O'zMU » Yangiliklar » Мустақил- изланувчилар ва таянч докторантларнинг инглиз, немис ва француз тили фанларидан малакавий имтихон топширувчилар рўйҳати

Мустақил- изланувчилар ва таянч докторантларнинг инглиз, немис ва француз тили фанларидан малакавий имтихон топширувчилар рўйҳати

Инглиз тили

27.02.2018 йил, Хорижий филология факультети, соат 10:30,421-хона

1.

Алимов Баходир Батирович

Тошкент Молия институти

Мустақил-изланувчи

08.00.08-Тадбиркорлик ва кичик бизнес иқтисодиёти

2.

Тилавов Аслиддин Махмудович

Математика институти

Мустақил-изланувчи

05.01.07-Математик моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуи

3.

Джуманов Саитмурод Алибекович

Тошкент Молия институти

Мустақил-изланувчи

08.00.08- Тадбиркорлик ва кичик бизнес иқтисодиёти

4.

Махмудов Азамжон Мухтарович

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия институти

Мустақил-изланувчи

19.00.03-Инсон касбий фаолияти психологияси

5.

Сабиров Мирзабай Кабилович

Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институти

Мустақил-изланувчи

06.03.01-Ўрмон экинлари. Селекция, уруғчилик ва шаҳарларни кўкаламзорлаштириш. Ўрмонлар агромелиорацияси ва ҳимоя ўрмонларини барпо этиш

6.

Эшанкулов Бобомурод Инаятович

Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институти

Мустақил-изланувчи

06.03.01- Ўрмон экинлари. Селекция, уруғчилик ва шаҳарларни кўкаламзорлаштириш. Ўрмонлар агромелиорацияси ва ҳимоя ўрмонларини барпо этиш

7.

Ражапова Мадина Фаридуновна

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

Таянч докторанти

08.00.14-Иқтисодиётда ахборот тизимлари ва технологиялари

8.

Шамсутдинова Дилдора Бахрамовна

Гематология ва қон қуйиш илмий текшириш институти

Мустақил-изланувчи

14.00.20-Тиббий генетика. 14.00.29-Гематология ва трансфузиология

 

9.

Умурзақова Марҳабо Эгамбердиевна

Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети

Мустақил-изланувчи

10.00.01-Ўзбек тили. Ўзбек адабиёти

10.

Исмоилов Ильёс Абдукаюмович

Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети

Таянч докторанти

10.00.02-Тил назарияси. Амалий ва компьютер лингвистикаси

11.

Мавланов Нормўмин Нормаматович

Тошкент Молия институти

Таянч докторанти

08.00.08- Тадбиркорлик ва кичик бизнес иқтисодиёти

12.

Ғофуров Достон Бохромович

Тошкент Молия институти

Таянч докторанти

08.00.07-Молия. Бухгалтерия ҳисоби

13.

Маматкулов Давлатжон Махаматжонович

Халқ таълими тизими раҳбар ва мутахассис ходимларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институти

Таянч докторанти

13.00.01-Педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент

14.

Муратов Нуритдин Джаббарович

Минерал ресурслар институти

Мустақил-изланувчи

04.00.15-Геологик разведка ишлари технологияси ва техникаси

15.

Бердиев Толиб Турсунниязович

Тупроқшунослик ва агрокимё илмий тадқиқод институти

Мустақил-изланувчи

03.00.13-Тупроқшунослик

16.

Юнусов Мансур Абдуллаевич

Ўзбекистон Миллий университети

Мустақил-изланувчи

10.00.09-Журналистика

17.

Юсупова Зайнабхон Джуманазаровна

Ахборот-коммуникатция технологиялари илмий-инновацион маркази

Таянч докторанти

05.01.07- Математик моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуи

18.

Хасанов Адхамжон Акрамович

Ахборот-коммуникатция технологиялари илмий-инновацион маркази

Мустақил-изланувчи

05.01.07- Математик моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуи

19.

Нормуминов Жаҳонгир Абдусамиевич

“Ўзбекэнерго” АЖ илмий-техника маркази

Таянч докторанти

05.05.04-Саноат иссиқлик энергетикаси

20.

Инагамова Дилдора Абдурашидовна

Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети

Мустақил-изланувчи

10.00.01- Ўзбек тили. Ўзбек адабиёти

21.

Холиков Дилшод Камолович

Ўзбекистон Миллий университети

Мустақил-изланувчи

01.01.02-Дифференциал тенгламалар ва математик физика

22.

Абдуллаева Фотима Сагдуллаевна

Тошкент давлат техника университети

Мустақил-изланувчи

05.06.04-Тикувчилик буюмлари технологияси ва костюм дизайни

23.

Қаландаров Назимхон Назирович

Тупроқшунослик ва агрокимё илмий тадқиқод институти

Мустақил-изланувчи

03.00.13- Тупроқшунослик

24.

Эргашев Бахтиёр Тайирович

Тупроқшунослик ва агрокимё илмий тадқиқод институти

Мустақил-изланувчи

03.00.13- Тупроқшунослик

25.

