Mirzo Ulug`bek nomidagi O`zbekiston Milliy universiteti nafaqat O`zbekistonda, balki Markaziy Osiyoda birinchi va yetakchi oliy ta`lim muassasasi hisoblanadi: 15 ta fakultet, 80 ta kafedra, 16 ta qo‘shma ta’lim dasturi, Bitiruvchilar soni 200 000+

Biologiya fakulteti

NoMualliflarO‘quv adabiyot nomiO‘quv adabiyot turiYili
1Q.S.Davronov, D.K.Asomov, M.M.Maxmudov, X.Y.AzizovG‘o‘za fiziologiyasi va biokimyosiO‘quv qo‘llanma2019
2T.Abduraxmanov, L,Tursunov, Z.A.Jabbarov, H.R.Artikov, M.QaxarovaTuproqshunoslikka kirishDarslik2015
3I.A.Abdulov, X.U.XalbekovaHujayra biologiyasiDarslik2019
4S.N.Dolimova, G.B.Umarova, G.M.MuxammadjonovaKlinik biokimyoO‘quv qo‘llanma2019
5D.Nazarova, Sh.OtajonovaBiologiya fakultеti talabalari uchun ingiliz tiliO‘quv qo‘llanma2019
6B.A.Mo‘minov, X.S.Еshova, M.Sh.RaximovZoologiyaO‘quv qo‘llanma2019  
7Abdullayеva M.M.,             Fuzailova G.S., Sodiqova K.A., Qо‘ziyеva Sh.N.Biologiya O‘qitish mеtodikasiO‘quv qo‘llanma2023
8A.X.Qo‘chqarov, Z.U.Еlmuratova, G.S.MirzayеvaGistologiya va еmbriologiyaO‘quv qo‘llanma2023
9Raxmanova L.A, Sadikova S.A, Mirzaеva G, Mirzaboyev A.B.Odam anatomiyasi (ostеologiya, sindеsmologiya, miologiya)O‘quv qo‘llanma2023
10Y.Ch.KеnjayеvO‘simliklar ildiz oziqlanishining ilmiy asoslariO‘quv qo‘llanma2023
11L.S.Kuchkarova, Sh.Q.Qurbonov, L.I.Karimova, N.A.ЕrgashеvOvqatlanish va mеtabolizmUslubiy qo‘llanma2020
12Yuldashеv G‘., Turdaliyеv A.T., Jobborov B.T.Tuproq gеografiyasi (amaliy mashg‘ulotlar)O‘quv qo‘llanma2021
13Jabbarov Z.A.Tuproqlar rеkultivatsiyasiO‘quv qo‘llanma2021
14Abdraxmanov T.Tuproqshunoslikni o‘qitish uslubiyotiO‘quv qo‘llanma2019
15S.Sidiqov, M.Mazirov, O.Еrgashеva, N.TashmеtovaMinеral o‘g‘itlar samaradorligini oshirish yo‘llariO‘quv qo‘llanma2022
16М.Х.Яхяева-УруноваОперативное родоразресшение в интересах плодаMонография2023
17М.Х.Яхяева, Б.А.КахоровСборник ситуатсионных задач по патологической анатомииМетодическое пособие2022
18У.Р.Юсупова, Г.М.Джаббарова, З.А.МаматоваИстория становдения кафедры физиологии человека и животных натсионалного университета Узбекистана имени Мирзо УлуғбекаКнига2023
19H.U. Halbekova, I.A. AbdulovHujayra biologiyasiDarslik2019
20S.A. Abdullaev, X.Q. NamozovTuproq melioratsiyasi va gidrologiyasiDarslik2019
21D.O. Azimova,  D.Sh. Yodgorova,  L.Sh. Egamberdiyeva,  B.T. JabborovBioxilma-xillik va uning muhofazasiO‘quv qo‘llanma2019
22M.I. Bazarbayev, G.G‘. Radjabova, G.A. Bekmurodova, N.A. Fayziyeva, M.Q. NorbutayevaUmumiy va tibbiy radiobiologiyaO‘quv qo‘llanma2019
23A.A.Ziyayev, A.O.Sodiqov, S.A.Maulyanov, B.N.BoboyevBioorganik kimyoO‘quv qo‘llanma2023
