O'zMU » Yangiliklar » 2018 ЙИЛ УЧУН ТАЯНЧ ДОКТОРАНТУРА (PHD) ВА ДОКТОРАНТУРА (DSC)ГА КИРИШ ИМТИҲОНЛАРИ ҲАҚИДА МАЪЛУМОТ

<!--[if !supportLists]-->1)               <!--[endif]-->2017 йил 15-18 ноябр кунлари 1-иловага мувофиқ чет тилидан (инглиз, француз, немис)

<!--[if !supportLists]-->2)               <!--[endif]-->2017 йил 20-21 ноябр кунлари 2-иловага мувофиқ мутахассислик фанлари бўйича кириш имтиҳонлари

 

 

 

Мирзо Улуғбек номидаги
Ўзбекистон Миллий университети
ректорининг 2017 йил ___ ноябрдаги
_______-сонли буйруғига 1-илова

 

Чет тили

Имтиҳон ўтказилиш санаси ва вақти

Имтиҳон топширадиган факультетлар

Ўтказиш жойи

1

Инглиз тили

15.11.2017 йил

 соат 14:00

Ижтимоий фанлар факультети

Хорижий филология

 факультети, А-425

2

16.11.2017 йил

 соат 14:00

Тарих, Иқтисодиёт, Журналистика ва Хорижий филология факультети

3

17.11.2017 йил

 соат 14:00

Химия, Биология, Геология ва география факультети

4

18.11.2017 йил

соат 14:00

Математика ва Физика факультети

6

Француз тили

18.11.2017 йил

соат 14:00

Математика, Биология, Иқтисодиёт, Хорижий филология, Тарих, Геология ва география факультети

Хорижий филология

 факультети, А-218

7

Немис тили

18.11.2017 йил

соат 14:00

Математика, Биология, Иқтисодиёт, Хорижий филология, Тарих, Геология ва география факультети

Хорижий филология

 факультети, А-20 А

 

 

 


 

 

 

Мирзо Улуғбек номидаги
Ўзбекистон Миллий университети
ректорининг 2017 йил ___ ноябрдаги
_______-сонли буйруғига 2-илова

Мутахассислик

Имтиҳон ўтказилиш санаси ва вақти

Ўтказиш жойи

Математика факультети

1

01.00.01 -Математик анализ

21.11.2017 йил, соат 14:00

Математика факультети, А-304

2

01.01.02-Дифференциал тенгламалар ва математик физика

21.11.2017 йил, соат 14:00

Математика факультети, А-309

3

01.01.04-Геометрия ва топология

21.11.2017 йил, соат 14:00

Математика факультети, А-305

4

01.01.05-Эхтимоллар назарияси ва математик статистика

21.11.2017 йил, соат 14:00

Математика факультети, А-308

5

01.01.06-Алгебра

21.11.2017 йил, соат 14:00

Математика факультети, А-307

6

05.01.05-Ахборотларни химоялашнинг усуллари ва тизимлари. Ахборот хафсизлиги

21.11.2017 йил, соат 14:00

Математика факультети, А-507

7

05.01.07-Математик моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуи

21.11.2017 йил, соат 14:00

Математика факультети, А-402

Физика факультети

8

01.03.01-Астрономия

21.11.2017 йил, соат 14:00

Физика факультети, А-423

9

01.04.02-Назарий физика

21.11.2017 йил, соат 14:00

Физика факультети, А-207

10

01.04.05-Оптика

21.11.2017 йил, соат 14:00

Физика факультети, А-433

11

01.04.06-Полимерлар физикаси

21.11.2017 йил, соат 14:00

Физика факультети, А-240

12

01.04.08-Атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси, тезлаштирувчи техника

