The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek is the first and leading higher education institution not only in Uzbekistan, but also in Central Asia: 15 faculties, 80 chairs, 16 joint education programs, The number of graduates is 200,000+

Amaliy matematika va intellektual texnalogiyalar fakulteti

Muallif: Ignatev N, Usmanov R, Madraximov Sh
Kitobning nomi: Berilganlarning intellektual tahlili
Nashr yili: 2018
Yuklab olish


Muallif: Madraximov Sh, Ikramov A, Maxarov Q
Kitobning nomi:  Dasturlash asoslari
Nashr yili: 2017
Yuklab olish


Muallif: Madraximov Sh va boshq
Kitobning nomi: C++ tilida programmalash bo‘yicha masalalar to‘plami
Nashr yili: 2014
Yuklab olish


Muallif: Polatov A
Kitobning nomi: Algoritmlar va C++ tilida dasturlash asoslari
Nashr yili: 2017
Yuklab olish


Muallif: Aripov M, Otaxanov N
Kitobning nomi: Dasturlash asoslari bo’yicha  masalalar to‘plami
Nashr yili: 2017
Yuklab olish


Muallif: Aripov M, Otaxanov N
Kitobning nomi: Dasturlash asoslari
Nashr yili: 2015
Yuklab olish


Muallif: Aripov M, Fayziyeva M, Dottoyev S
Kitobning nomi: WEB texnologiyalari: o‘quv qo‘llanma
Nashr yili: 2013
Yuklab olish