Сабииров Ўлмасбой Толахмедович

Тупроқшунослик ва агрокимё илмий тадқиқод институти

Мустақил-изланувчи

03.00.13- Тупроқшунослик

26.

Козинская Любов Константиновна

Ўзбекистон Миллий университети

Мустақил-изланувчи

02.00.03-Органик кимё

27.

Ҳамроқулов Маҳмуд Ғофуржонович

Тошкент кимё технология институти

Таянч докторанти

02.00.09-Таварларни кимёвий таркиби асосида синфлаш ва сертификатлаш

28.

Турдибоева Нилуфар Ўктамовна

Тошкент кимё технология институти

Мустақил-изланувчи

02.00.14-Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси

29.

Урозов Мустафокул Култураевич

Тошкент кимё технология институти

Мустақил-изланувчи

02.00.14-Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси

30.

Рашидов Жасурхон Хуршидович

Тошкент кимё технология институти

Таянч докторанти

02.00.13-Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси

31.

Юсупов Зафаржон Заирович

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия институти

Мустақил-изланувчи

13.00.04- Жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари назарияси ва методикаси

32.

Турсуналиев Илҳомжон Ахмедович

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия институти

Мустақил-изланувчи

13.00.04- Жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари назарияси ва методикаси

33.

Рузметов Расул Тангирберганович

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия институти

Мустақил-изланувчи

13.00.04- Жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари назарияси ва методикаси

34.

Ибрагимов Беҳзод Бахтиёрович

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия институти

Мустақил-изланувчи

13.00.04-Жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари назарияси ва методикаси

35.

Каландарова Наргиза Наримановна

Тошкент молия институти

Мустақил-изланувчи

08.00.08- Тадбиркорлик ва кичик бизнес иқтисодиёти

36.

Ашурова Дилфуза Набиевна

 

 

Ўзбекистон Миллий университети

Мустақил-изланувчи

13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (соҳалар бўйича)

37.

Кулиев Шукурулло Мустафаевич

Физика-техника институти

Мустақил-изланувчи

01.04.10-Яримўтказгичлар физикаси

 

38.

Зикрияев Зокир Мамирович

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

Таянч докторанти

08.00.10-Демография. Меҳнат иқтисодиёти

39.

Каманов Бекзод Махрамович

Физика-техника институти

Мустақил-изланувчи

01.04.10-Яримўтказгичлар физикаси                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Немис тили  

22.02.2018 йил, Хорижий филология факультети, соат 14:00,20а-хона

1.

Жумағулов Қахрамон Алиевич

Тошкент давлат  аграр университети

Мустақил-изланувчи

06.02.01-Қишлоқ хўжалиги ҳайвонларини урчитиш, кўпайтириш, селекцияси ва генетикаси. Ипакчилик. Қоракўлчилик

2.

Ражабов Нарзулла Оролович

Тошкент давлат  аграр университети

Мустақил-изланувчи

06.02.01- Қишлоқ хўжалиги ҳайвонларини урчитиш, кўпайтириш, селекцияси ва генетикаси. Ипакчилик. Қоракўлчилик

3.

Неъматов Бобирбек Илхомжонович

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия институти

Мустақил-изланувчи

13.00.04- Жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари назарияси ва методикаси

4.

Умиров Дилмурод Мардонович

Тошкент давлат  аграр университети

Мустақил-изланувчи

06.01.05-Селекция ва уруғчилик

5.

Алимов Зухриддин Исамутдинович

Тошкент давлат шарқшунослик институти

Таянч докторант

07.00.08-Тарихшунослик, манбашунослик ва тарихий тадқиқот усуллари

6.

Саматов Рустам Ғаффарович

Тошкент автомобил йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуататцияси институти

Мустақил-изланувчи

05.08.06-Ғилдиракли ва гусеницали машиналар ва уларни ишлатиш

7.

Рахмонов Убайдилло Нормамадович

Тошкент давлат  аграр университети

Мустақил-изланувчи

06.01.06-Сабзавотчилик

01.01.09- Ўсимликларни ҳимоя қилиш

8.

Хамираев Ўрал Кахрамонович

Тошкент давлат  аграр университети

Мустақил-изланувчи

06.01.09-Ўсимликларни ҳимоя қилиш

9.

Кадиров Камолиддин Шухратович

“Ўзбекэнерго” АЖ илмий-техника маркази

Таянч докторант

05.05.01-Энергетика тизимлари ва мажмуалари

10.

Жураев Жавлон Мирзатиллаевич

Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институти

Мустақил-изланувчи

06.03.01- Ўрмон экинлари. Селекция, уруғчилик ва шаҳарларни кўкаламзорлаштириш. Ўрмонлар агромелиорацияси ва ҳимоя ўрмонларини барпо этиш

Француз тили

27.02.2018 йил, Хорижий филология факультети, соат 14:00,218 а-хона

 

1.

Ражабов Ҳабибулло Ибодуллаевич

 Тошкент темир йўл муҳандислари институти

Таянч докторант

23.00.02-Сиёсий  институтлар, жараёнлар ва технологиялар