21.11.2017 йил, соат 14:00

Физика факультети, А-321

13

01.04.10-Яримўтказгичлар физикаси

21.11.2017 йил, соат 14:00

Физика факультети, А-407

Кимё факультети

14

02.00.01-Ноорганик кимё

21.11.2017 йил, соат 14:00

Кимё факультети, А-108

15

02.00.02-Аналитик кимё

21.11.2017 йил, соат 14:00

16

02.00.03-Органик кимё

21.11.2017 йил, соат 14:00

17

02.00.04-Физик кимё

21.11.2017 йил, соат 14:000

Кимё факультети, А-109

18

02.00.06-Юқори молекуляр бирикмалар

21.11.2017 йил, соат 14:00

19

02.00.10-Биоорганик кимё

21.11.2017 йил, соат 14:00

Биология факультети

20

03.00.04-Микробиология ва вирусология

21.11.2017 йил, соат 14:00

Биология факультети, А-220

21

03.00.05-Ботаника

21.11.2017 йил, соат 14:00

Биология факультети, А-335

22

03.00.06-Зоология

21.11.2017 йил, соат 14:00

Биология факультети, А-317

23

03.00.09-Умумий генетика

21.11.2017 йил, соат 14:00

Биология факультети, А-245

24

03.00.10-Экология

21.11.2017 йил, соат 14:00

Биология факультети, А-336

25

03.00.13-Тупроқшунослик

21.11.2017 йил, соат 14:00

Биология факультети, А-407

Геология ва география факультети

26

04.00.01-Умумий ва минтақавий геология

21.11.2017 йил, соат 14:00

Геология ва география факультети, А-406

27

04.00.02-Қаттиқ фойдали қазилма конларининг геологияси, уларни қидириш ва разведка қилиш. Металлогения ва геокимё

21.11.2017 йил, соат 14:00

Геология ва география факультети, А-217

28

04.00.06-Геофизика.Фойдали қазилмаларни қидиришнинг геофизик усуллари

21.11.2017 йил, соат 14:00

Геология ва география факультети, А-221

29

11.00.01-Табий география

21.11.2017 йил, соат 14:00

Геология ва география факультети, А-214

30

11.00.03-Қуруқлик гидрологияси. Сув ресурслари. Гидрокмиё

21.11.2017 йил, соат 14:00

Геология ва география факультети, А-503

31

11.00.06-Геодезия ва картография

21.11.2017 йил, соат 14:00

Геология ва география факультети, А-210

Тарих факультети

32

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

21.11.2017 йил, соат 14:00

Тарих факультети А-308

33

07.00.06-Архелогия

21.11.2017 йил, соат 14:00

Тарих факультети А-107

34

07.00.07-Этнография, этнология ва антропология

21.11.2017 йил, соат 14:00

Тарих факультети А-107

35

07.00.08-Тарихшунослик манбашунослик ва тарихий тадқиқотлар усуллари

21.11.2017 йил, соат 14:00

Тарих факультети А-424

Иқтисодиёт факультети

36

08.00.01-Иқтисодиёт назарияси

20.11.2017 йил, соат 14:00

Иқтисодиёт факультети,

404-хона

37

08.00.02-Макроиқтисодиёт

20.11.2017 йил, соат 14:00

Иқтисодиёт факультети,

404-хона

38

08.00.06-Эконометрика ва статистика

20.11.2017 йил, соат 14:00

Иқтисодиёт факультети,

404-хона

39

08.00.12-Минтақавий иқтисодиёт

20.11.2017 йил, соат 14:00

Иқтисодиёт факультети,

404-хона

Ижтимоий фанлар факультети

40

09.00.01-Онтология, гноселогия ва логика

20.11.2017 йил, соат 14:00

Ижтимоий фанлар факультети  А-416

41

09.00.02-Онг, маданияти ва амалиёт шакллари фалсафаси

20.11.2017 йил, соат 14:00

Ижтимоий фанлар факультети А-517

42

09.00.03- Фалсафаса тарихи

20.11.2017 йил, соат 14:00

Ижтимоий фанлар факультети А-415

43

09.00.04-Ижтимоий фалсафа

20.11.2017 йил, соат 14:00

Ижтимоий фанлар факультети А-514

44

13.00.01-Педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент (педагогика фанлари)

20.11.2017 йил, соат 14:00

Ижтимоий фанлар факультети А-514

45

19.00.01-Психология тарихи ва назарияси, умумий психология, шахс психологияси

20.11.2017 йил, соат 14:00

Ижтимоий фанлар факультети А-403

46

19.00.05-Ижтимоий психология, этнопсихология

20.11.2017 йил, соат 14:00

Ижтимоий фанлар факультети А-403

47

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари

20.11.2017 йил, соат 14:00

Ижтимоий фанлар факультети А-415

48

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи

20.11.2017 йил, соат 14:00

Ижтимоий фанлар факультети А-416

49

23.00.02-Сиёсий институтлар, жараёнлар ва технологиялар

20.11.2017 йил, соат 14:00

Ижтимоий фанлар факультети А-314

Хорижий фанлар факультети

50

10.00.04-Европа, Америка ва Австралия халқларининг тили ва адабиёти

20.11.2017 йил, соат 14:00

Хорижий филология факультети А-314

51

10.00.06-Қиёсий тилшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик

20.11.2017 йил, соат 14:00

Хорижий филология факультети А-313

Журналистика

52

10.00.09-Журналистика

20.11.2017 йил, соат 14:00

Журналистика факультети А-204