Санжарбек Ражабович Давлетовнинг «ХХ аср иккинчи ярми ХХI аср бошида Ўзбекистондаги экологик вазият ва унинг ижтимоий муаммолари» мавзусидаги 07.00.01 – Ўзбекистон тарихи ихтисослиги бўйича фан доктори (DSс) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертациясининг ҳимояси Ўзбекистон Миллий университети, Қорақалпоқ ижтимоий фанлар илмий тадқиқот институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc. 27.06.2017. Таr.01.04 – рақамли илмий кенгашнинг 2018 йил 2 февралда 14.00 даги мажлисида бўлиб ўтади.  
Манзил: 100174, Тошкент шаҳри, Мирзо Ғолиб кўчаси, Тарих факультети, 1 қават, 110-хона.

 

 

To'liq o'qish

Математик олимларнинг ҳар бири ўзига хос бир олам.

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Математика факультети профессори, физика-математика фанлари доктори Бозор Исломов ҳақида гап кетганда ҳамкасблари унинг ажиб тадқиқотлари ҳақида эҳтиром билан тилга олишади.

 

Изланувчан олим текисликда ва фазода иккита бузилиш чизиғига эга бўлган хусусий ҳосилали дифференциал тенгламалар, юкланган тенгламалар ва учинчи тартибли тенгламалар назарияси, ядросида Гаусс, Бессел ва Мейер фукнцияларини ўз ичига олган каср тартибли умумлашган интегро-дифференциал операторлар соҳасидаги чуқур фундаментал изланишларнинг муаллифи сифатида эътибор қозонган. 

To'liq o'qish

Она Ватан тинчлиги, юрт осойишталиги – ҳаётимиз файзи, фаровонлигимиз рамзи ҳисобланади. Тинч ва осуда ўтган ҳар бир кунимиз аслида байрамдир!

 

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университетида 14 январь – Ватан ҳимоячилари куни муносабати билан ўтказилган “Тинчлигингга жоним фидо – муқаддас Ватан!” мавзуидаги маънавий-маърифий тадбир ана шундай кўтаринки руҳда ўтди. Мудофаа вазирлиги ашула ва ракс ансамбли ижро этган тантанавор мусиқа садолари қалбларга ғурур бахш этиб, ифтихор туйғуларини жўш урдиради. 

To'liq o'qish

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 22 декабрь куни Олий Мажлисга Мурожаатномаси маҳаллаларда, турли жамоаларда катта қизиқиш билан ўрганилмоқда.

Олмазор туманидаги “Дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий техника экспертизаси ва стандартизацияси давлат маркази” унитар корхонаси, “Кенг макон” мебел фабрикаси, “Олтинсой” ва “Умид” маҳаллаларида давлатимиз раҳбарининг мазкур Мурожаатномаси мазмун-моҳиятини ўрганишга бағишлаб ўтказилган маънавий-маърифий тадбирларда фаол тадбиркорлар, турли соҳа вакиллари, катта ҳаёт тажрибасига эга бўлган ота-оналар ҳам ўз муносабатларини билдирдилар.

To'liq o'qish

Фарғона вилояти Тошлоқ тумани аҳолиси ўтган йилда агросекторда тадбиркорликни ривожлантиришда сезиларли муваффақиятларни қўлга киритди. Бунга “Ахшак Файзли Барака нон” масъулияти чекланган жамиятнинг кўп тармоқли фаолиятини мисол сифатида кўрсатиш мумкин. МЧЖга раҳбарлик қилаётган ёш тадбиркор Музаффар Маҳмудов мева-сабзавотларни сақлаш, қадоқлаш ва юклаш майдони, миллий ва европа таомлари ошхонаси ҳамда дам олиш мажмуасини барпо этиб, унда кўплаб ўзига ўхшаган ёшларга ишчи ўринлар яратди.

To'liq o'qish

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 22 декабрь куни Олий Мажлисга Мурожаатномасидаги айнан ушбу фикри Марғилон шаҳар “Гўри аввал” маҳалласи аҳолиси ўртасида Ўзбекистон Миллий университети профессор-ўқитувчилари иштирокидаги учрашувда кенг муҳокама қилинди.

– Мен Юртбошимизнинг ушбу фикрларида мамлакатимизнинг турли минтақаларида тадбиркорлик билан шуғулланаётган барча инсонлар дилидаги эзгу ниятларнинг ифодаси деб биламан,– дейди маҳалла фуқароси хусусий тадбиркор Абдураҳмон Абдураимов

To'liq o'qish

Одамлар ҳар куни умид ва эртанги кунига ишонч билан яшайди.

Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис палаталарига Мурожаатномаси ва жамиятимизда бошланган туб ўзгаришлар барча фуқароларга кўтаринки руҳ бахш этмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ҳамда Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари фаолиятини мувофиқлаштириш бўйича Тошкент шаҳар кенгаши кенгаши, Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети томонидан ана шу тарихий ҳужжатнинг мазмун-моҳиятини ўрганишга бағишланган маънавий-маърифий тадбирлар, давра суҳбатларида турли касб эгалари, пири бадавлат отахон-а онахонлар ҳам ўз муносабатларини билдирмоқдалар.

To'liq o'qish

АЙРАПЕТОВА АЛЁНА ГЕННАДЬЕВНАНИНГ ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PHD) ДИССЕРТАЦИЯСИ ҲИМОЯСИ ҲАҚИДА ЭЪЛОН

 

I. Умумий маълумотлар.

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ёшларда нотўғри диний тушунчаларни шакллантирувчи шахс хусусиятлари» 19.00.01–Психология тарихи ва назарияси. Умумий психология. Шахс психологияси (психология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Psi35.