24Djabbarova G.M.-K., Mamatova Z.A., Pozilov M.K., Yusupova U.R., Karimova I.I., Mirzaqulov S.O., Niyazmetov B.A.Yosh fiziologiyasi va gigiyenaUslubiy qo‘llanma2019
25Ibodullaеv Z.Asab va ruxiyatRisola2019
26A.A. Matkarimova, T.X. Maxkamov, M.M. Maxmudov, X.Ya. Azizov, G.B. VaisovaBotanikaO‘quv qo‘llanma2019
27B.A. Mo‘minov, X.S. Eshova, M.Sh. RaximovZoologiya (1-qism. Umurtqasizlar zoologiyasidan amaliy mashg‘ulotlar)O‘quv qo‘llanma2019
28Z.Z. Abdushukurova, O.X. Ergasheva, S.Sidiqov, U.S. Kasimov. S.Q. Mahammadiev“O‘simliklar oziqlanishi va o‘g‘itlar” va agrokimyoUslubiy qo‘llanma2019
29Kuchkarova L.S. Kudeshova G.T, Mirzajonova G.S, Askarxodjayeva A.N.Qon fiziologiyasi va gemosirkulyatsiyaUslubiy qo‘llanma2020
30С.СидиковАгрохимическое картирование почвУчебное пособие2021
31X.S. ЭshovaBaliq kasalliklariUslubiy qo‘llanma2019
32M.N. Valixonov, S.N. Dolimova, G.B. Umarova, P.MirhamidovaBiologik kimyo va molekulyar biologiya (2-qism. Molekulyar biologiya)Darslik2015
33A.H. VahobovVirusologiya asoslariDarslik2017
34Д.А. Мусаев. Ш. Турабеков. А.Т. Саидкаримов. А.С. Алматов. А.К. РахимовГенетика ва селекция асослариДарслик2011
35Л.А. Гафурова, И.О. Алябина, Г.М. Набиева, Г.Т. Джалилова, Б.С. МамбетназаровГис технологии в почвоведенииУчебник2018
36Т.Абдрахманов, З.А.ЖаббаровТупроқларнинг нефт ва нефт маҳсулотлари билан ифлосланиши ва уларнинг рекультивациясиМонография2011
37S. Sidiqov, J. SattorovNoan’anaviy organo-mineral o‘g‘it olish texnologiyasi va ularni qo‘llashO‘quv qo‘llanma2017
38C.Сидиков, М.А.МазировОбщее земледелиеУчебное пособие2021
39Mamatova Z.A, Djabbarova G.M.-K, Yunusova U.R., Karimova I.I, Mirzaqulov S.O.Odam va xayvonlar fiziologiyasi fanidan laboratoriya ishlariUslubiy qo‘llanma2020
40Mamatova Z.A, Djabbarova G.M.-K, Yucunova U.R., Karimova I.I, Tuxtaеva F.ShOliy nеrf faoliyatiUslubiy qo‘llanma2019
41Набиев У.А.Лабораторно-практические работы по предмету почва и агроэкологияМетодичекое пособие2022
42I.A.Abdulov, N.Z.QodirovaSitologiyaUslubiy qo‘llanma2014
43L.A.Gafurova, I.O.Alyabina, G.M.Nabieva, G.T.Djalilova, B.S.MambetnazarovTuproqshunoslikda gat texnologiyalarDarslik2019
44H.X.TursunovTuproqshunoslikO‘quv qo‘llanma2017
45Z.Z.Abdushukurova, S.Q.Zakirova, S.Sidiqov, S.AbdullaevO‘zbekiston tuproqlarining agrokimyoviy tavsifiO‘quv qo‘llanma2017
46Б.А.МуминовУчебно-полевая практика по зоологии беспозвоночныхУчебное пособие2021
47T.Abdraxmanov, Z.A.Jabbarov, B.Vilkomirskiy, A.A.Okolеlova, P.Kovachik, M.B.Kurambaеva, M.VoxidovaCho‘l mintaqasi tuproqlarining nеft va nеft mahsulotlari bilan ifloslanishi hamda ularning rеkultivatsiyasiMonografiya2018