Ayol - mеhribon ona, oila bekasi, millat tarbiyachisi, davlat, siyosat arbobi, bir so‘z bilan aytganda, jamiyatning barcha bo‘g‘inlarida faol xizmat qiluvchi zotdir. Tarixdan ma’lumki, hamma zamonlarda ayollarning hayot davomchisi sifatidagi o’rni qadrlangan, ularga yuksak ehtirom ko‘rsatilgan. Jumladan, Sharq mamlakatlarida ayollar qadimdan siyosiy-ijtimoiy, madaniy hayotda katta rol o‘ynaganlar. Sharq ayollari ko‘p hollarda dono va adolatli maslahatlari, fikr-mulohazalari bilan saltanat ishlarida faol qatnashgan.
To'liq o'qishO’zbekiston Рespublikаsining Konstitutsiyasi — mustаqil O’zbekistonning asosiy qonunlar majmui bo’lib, u o’zida fuqarolar va barcha uchun ahamiyatga ega bo’lgan burch va majburiyatlarni o’z ichiga oladi.

To'liq o'qish