Ustivor yonalishlar

Ozbekiston Milliy universiteti kafedralari ilmiy tadqiqotlarining  ustuvor yonalishlari


 • Molekulyar spektroskopiya metodi asosida muhitlarni tadqiq etish
 • Funksiyalar nazariyasi, funksional analiz va matematik fizika  tenglamalari
 • Turli muhitlarda tolqin jarayonlarini matematik modellashtirish
 • Energiya resurslarini tejashda muqobil energiya manbalaridan foydalanish
 •  Ozbekiston viloyatlari florasi va faunasini organish, boyitish va ulardan oqilona foydalanish muammolari
 • Ovqatlanish fiziologiyasi va aholining turli guruhlari orasida oqilona ovqatlanishni tashkil qilish masalalari
 • Ozbekiston viloyatlari tabiatidan foydalanishning geoekologik muammolari
 • Ozbekiston viloyatlari tuproq unumdorligini saqlash va ekologik vaziyatning monitoringini olib borish
 • Kimyoviy faol moddalar olish va ulardan amaliyotda foydalanish
 • Adabiy hodisalarning tarixiy tadriji va nazariy taraqqiyoti masalalari
 • Ozbek tili leksikologiyasi va terminologiyasi muammolari
 • Hozirgi zamon ingliz tilida lingvistik tahlil va tarjima muammolari
 • Hozirgi zamon nemis tilida lingvistik tahlil va tarjima muammolari
 • Hozirgi zamon fransuz tilida lingvistik tahlil va tarjima muammolari
 • Hozirgi zamon rus tilida lingvistik tahlil va tarjima muammolari
 • Ozbekiston tarixi, arxeologiyasi va etnologiyasining dolzarb muammolari
 • Barkamol avlod shaxsini shakllantirishda obyektiv shart-sharoitlar va subyektiv omillar dialektikasi
 • Manaviy tarbiyaning metodologik masalalari
 • Milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishning hududiy muammolari
 • Talim tizimini takomillashtirish: ilmiy-pedagogik kadrlarni tayyorlashning nazariy va metodik asoslari
 • Uzluksiz talim-tarbiya mazmunini modernizatsiyalashning nazariy va amaliy asoslari
 • Ijtimoiy va pedagogik psixologiyaning etnik tamoyillari
 • Mehnat talimi oqituvchilari tayyorlashning metodologik, didaktik va metodik asoslari
 • Musiqa va tasviriy sanat fanlarini oqitishning ilmiy metodik asoslari
 • Jismoniy madaniyat oqituvchilari tayyorlashning ilmiy metodik asoslari

Asosiy korsatkichlar
1200 -
10500 Jami talabalar soni
3500000 ARM fondi
45 Talim yonalishlari