Ахраров Бахтиёр Сагдуллаевичнинг диссертация химояси

Ахраров Бахтиёр Сагдуллаевичнинг “Иқтисодиёт йўналишидаги бакалаврларни тайёрлашда “Ахборот хавфсизлиги” курсини ўқитиш методикаси”, (Методика обучения курсу “Информационная безопасность” для подготовеи бакалавров экономических направлений) мавзусидаги 13.00.02 –Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (информатика) ихтисослигида педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзган диссертацияси ҳимояси Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент-кимё технология институти, Тошкент давлат педагогика университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.28.12.2017.Ped.01.09 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 9 апрель куни соат 14:00даги мажлисида бўлиб ўтади.

Манзил: Тошкент шаҳри, Университет кўчаси, 4-уй, Ўзбекистон Миллий университети. Математика факультети биноси Намунавий деканат зали.

Асосий кўрсаткичлар
1200 Профессор-ўкитувчилар сони
10500 Jami talabalar soni
3500000 ARM fondi
45 Ta’lim yo‘nalishlari