The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek is the first and leading higher education institution not only in Uzbekistan, but also in Central Asia: 15 faculties, 80 chairs, 16 joint education programs, The number of graduates is 200,000+

Iqtisodiyot fakulteti

Muallif: Egamberdiyev F, Topildiyev S, Hamraqulov J
Kitobning nomi: Iqtisodiyot nazariyasi
Nashr yili: 2014
Yuklab olish


Muallif: Abulqosimov H, Abulqosimov M
Kitob nomi: Iqtisodiy xavfsizlik: nazariya va amaliyot
Nashr yili: 2019

Yuklab olish


Muallif: Vaxabov A, Xajibakiyev Sh, Baxtiyorov B, Fayzullayev J, Rahmanov Sh, Odinayev D
Kitob nomi: Pensiya tizimini rivojlantirishning xorij tajribasi
Nashr yili: 2018

Yuklab olish


Muallif: Abulqosimov H, Xamrayev O
Kitobning nomi: Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish
Nashr yili: 2014
Yuklab olish


Muallif: Vaxabov A, Tadjibayeva D, Xajibakiyev Sh
Kitobning nomi: Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar
Nashr yili: 2011
Yuklab olish


Muallif: Muminov N, To’rayev X, Ochilov N
Kitobning nomi: Iqtisodiy tarix fanidan o’quv  qo’llanma
Nashr yili: 2018
Yuklab olish


Muallif: Muminov N, Egamberdiyev F, Azizov R
Kitobning nomi: Makroiqtisodiyot
Nashr yili: 2017
Yuklab olish


Muallif: Vaxabov A, Xajibakiyev Sh, Raxmanov Sh, Usmanova X
Kitobning nomi: Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar
Nashr yili: 2014
Yuklab olish


Muallif: Vahobov A, Malikov T
Kitobning nomi: Moliya
Nashr yili: 2011
Yuklab olish


Muallif: Vahobov A
Kitobning nomi: :  Ijtimoiy ish va ijtimoiy ta’minotga kirish
Nashr yili: 2018
Yuklab olish


Muallif: Vaxabov A, Zaxidova Sh, Xajibakiyev Sh, Raxmanov Sh, Odinayev D, Fayzullayev J, Baxtiyorov B, Abdulxakimov S
Kitobning nomi: Ijtimoiy siyosat
Nashr yili: 2019
Yuklab olish


Muallif: Vaxabov A, Tadjibayeva D, Xajibakiyev Sh
Kitobning nomi: Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar
Nashr yili: 2015
Yuklab olish


Muallif: Vaxabov A, Toshmatov Sh, Xaydarov N, Vaxobov A
Kitobning nomi: Moliyaviy savodxonlik asoslari
Nashr yili: 2017
Yuklab olish


Muallif: Abulqosimov H
Kitobning nomi: Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish
Nashr yili: 2018
Yuklab olish