The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek is the first and leading higher education institution not only in Uzbekistan, but also in Central Asia: 15 faculties, 80 chairs, 16 joint education programs, The number of graduates is 200,000+

Kimyo fakulteti

Muallif: Turabov N, Qutlimuratova N, Smanova Z
Kitobning nomi: Analitik kimyo
Nashr yili: 2019
Yuklab olish


Muallif: Dolimova S, Umarova G, Muxammadjonova G
Kitobning nomi: Klinik biokimyo
Nashr yili: 2019

Yuklab olish


Muallif: Parpiyev N, Kadirova Sh, Nurullayeva G, Raxmonova D, Abduraxmonov G'
Kitobning nomi: Noorganik birikmalar kimyosi fanidan laboratoriya mashg‘ulotlari uchun
Nashr yili: 2019

Yuklab olish


Muallif: Allaberdiyev R, Allaberdiyev F, Karimova D, Kuchkarov N
Kitob nomi:  KImyoviy ekologiya
Nashr yili: 2019
Yuklab olish


Muallif: Parpiyev N, Kadirova Sh, Raxmonova D
Kitob nomi:  Noorganik kimyo (I,II,III bosqich)
Nashr yili: 2019
Yuklab olish


Muallif: Raxmatova N, Bekmuratova M, Nazirova R, Nurullayev Sh
Kitob nomi:  Analitik, fizikaviy va kolloid kimyo
Nashr yili: 2019
Yuklab olish


Muallif: Maulyanov S, Boboev B
Kitob nomi:  Bioorganik kimyo fanidan laboratoriya mashg‘ulotlari uchun
Nashr yili: 2020
Yuklab olish


Muallif: Sidikov A, Mavlonov M
Kitob nomi: Analitik, fizikaviy va kolloid kimyo
Nashr yili: 2018
Yuklab olish


Muallif: Kadirova Sh, Rahmonova D
Kitob nomi:  Kimyoning zamonaviy muamolari
Nashr yili: 2019
Yuklab olish