Қабул режаси магистратура

Қабул режаси магистратура

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университетининг 2018/2019 ўқув йилида магистрлар тайёрлаш бўйича қабул кўрсаткичларининг мутахассисликлар ва ўқитиш тиллари бўйича тақсимланиши 

 
ШифрМутахассисликларЖамиДавлат грантлариасосидаТўлов-контрактасосида
жамишу жумладанжамишу жумладан
ўзбекрусўзбекрус
ОТМ бўйича жами: 4751421083433327954
шу жумладан, мутахассисликлар бўйича
15А111601Ижтимоий-гуманитар фанларни ўқитиш методикаси (маънавият асослари)41133
25А120101Адабиётшунослик: рус адабиёти41133
35А120102Лингвистика:
45А120102Лингвистика: рус тили611523
55А120102Лингвистика: инглиз тили11211972
65А120102Лингвистика: франсуз тили41133
75А120102Лингвистика: немис тили41133
85А120301Ўзбекистон тарихи511422
95А120302Тарих (йўналишлар ва мамлакатлар бўйича)6211431
105А120303Давлат бошқаруви ва маҳаллий ўз-ўзини бошқарув (фаолият тури бўйича)41133
115А120304Тарихшунослик, манбашунослик ва тарихий тадқиқот усуллари (мамлакатлар бўйича)41133
125А120401Археология41133
135А120402Етнография, этнология ва антропология41133
145А120501Фалсафа тарихи (йўналишлар бўйича)41133
155А120502Фалсафа (қўллаш соҳаси)41133
165А120503Етика ва эстетика41133
175А120504Онтология, гносеология ва логика41133
185А130101Математика (йўналишлар бўйича)2887120164
195А130102Еҳтимоллар назарияси ва математик статистика62244
205А130103Дифференсиал тенгламалар ва математик физика6211431
215А130201Математик моделлаштириш ва сонли усуллар62244
225А130202Амалий математика ва ахборот технологиялари62244
235А140101Биология (фан йўналиши бўйича)2565119154
245А140102Микробиология ва вирусология41133
255А140103Ихтиология ва гидробиология41133
265А140104Биотехнология41133
275А140105Биофизика41133
285А140106Биокимё41133
295А140107Генетика41133
305А140108Зоология151082541
31шунингдек, Фанлар академияси Зоология Институти учун5541
325А140201Назарий физика6211431
335А140202Физика (йўналишлар бўйича)30128418135
345А140203Гелиофизика ва қуёш энергиясидан фойдаланиш8321532
355А140204Конденсацияланган муҳитлар физикаси ва материалшунослик (турлари бўйича)16743963
365А140205Атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси, тезлаштирувчи техника6211431
375А140207Ядро физикаси ва ядро технологиялар (қўллаш соҳалари бўйича)10321752
385А140208Қайта тикланувчи энергия манбалари ва барқарор атроф-муҳит физикаси8321532
395А140301Назарий механика62244
405А140401Астрономия (тадқиқот йўналиши бўйича)6211431
415А140501Кимё (фан йўналиши бўйича)30108220173
425А140502Материаллар ва моддалар кимёси (материаллар бўйича)10211862
435А140503Нефт ва газ кимёси ва технологияси10211862
445А140602География (ўрганиш объйекти бўйича)41133
455А140603Геодемография41133
465А140701Метеорология, иқлимшунослик, метеорология (фаолият турлари бўйича)6211431
475А140702Гидрометеорология (фаолият турлари бўйича)62244
485А140801Умумий ва ҳудудий геология (фанлар йўналишлари бўйича)6211431
495А141201Геокимё, фойдали қазилма конларини геокимё усуллари билан излаш6211431
505А141203Минералогия, кристаллография, петрография6211431
515А140806Геологик сёмка ва фойдали қазилмалар конларини қидириш8211642
525А140901Геофизика, фойдали қазилмаларни қидиришнинг геофизик усуллари51144
535А140902Сейсмология ва сейсмометрия41133
545А141001Тупроқшунослик (тадқиқот тури бўйича)61155
555А141002Експериментал агрокимё61155
565А141102Гидрогеология (ўрганиш объйекти бўйича)61155
575А210101Социология (йўналишлар бўйича)41133
585А210102Ижтимоий тизим ва жараёнларнинг ахборот ва психологик хавфсизлиги41133
595А210201Психология (фаолият турлари бўйича)41133
605А220301Ҳужжатчилик, ҳужжатшунослик ва архившунослик41133
615А230102Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича)444
625А311502Геодезия ва картография (функсиялари бўйича)6211431
635А311701Фойдали қазилма конлари геологияси, қидирув ва разведкаси (кон турлари бўйича)6211431
645А313401Геодезия ва геоинформатика41133
655А330101Ахборот тизимларининг математик ва дастурий таъминоти (фойдаланиш тури бўйича)41133
665А330204Ахборот тизимлари (тармоқлар бўйича)62244
675А330301Криптография ва криптоанализ (йўналишлари бўйича)41133
685А330302Ахборот хавфсизлиги (йўналишлари бўйича)6211431
695А520101Ижтимоий иш (соҳа ва фаолият турлари бўйича)41133
705А630102Екология (тармоқлар ва соҳалар бўйича)41133

Қабул комиссияси
Асосий кўрсаткичлар
1200 Профессор-ўкитувчилар сони
10500 Jami talabalar soni
3500000 ARM fondi
45 Ta’lim yo‘nalishlari