Qabul rejasi magistratura

Qabul rejasi magistratura

Mirzo Ulug`bek nomidagi O`zbekiston Milliy universitetining 2018/2019 o`quv yilida magistrlar tayyorlash bo`yicha qabul ko`rsatkichlarining mutaxassisliklar va o`qitish tillari bo`yicha taqsimlanishi


ShifrMutaxassisliklarJamiDavlat grantlariasosidaTo`lov-kontraktasosida
jamishu jumladanjamishu jumladan
o`zbekruso`zbekrus


OTM bo`yicha jami: 4751421083433327954

shu jumladan, mutaxassisliklar bo`yicha


15A111601Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o`qitish metodikasi (ma`naviyat asoslari)411
33
25A120101Adabiyotshunoslik: rus adabiyoti41
13
3
35A120102Lingvistika:


45A120102Lingvistika: rus tili61
1523
55A120102Lingvistika: ingliz tili11211972
65A120102Lingvistika: fransuz tili411
33
75A120102Lingvistika: nemis tili411
33
85A120301O`zbekiston tarixi511
422
95A120302Tarix (yo`nalishlar va mamlakatlar bo`yicha)6211431
105A120303Davlat boshqaruvi va mahalliy o`z-o`zini boshqaruv (faoliyat turi bo`yicha)411
33
115A120304Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy tadqiqot usullari (mamlakatlar bo`yicha)411
33
125A120401Arxeologiya411
33
135A120402Etnografiya, etnologiya va antropologiya411
33
145A120501Falsafa tarixi (yo`nalishlar bo`yicha)411
33
155A120502Falsafa (qo`llash sohasi)411
33
165A120503Etika va estetika411
33
175A120504Ontologiya, gnoseologiya va logika411
33
185A130101Matematika (yo`nalishlar bo`yicha)2887120164
195A130102Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika622
44
205A130103Differensial tenglamalar va matematik fizika6211431
215A130201Matematik modellashtirish va sonli usullar622
44
225A130202Amaliy matematika va axborot texnologiyalari622
44
235A140101Biologiya (fan yo`nalishi bo`yicha)2565119154
245A140102Mikrobiologiya va virusologiya411
33
255A140103Ixtiologiya va gidrobiologiya411
33
265A140104Biotexnologiya411
33
275A140105Biofizika411
33
285A140106Biokimyo411
33
295A140107Genetika411
33
305A140108Zoologiya151082541
31
shuningdek, Fanlar akademiyasi Zoologiya Instituti uchun5541


325A140201Nazariy fizika6211431
335A140202Fizika (yo`nalishlar bo`yicha)30128418135
345A140203Geliofizika va quyosh energiyasidan foydalanish8321532
355A140204Kondensatsiyalangan muhitlar fizikasi va materialshunoslik (turlari bo`yicha)16743963
365A140205Atom yadrosi va elementar zarrachalar fizikasi, tezlashtiruvchi texnika6211431
375A140207Yadro fizikasi va yadro texnologiyalar (qo`llash sohalari bo`yicha)10321752
385A140208Qayta tiklanuvchi energiya manbalari va barqaror atrof-muhit fizikasi8321532
395A140301Nazariy mexanika622
44
405A140401Astronomiya (tadqiqot yo`nalishi bo`yicha)6211431
415A140501Kimyo (fan yo`nalishi bo`yicha)30108220173
425A140502Materiallar va moddalar kimyosi (materiallar bo`yicha)10211862
435A140503Neft va gaz kimyosi va texnologiyasi10211862
445A140602Geografiya (o`rganish ob`yekti bo`yicha)411
33
455A140603Geodemografiya411
33
465A140701Meteorologiya, iqlimshunoslik, meteorologiya (faoliyat turlari bo`yicha)6211431
475A140702Gidrometeorologiya (faoliyat turlari bo`yicha)622
44
485A140801Umumiy va hududiy geologiya (fanlar yo`nalishlari bo`yicha)6211431
495A141201Geokimyo, foydali qazilma konlarini geokimyo usullari bilan izlash6211431
505A141203Mineralogiya, kristallografiya, petrografiya6211431
515A140806Geologik syomka va foydali qazilmalar konlarini qidirish8211642
525A140901Geofizika, foydali qazilmalarni qidirishning geofizik usullari511
44
535A140902Seysmologiya va seysmometriya411
33
545A141001Tuproqshunoslik (tadqiqot turi bo`yicha)611
55
555A141002Eksperimental agrokimyo611
55
565A141102Gidrogeologiya (o`rganish ob`yekti bo`yicha)611
55
575A210101Sotsiologiya (yo`nalishlar bo`yicha)411
33
585A210102Ijtimoiy tizim va jarayonlarning axborot va psixologik xavfsizligi411
33
595A210201Psixologiya (faoliyat turlari bo`yicha)411
33
605A220301Hujjatchilik, hujjatshunoslik va arxivshunoslik411
33
615A230102Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo`yicha)4


44
625A311502Geodeziya va kartografiya (funksiyalari bo`yicha)6211431
635A311701Foydali qazilma konlari geologiyasi, qidiruv va razvedkasi (kon turlari bo`yicha)6211431
645A313401Geodeziya va geoinformatika411
33
655A330101Axborot tizimlarining matematik va dasturiy ta`minoti (foydalanish turi bo`yicha)411
33
665A330204Axborot tizimlari (tarmoqlar bo`yicha)622
44
675A330301Kriptografiya va kriptoanaliz (yo`nalishlari bo`yicha)411
33
685A330302Axborot xavfsizligi (yo`nalishlari bo`yicha)6211431
695A520101Ijtimoiy ish (soha va faoliyat turlari bo`yicha)411
33
705A630102Ekologiya (tarmoqlar va sohalar bo`yicha)411
33

Qabul komissiyasi
Asosiy korsatkichlar
1200 -
10500 Jami talabalar soni
3500000 ARM fondi
45 Talim yonalishlari