Илмий раҳбар: Сафаев Нуриддин Салихович, психология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Низомий номидаги тошкент давлат педагогика университети.

Илмий кенгаш фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Psi.01.07.

Расмий оппонентлар: Мухамедова Дильбар Гафуржановна, психология фанлари доктори; Кодиров Камолиддин Ботирович, психология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент ислом университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.

II. Тадқиқотнинг мақсади: ёшларда диний нотўғри тушунчаларнинг шаклланишини белгилаб берувчи шахс хусусиятларини очиб беришдан иборат.

III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:

диний нотўғри тушунчаларга эга ёшларга паст диний саводхонлик, таъсирга берилувчанлик, баланд конформлилик, экстернал локус назорати, фрустрация, демонстративлик (намойишкороналик), хавотирли, таъсирланувчан, дистим ва параноялик типлари бўйича акцентуациялар борлиги, диний аддикция каби шахс ҳислатлари хослиги исботланган;

ёшларда диний нотўғри тушунчаларнинг шаклланишига ижтимоий омиллар таъсир кўрсата олиши асосланган;

шахс ҳислатлари миқдорий диапазонларда намоён бўлганда диний нотўғри тушунчалар ҳосил бўлишига олиб келиши далилланган;

шахс ҳислатлари ичида яққол ифодаланган ва бир нечта кучли ифодаланган фазилатлар ажратиб кўрсатилган ва улар асосида диний нотўғри тушунчалар шаклланишига кўмаклашадиган шахс хусусиятлари иерархияси ишлаб чиқилган.

IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши.  

Ёшларда диний нотўғри тушунчаларнинг шаклланишини белгилаб берувчи шахс хусусиятларини ўрганиш бўйича олинган тадқиқот натижалари асосида:

ўзининг диний нотўғри фикрларидан воз кечмаган, диний-экстремистик ғояларнинг ашаддий тарафдорлари бўлган шахслар билан олиб борилган психодиагностика натижалари асосида, диний нотўғри тушунчаларнинг сақланиб қолишига мойилликни белгиловчи индивидуал хусусиятлар ва устун фазилатларни инобатга олган ҳолда, қўлланилаётган усулларнинг (тушунтириш, ишонтириш, ихлос туғдириш) самарадорлигини оширишга қаратилган коррекцион ишлар бўйича ишлаб чиқилган тавсиялардан Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети ўқув-дастурини ишлаб чиқишда фойдаланилган (Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети қошидаги илмий-амалий марказнинг 2017 йил 28 ноябрдаги  маълумотномаси). Илмий тадқиқот натижалари талаба ёшларда диний нотўғри тушунчаларни тўғри шакллантиришга хизмат қилган;

респондентларнинг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олиб, диний толерантликни шакллантиришга қаратилган психологик усулларни қўллаган ҳолда тарбиявий ишлар бўйича ишлаб чиқилган тавсиялар Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университетининг ўқув жараёнларига жорий қилинган (Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети қошидаги илмий-амалий марказнинг 2017 йил 28 ноябрдаги  маълумотномаси). Тадқиқот натижалари олий таълим муассасаси фаолиятида талабаларда диний нотўғри тушунчаларнинг моҳияти ва шаклланиши механизмини очиб беришга хизмат қилган;

диний саводхонликни ошириш, юксак маънавиятни мустаҳкамлаш, дунёвий қарашларга асосланган барқарор фуқаролик позициясини шакллантириш, ёшлар орасида ксенофоб мақсадлар ва диний экстремизмни олдини олиш бўйича тавсиялардан Тошкент ислом университети ва Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия институтининг ўқув жараёнларида фойдаланилган (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2017 йил 29 ноябрдаги 89-03-3036-сон маълумотномаси). Тадқиқот натижалари талабаларда диний саводхонликни ошириш, юксак маънавиятни мустаҳкамлаш, дунёвий қарашларга асосланган барқарор фуқаролик позициясини шакллантириш имконини берган.

To'liq o'qish

Айнан шу жумла билан Фарғона шаҳри Шароф Рашидов номли маҳалла аҳли ва фаоллари Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 22 декабрь куни Олий Мажлисга Мурожаатномаси юзасидан ўз муносабатларини ифодаладилар. Тадбир Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ҳамда Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқриш органлари фаолиятини мувофиқлаштириш бўйича Република кенгаши ҳамкорлигида аҳоли ўртасида тарғибот семинарлари доирасида Фарғона шаҳри 2-сонли тиббиёт коллежида ЎзМУ ва ФарДУ профессор-ўқитувчилари иштирокида 5 январь куни бўлиб ўтди. Фуқаролар билан учрашув ўтган йилда уларнинг ҳаётида рўй берган сифатли ўзгаришларни сарҳисоб қилишдан бошланди.

To'liq o'qish

Бугун Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис палаталарига Мурожаатномаси мазмун-моҳиятини кенг жамоатчилигимиз катта қизиқиш билан ўрганмоқда.

 

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети профессор-ўқитувчилари мазкур Мурожаатномани аҳоли ўртасида кенг тарғиб қилишга бағишлаб маънавий-маърифий тадбирлар, давра суҳбатлари ўтказаётганлари айни муддао бўлмоқда. 

To'liq o'qish