Илмий анжуманлар

Ўзбекистон Республикаси  Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 6  мартдаги  “Ўзбекистон  Республикасида 2018 йилда халқаро  ва республика  миқёсида ўтказиладиган илмий ва илмий-техник анжуманлар режаси тўғрисида” ги 178-сонли Фармойиши ва  Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2018 йил  12 мартдаги  233-сонли буйруғига асосан

Ўзбекистон Миллий университетида  2018 йилда ўтказиладиган халқаро, республика ва

вазирлик миқёсидаги

илмий ва илмий-техник анжуманлар

РЕЖАСИТ/р


Анжуман  мавзуси

Анжуман

тури

Ўтказиш жойи ва муддати

1.

Бағрикенглик–ўзаро ишончни ривожлантиришнинг воситаси сифатида

Халқаро

Тошкент ш.,

30 март

2.

Замонавий тилшунослик, таржимашунослик ва лингводидактика

 

Халқаро

Тошкент ш.,

4-8 октябрь

3.

“Адрон ва асто/ядро физикаси янги аспектлари” мавзусидаги Ўзбекистон-Жанубий Корея анжумани (воркшоп)

 

Халқаро

Тошкекнт ш.,

5-10 ноябрь

Инха университети билан ҳамкорликда

4.

Амалий математика ва информацион технологияларнинг долзарб муаммолари – Ал-Хоразмий 2018

 

 

Халқаро

Тошкекнт ш.,

 13-15  сентябрь

            Хоразм Маъмун академияси,

Урганч давлат университети билан хамкорликда

5.

Замонавий инновация: Ацетилен бирикмалар кимёси ва технологияси. Нефткимё.  Катализ

Халқаро

Тошкекнт ш.,

15-16 ноябрь

6.

Геоинформатика соҳасида илмий-тадқиқот ишлари: ҳозирги ҳолати ва истиқболлари

 

Халқаро

Тошкент ш.,

 15-21 октябрь

7.

Ижтимоий  соҳани модернизациялаш ва ривожлантиришнинг устувор йўналишлари

 

Республика

Тошкент ш.,

 14 март

8.

Социологияни ўқитиш ва социал тадқиқотларни ташкил этишнинг долзарб масалалари

Республика

Тошкент ш.,

23 апрель

9.

Тарихий манбашунослик  муаммолари

Республика

Тошкент ш.,

 25 апрель

10.

Замонавий  фалсафанинг долзарб масалалари: назария ва  амалиёт  уйғунлиги

Республика

Тошкент ш., 

3 май

11.

Яримўтказгичлар физикасининг ҳозирги замон муаммолари

 

Республика

Тошкент ш.,

19-20 октябрь

12.

Ўзбекистонда аналитик кимёнинг ривожланиши ва истиқболлари

 

Республика

Тошкент ш.,

11 май

13.

Замонавий психология: назария ва амалиётнинг дорлзарб масалалари

 

Вазирлик

Тошкент ш.,

 17 апрель

14.

Миллий ва умуминсоний маданиятлар уйғунлиги: назария ва амалиёт

 

Вазирлик

Тошкент ш.,

19 апрель

15.

Филология  масалалари  ёшлар  талқинида

Вазирлик

 Тошкент ш.,

 26 апрель

16.

 Филология ва маданиятлараро  коммуникация: долзарб масалалар  ва  истиқболлар

Вазирлик

Тошкент ш.,

 30 апрель

Асосий кўрсаткичлар
1200 Профессор-ўкитувчилар сони
10500 Jami talabalar soni
3500000 ARM fondi
45 Ta’lim yo‘nalishlari