжон Раджабович

Ўзбекистон Миллий университети

Мустақил – изланувчи

11.00.03-Қуруқлик гидрологияси. Сув ресурслари. Гидрокимё

34.

Шахидова Дилбар Нематовна

Ўзбекистон Миллий университети

Мустақил – изланувчи

02.00.04-Физик кимё

35.

Хакимова Фазилат Абдусобировна

Тошкент кимё-технология институти

Мустақил – изланувчи

02.00.09-Товарларни кимёвий таркиби асосида синфлаш ва сертификатлаш

36.

Сейдабдуллаев Яхё Отахонович

Тошкент кимё-технология институти

Мустақил – изланувчи

02.00.14-Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси

37.

Закирова Саломат Қасимбаевна

Ўзбекистон Миллий университети

Таянч докторант

06.01.03-Агротупроқшунослик ва агрофизика

38.

   Юсупова Умидахон Рахмоновна

Ўзбекистон Миллий университети

Мустақил – изланувчи

03.00.08- Одам ва ҳайвон физиологияси

39.

Ниязметов Баходир Аллаберганович

Ўзбекистон Миллий университети

Мустақил – изланувчи

03.00.08- Одам ва ҳайвон физиологияси

40.

Қодиров Дилшод Ботирович

“Ўзбекэнерго” АЖ “Илмий-техника маркази” МЧЖ

Мустақил – изланувчи

05.05.01-Энергетика тизимлари ва мажмуалари

41.

Юсупов Дилмурод  Турдалиевич

“Ўзбекэнерго” АЖ “Илмий-техника маркази” МЧЖ

Мустақил – изланувчи

05.05.01- Энергетика тизимлари ва мажмуалари


Немис тили

25.11.2017 йил, Хорижий филология факультети, соат 14:00,  20 а-хона

1.

Холтураева Норой Рузматовна

Ўзбекистон Миллий университети

Мустақил - изланувчи

02.00.06-Юқори молекуляр бирикмалар

2.

Абдуллаева Наргиза Эркиновна

Ўзбекистон Миллий университети

Таянч докторант

10.00.06-Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик

3.

Тоирова Наргиза Исаковна

Фарғона давлат университети

Таянч докторант

10.00.06-Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик

4.

Давронова Дилдора Саидовна

Тошкент давлат техника университети

Таянч докторант

13.00.01-Педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент

5.

Қувондиқов Ваҳобжон Ортиқович

ЎзРФА Ион плазма ва лазер технологиялари институти

Мустақил - изланувчи

01.04.05-Оптика

6.

Тилавов Аслиддин Махмудович

Математика институти

Мустақил - изланувчи

01.01.02-Дифференциал тенгламалар ва математик физика

7.

Рашидова Камила Хамидовна

Ўзбекистон Миллий университети

Мустақил - изланувчи

02.00.04-Физик кимё

8.

Жалолов Хуршидбек Хуррам ўғли

Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти

Мустақил - изланувчи

06.01.05-Селекция ва уруғчилик

9.

Ўрозов Баҳриддин Омонович

Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти

Мустақил - изланувчи

06.01.05-Селекция ва уруғчилик

10.

Рахимов Тожидин Абдунуманович

Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти

Мустақил - изланувчи

06.01.05-Селекция ва уруғчилик

Француз тили

09.11.2017 йил, Хорижий филология факультети, соат  14:00,  218 А-хона

1.

Вапаев Муроджон Дусумматович

Тошкент кимё технология институти

Таянч докторант

02.00.14-Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси

2.

Абдуазимова Зарина Амировна

Ўзбекистон Миллий университети

Таянч докторант

09.00.02-Онг, маданият ва амалиёт шакллари фалсафасиОнг, маданият ва амалиёт шакллари фалсафаси

3.

Тухтабоева Дилафрузхон Эргашевна

Ўзбекистон Миллий университети

Таянч докторант

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

4.

Турсунова Гулрух Холмаматовна

Ўзбекистон Миллий университети

Таянч докторант

09.00.04-Ижтимоий фалсафа

5.

Жавлиев Сирожиддин Суюнович

Тошкент давлат техника университети

Таянч докторант

02.00.07-Композицион, лок-бўёқ ва резина материаллари кимёси ва технологияси